Publications

Rapport Annwali

Skont id‑dispożizzjonijiet tal‑Att tal‑Bank Ċentrali ta' Malta, il‑Bank jippubblika Rapport Annwali. Dan jinkludi l‑kontijiet annwali ċċertifikati tal‑Bank, rendikont tal‑investimenti tiegħu u rapport dwar l‑operazzjonijiet tiegħu matul is‑sena ta' qabel. Ir‑Rapport Annwali jinkludi wkoll stqarrija introduttorja tal‑Gvernatur, analiżi tal‑iżviluppi ekonomiċi u finanzjarji f'Malta u barra minn Malta, u valutazzjoni tal‑prospetti ekonomiċi.

Annual Report PDF File Size
2019 6000k
2018 4210k
2017 3920k
2016 3758k
2015 3880k

2014

4526k

2013

3593k

2012

3743k

2011

4313k

2010

4198k

2009

3057k

2008

3800k

2007

3330k

2006

1840k

2005

1362k

2004

626k

2003

1126k

2002

702k

2001

653k

2000

606k

1999

561k

1998

857k