Publications

Rapport Annwali

Skont id‑dispożizzjonijiet tal‑Att tal‑Bank Ċentrali ta' Malta, il‑Bank jippubblika Rapport Annwali. Dan jinkludi l‑kontijiet annwali ċċertifikati tal‑Bank, rendikont tal‑investimenti tiegħu u rapport dwar l‑operazzjonijiet tiegħu matul is‑sena ta' qabel. Ir‑Rapport Annwali jinkludi wkoll messaġġ introduttorju tal‑Gvernatur, Sommarju Eżekuttiv, analiżi tal‑iżviluppi ekonomiċi u finanzjarji f'Malta u barra minn Malta, u valutazzjoni tal‑prospetti ekonomiċi.

Rapport Annwali 2022

Stqarrijia għall-Media Stqarrija għall-Media
Full Report and Statement of Accounts Full Report
Governor's Foreword Governor's Foreword
Executive Summary Executive Summary

Part I - Financial and Economic Developments

 1. The External Environment and the Euro Area
 2. Monetary and Financial Developments
 3. Output and Employment
 4. Prices, costs and competitiveness
 5. Balance of Payments
 6. Government Finance
Part I - Financial and Economic Developments

Part II - Bank Policies, Operations and Activities

 1. The Conduct of Monetary Policy and Financial Market Operations
 2. Financial Stability
 3. Economics Analysis and Research
 4. Statistics
 5. Currency, Payment Systems and Banking Services
 6. Corporate Governance
 7. Resources Management
 8. Corporate, Environmental and Social Responsibility
 9. International Relations
 10. Meet Our People
Part II - Bank Policies, Operations and Activities
Part III - Financial Statements Part III - Financial Statements

Ritratti: Melvin Bugeja, Jason Monreal, Domenic Aquilina, Shutterstock