Monetary Policy

Programm ta' Xiri ta' Emerġenza Pandemika (PEPP)

Il‑programm ta' xiri ta' emerġenza pandemika (PEPP) tal‑Bank Ċentrali Ewropew huwa miżura straordinarja tal‑politika monetarja mħabbra u mnedija f'Marzu tal‑2020 sabiex jikkontrolla r‑riskji serji għall‑mekkaniżmu tat‑trażmissjoni tal‑politika monetarja u l‑prospetti għaż‑żona tal‑euro kkawżati mill‑imxija tal‑coronavirus (COVID‑19).

Il‑PEPP huwa programm temporanju ta' xiri ta' assi ta' titoli tas‑settur pubbliku u dak privat. Il‑Kunsill Governattiv iddeċieda li jżid il‑pakkett inizjali ta' €750 biljun b'€600 biljun fl-4 ta' Ġunju 2020 u b'€500 biljun oħra fl-10 ta' Diċembru 2020, għal total ta' €1,850 biljun. Il‑kategoriji kollha ta' assi eliġibbli taħt il‑programm ta' xiri ta' assi huma eliġibbli wkoll taħt il‑programm ġdid. Taħt il-PEPP, it-titoli maħruġin mill-Gvern Grieg jistgħu jinxtraw minħabba li ngħataw permess ta' rinunzja. Minbarra dan, il‑karta kummerċjali mhux finanzjarja hija eliġibbli għal xiri, kemm taħt il‑PEPP kif ukoll taħt il‑programm ta' xiri mis‑settur korporattiv. Il‑maturità residwa ta' titoli tas‑settur pubbliku eliġibbli għal xiri taħt il‑PEPP tvarja minn 70 ġurnata għal massimu ta' 30 sena u 364 ġurnata.

Għax‑xiri ta' titoli tas‑settur pubbliku taħt il‑PEPP, l‑allokazzjoni ta' parametru referenzjarju fost il‑ġuriżdizzjonijiet hija bbażata fuq l-iskema kapitali tal‑banek ċentrali nazzjonali. Fl‑istess waqt, ix‑xiri ser jitwettaq b'mod flessibbli u skont il-kundizzjonijiet tas-suq. Dan isir bil-ħsieb li jiġi evitat issikkar tal-kundizzjonijiet tal-finanzjament li huwa inkonsistenti mal-ġlieda kontra l-impatt 'l isfel tal-pandemija fuq id-direzzjoni proġettata tal-inflazzjoni. Dan jippermetti ċaqliq fid‑distribuzzjoni tal‑flus, u tax‑xiri maż‑żmien, fost il‑klassijiet ta' assi u l‑ġuriżdizzjonijiet.

Fis-16 ta' Diċembru 2021, il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jwaqqaf ix-xiri nett tal-assi taħt il-PEPP fl-aħħar ta' Marzu 2022. Fl-14 ta' Diċembru 2023, il-Kunsill Governattiv ħabbar l-intenzjoni li jkompli jinvesti mill-ġdid u bis-sħiħ, il-pagamenti prinċipali minn titoli li jkunu qed jimmaturaw mixtrija taħt il-PEPP matul l-ewwel nofs tal-2024. Madankollu, matul it-tieni nofs tal-2024, l-għan huwa li jitnaqqas il-portafoll tal-PEPP b'medja ta' €7.5 biljun fix-xahar u fi tmiem l-2024 li jwaqqaf l-investimenti mill-ġdid taħt il-PEPP.

Il‑Bank Ċentrali ta' Malta jipparteċipa wkoll fil‑PEPP, bix‑xiri ta' Titoli tal‑Gvern ta' Malta minn kontropartijiet eliġibbli.