Monetary Policy

Programm ta' Xiri ta' Emerġenza fil-każ ta' Pandemija (PEPP)

Il‑programm ta’ xiri ta’ emerġenza fil‑każ ta’ pandemija (PEPP) tal‑Bank Ċentrali Ewropew huwa miżura straordinarja tal‑politika monetarja mħabbra u mnedija f’Marzu tal‑2020 sabiex jikkontrolla r‑riskji serji għall‑mekkaniżmu tat‑trażmissjoni għall‑politika monetarja u l‑prospetti għaż‑żona tal‑euro kkawżati mill‑imxija tal‑coronavirus (COVID‑19).

Il‑PEPP huwa programm temporanju ta' xiri ta' assi ta’ titoli tas‑settur pubbliku u dak privat. Fl‑4 ta’ Ġunju 2020, il‑Kunsill Governattiv iddeċieda li jżid il‑pakkett inizjali ta’ €750 biljun għall‑PEPP b’€600 biljun għal total ta’ €1,350 biljun. Il‑kategoriji kollha ta’ assi eleġibbli taħt il‑programm eżistenti ta' xiri ta' assi huma eleġibbli wkoll taħt il‑programm ġdid. Taħt il‑PEPP, tingħata rinunzja għar‑rekwiżiti ta’ eliġibbiltà għal titoli maħruġin mill‑Gvern Grieg. Minbarra dan, il‑karta kummerċjali mhux finanzjarja issa hija eleġibbli għal xiri kemm taħt il‑PEPP u kif ukoll taħt il‑programm ta' xiri mis‑settur korporattiv. Il‑maturità residwa ta’ titoli tas‑settur pubbliku eleġibbli għal xiri taħt il‑PEPP tvarja minn 70 ġurnata għal massimu ta’ 30 sena u 364 ġurnata.

Għax‑xiri ta’ titoli tas‑settur pubbliku taħt il‑PEPP, l‑allokazzjoni ta’ parametru referenzjarju fost il‑ġuriżdizzjonijiet ser tkun essenzjali għan‑negozju tal‑banek ċentrali nazzjonali. Fl‑istess waqt, ix‑xiri ser jitwettaq b’mod flessibbli. Dan jippermetti ċaqliq fid‑distribuzzjoni tal‑fluss tax‑xiri maż‑żmien, fost il‑klassijiet ta’ assi u l‑ġuriżdizzjonijiet.

Il‑Kunsill Governattiv ser itemm ix‑xiri nett ta' assi taħt il‑PEPP ladarba jiġġudika li l‑fażi tal‑kriżi tal‑COVID‑19 intemmet, iżda fi kwalunkwe każ mhux qabel tmiem Ġunju 2021. Il‑pagamenti prinċipali li jimmaturaw minn titoli mixtrija taħt il‑PEPP se jiġu investiti mill‑ġdid sa mill‑inqas sal‑aħħar tal‑2022. Fi kwalunkwe każ, it‑tnedija futura tal‑portafoll tal‑PEPP se tkun amministrata biex tevita interferenza mal‑pożizzjoni monetarja xierqa.

Il‑Bank Ċentrali ta’ Malta jipparteċipa wkoll fil‑PEPP, bix‑xiri ta’ Titoli tal‑Gvern ta' Malta minn kontropartijiet eleġibbli.