About Us

Ħinijiet ta' Ftuħ

Il-Bank hu miftuħ mit-Tnejn sal-Ġimgħa kif ġej:

 1 ta’ Settembru sal-15 ta’ Ġunju16 ta’ Ġunju sal-31 ta’ Awwissu
Ħinijiet tal-Uffiċċju

0745 - 1615

0730 - 1430

Currency Museum

0830 - 1530

0800 - 1400

Currency Operations Office

0830 - 1230

0800 - 1200

Malta Coin Centre counter

0830 - 1230

0830 - 1200

Library

0830 - 1530

0800 - 1400

Payment and Banking
Operations Office

0830 - 1300

0800 - 1230

Btajjel Pubbliċi u Bankarji 2021
(barra s-Sibtijiet u l-Ħdud)
1 ta’ Jannar L-Ewwel tas-Sena
10 ta’ Frar In-Nawfraġju ta’ San Pawl
19 ta’ Marzu San Ġużepp
31 ta’ Marzu Jum il-Ħelsien
2 ta' April Il-Ġimgħa l-Kbira
5 ta' April Tnejn il-Għid (Btala Bankarja)
1 ta’ Mejju Jum il-Ħaddiem
7 ta’ Ġunju Sette Giugno
29 ta’ Ġunju      L-Imnarja
15 ta’ Awwissu Santa Marija
8 ta’ Settembru Il-Vittorja
21 ta’ Settembru L-Indipendenza
8 ta’ Diċembru  L-Immakulata Kunċizzjoni
13 ta’ Diċembru Jum ir-Repubblika
25 ta’ Diċembru Il-Milied

Btajjel tat-TARGET2 2021
(barra s-Sibtijiet u l-Ħdud)
1 ta’ Jannar L-Ewwel tas-Sena
2 ta' April Il-Ġimgħa l-Kbira
5 ta' April Tnejn il-Għid
1 ta’ Mejju Jum il-Ħaddiem
25 ta’ Diċembru Il-Milied