Economics Statistics

Esterna

Din it‑taqsima tinkludi firxa ta' statistika dwar it‑transazzjonijiet ewlenin bejn persuni residenti u oħrajn mhux residenti f'Malta. Dawn it‑transazzjonijiet jidhru fir‑rapport ta' Malta dwar il‑bilanċ tal‑pagamenti. Barra dan, it‑taqsima tinkludi statistika dwar il‑kummerċ barrani ta' Malta, ir‑riżervi internazzjonali u l‑likwidità f'munita barranija, kif ukoll statistika dwar il‑pożizzjoni tal‑investiment internazzjonali (i.i.p.), li tipprovdi stampa ġenerali tal‑krediti u d‑debiti ta' Malta fil‑konfront tal‑bqija tad‑dinja. Din it‑taqsima tinkludi wkoll statistika dwar id‑dejn barrani gross u nett ta' Malta.

  Bilanċ tal-pagamenti/Statistika dwar il‑pożizzjoni tal‑investiment internazzjonali (i.i.p.)
Balance of Payments - Current and Capital Accounts (transactions) 
(36kb - Last updated Monday, March 23, 2020 10:15)
Balance of Payments - Financial Accounts (transactions) 
(58kb - Last updated Monday, March 23, 2020 10:15)
International Investment Position (IIP) 
(27kb - Last updated Monday, March 23, 2020 10:16)
   
  Kummerċ barrani (fi prodotti)
Malta's Foreign Trade
(98kb - Last updated Friday, March 13, 2020 12:22)
Imports by Broad Economic Categories 
(365kb - Last updated Friday, March 13, 2020 12:22)
Direction of Trade - Exports 
(148kb - Last updated Friday, March 13, 2020 12:22)
Direction of Trade - Imports 
(107kb - Last updated Friday, March 13, 2020 12:22)
Trade by Major Commodity Groups - Exports 
(70kb - Last updated Friday, March 13, 2020 12:22)
Trade by Major Commodity Groups - Imports 
(94kb - Last updated Friday, March 13, 2020 12:22)
 
  Riżervi internazzjonali
  Official Reserve Assets
  Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity Data (EUR & USD)
   
  Dejn barrani
Gross external debt by sector, maturity and instrument 
(148kb - Last updated Monday, March 16, 2020 14:57)
Net external debt by sector, maturity and instrument 
(99kb - Last updated Monday, March 16, 2020 14:57)
    
  Pubblikazzjonijiet, sorsi u metodi relatati
  External Statistics Metadata
  Assi ta' riżerva uffiċjali - Noti dwar il-Metodoloġija
  Ġabra ta' tagħrif dwar ir-Riżervi Internazzjonali u l-Likwidità f'Munita Barranija - Noti dwar il-Metodoloġija
External Debt Statistics - Methodological Notes (12kb)
European Union Balance of Payments/International Investment Position statistical methods (2,841kb)