About Us

Ħinijiet ta' Ftuħ

Il-Bank hu miftuħ mit-Tnejn sal-Ġimgħa kif ġej:

 1 ta’ Settembru sal-15 ta’ Ġunju16 ta’ Ġunju sal-31 ta’ Awwissu
Ħinijiet tal-Uffiċċju

07:45 - 16:15

07:30 - 14:30

Currency Museum

08:30 - 15:30

08:00 - 14:00

Currency Services

08:30 - 12:30

08:00 - 12:00

Malta Coin Centre counter
It-Tnejn: 08:30 - 12:30
It-Tlieta: 08:30 - 12:30
L-Erbgħa: 08:30 - 14:00
Il-Ħamis: 08:30: - 12:30
Il-Ġimgħa: 08:30 - 12:30
It-Tnejn: 08:30 - 12:00
It-Tlieta: 08:30 - 12:00
L-Erbgħa: 08:30 - 12:30
Il-Ħamis: 08:30: - 12:00
Il-Ġimgħa: 08:30 - 12:00
Library

08:30 - 15:30

08:00 - 14:00

Payment and Banking
Operations Office

08:30 - 13:00

08:00 - 12:30

Btajjel Pubbliċi u Bankarji 2024
(barra s-Sibtijiet u l-Ħdud)
1 ta’ Jannar L-Ewwel tas-Sena
10 ta’ Frar In-Nawfraġju ta’ San Pawl
19 ta’ Marzu San Ġużepp
29 ta' Marzu Il-Ġimgħa l-Kbira
31 ta’ Marzu Jum il-Ħelsien
1 ta' April Tnejn il-Għid (Btala Bankarja)
1 ta’ Mejju Jum il-Ħaddiem
7 ta’ Ġunju Sette Giugno
29 ta’ Ġunju      L-Imnarja
15 ta’ Awwissu Santa Marija
8 ta’ Settembru Il-Vittorja
21 ta’ Settembru L-Indipendenza
8 ta’ Diċembru  L-Immakulata Kunċizzjoni
13 ta’ Diċembru Jum ir-Repubblika
25 ta’ Diċembru Il-Milied
26 ta’ Diċembru Boxing Day (Btala Bankarja)

Btajjel tat-TARGET2 2024
(barra s-Sibtijiet u l-Ħdud)
1 ta’ Jannar L-Ewwel tas-Sena
29 ta' Marzu Il-Ġimgħa l-Kbira
1 ta' April Tnejn il-Għid (Btala Bankarja)
1 ta’ Mejju Jum il-Ħaddiem
25 ta’ Diċembru Il-Milied 
26 ta’ Diċembru Boxing Day (Btala Bankarja)