Statistika

Esterna

Din it‑taqsima tinkludi firxa ta' statistika dwar it‑transazzjonijiet ewlenin bejn persuni residenti u oħrajn mhux residenti f'Malta. Dawn it‑transazzjonijiet jidhru fir‑rapport ta' Malta dwar il‑bilanċ tal‑pagamenti. Barra dan, it‑taqsima tinkludi statistika dwar il‑kummerċ barrani ta' Malta, ir‑riżervi internazzjonali u l‑likwidità f'munita barranija, kif ukoll statistika dwar il‑pożizzjoni tal‑investiment internazzjonali (i.i.p.), li tipprovdi stampa ġenerali tal‑krediti u d‑debiti ta' Malta fil‑konfront tal‑bqija tad‑dinja. Din it‑taqsima tinkludi wkoll statistika dwar id‑dejn barrani gross u nett ta' Malta.

  Bilanċ tal-pagamenti/Statistika dwar il‑pożizzjoni tal‑investiment internazzjonali (i.i.p.)
Balance of Payments - Current and Capital Accounts (transactions) 
(38kb - Last updated Wednesday, April 13, 2022 15:48)
Balance of Payments - Financial Accounts (transactions) 
(59kb - Last updated Wednesday, April 13, 2022 15:48)
International Investment Position (IIP) 
(33kb - Last updated Thursday, January 6, 2022 09:31)


Interactive visual tool comparing Malta's statistics with other related Euro Area statistics:

Current Account

Financial Account

International Investment Position

   
  Kummerċ barrani (fi prodotti)
Malta's Foreign Trade
(98kb - Last updated Friday, May 20, 2022 10:09)
Imports by Broad Economic Categories 
(363kb - Last updated Friday, May 20, 2022 10:09)
Direction of Trade - Exports 
(120kb - Last updated Friday, May 20, 2022 10:09)
Direction of Trade - Imports 
(109kb - Last updated Friday, May 20, 2022 10:09)
Trade by Major Commodity Groups - Exports 
(69kb - Last updated Friday, May 20, 2022 10:09)
Trade by Major Commodity Groups - Imports 
(92kb - Last updated Friday, May 20, 2022 10:09)
 
  Riżervi internazzjonali
  Assi ta' riżerva uffiċjali
  Ġabra ta' tagħrif dwar ir-Riżervi Internazzjonali u l-Likwidità f'Munita Barranija
 
 

Interactive visual tool comparing Malta's statistics with other related Euro Area statistics:

Reserve Assets

   
  Dejn barrani
Gross external debt by sector, maturity and instrument 
(156kb - Last updated Wednesday, March 30, 2022 08:55)
Net external debt by sector, maturity and instrument 
(101kb - Last updated Wednesday, March 30, 2022 08:55)
 
 

Interactive visual tool comparing Malta's statistics with other related Euro Area statistics:

External Debt

    
  Pubblikazzjonijiet, sorsi u metodi relatati
  External Statistics Metadata
  Assi ta' riżerva uffiċjali - Noti dwar il-Metodoloġija
  Ġabra ta' tagħrif dwar ir-Riżervi Internazzjonali u l-Likwidità f'Munita Barranija - Noti dwar il-Metodoloġija
External Debt Statistics - Methodological Notes (12kb)
European Union Balance of Payments/International Investment Position statistical methods (2,841kb)