Publications

Rapport Annwali

Skont id‑dispożizzjonijiet tal‑Att tal‑Bank Ċentrali ta' Malta, il‑Bank jippubblika Rapport Annwali. Dan jinkludi l‑kontijiet annwali ċċertifikati tal‑Bank, rendikont tal‑investimenti tiegħu u rapport dwar l‑operazzjonijiet tiegħu matul is‑sena ta' qabel. Ir‑Rapport Annwali jinkludi wkoll stqarrija introduttorja tal‑Gvernatur, analiżi tal‑iżviluppi ekonomiċi u finanzjarji f'Malta u barra minn Malta, u valutazzjoni tal‑prospetti ekonomiċi.

Annual Report PDF File Size
2021 5700kb
2020 9000kb
2019 6000kb
2018 4210kb
2017 3920kb
2016 3758kb
2015 3880kb

2014

4526kb

2013

3593kb

2012

3743kb

2011

4313kb

2010

4198kb

2009

3057kb

2008

3800kb

2007

3330kb

2006

1840kb

2005

1362kb

2004

626kb

2003

1126kb

2002

702kb

2001

653kb

2000

606kb

1999

561kb

1998

857kb