Publications

Rapport Annwali

Skont id‑dispożizzjonijiet tal‑Att tal‑Bank Ċentrali ta' Malta, il‑Bank jippubblika Rapport Annwali. Dan jinkludi l‑kontijiet annwali ċċertifikati tal‑Bank, rendikont tal‑investimenti tiegħu u rapport dwar l‑operazzjonijiet tiegħu matul is‑sena ta' qabel. Ir‑Rapport Annwali jinkludi wkoll stqarrija introduttorja tal‑Gvernatur, analiżi tal‑iżviluppi ekonomiċi u finanzjarji f'Malta u barra minn Malta, u valutazzjoni tal‑prospetti ekonomiċi.

Annual Report
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998