Economics Statistics

Esterna

Din it‑taqsima tinkludi firxa ta' statistika dwar it‑transazzjonijiet ewlenin bejn persuni residenti u oħrajn mhux residenti f'Malta. Dawn it‑transazzjonijiet jidhru fir‑rapport ta' Malta dwar il‑bilanċ tal‑pagamenti. Barra dan, it‑taqsima tinkludi statistika dwar il‑kummerċ barrani ta' Malta, ir‑riżervi internazzjonali u l‑likwidità f'munita barranija, kif ukoll statistika dwar il‑pożizzjoni tal‑investiment internazzjonali (i.i.p.), li tipprovdi stampa ġenerali tal‑krediti u d‑debiti ta' Malta fil‑konfront tal‑bqija tad‑dinja. Din it‑taqsima tinkludi wkoll statistika dwar id‑dejn barrani gross u nett ta' Malta.

  Bilanċ tal-pagamenti/Statistika dwar il‑pożizzjoni tal‑investiment internazzjonali (i.i.p.)
Balance of Payments - Current and Capital Accounts (transactions) 
(37kb - Last updated Wednesday, June 24, 2020 10:10)
Balance of Payments - Financial Accounts (transactions) 
(59kb - Last updated Wednesday, June 24, 2020 10:10)
International Investment Position (IIP) 
(27kb - Last updated Wednesday, June 24, 2020 10:10)
   
  Kummerċ barrani (fi prodotti)
Malta's Foreign Trade
(98kb - Last updated Tuesday, June 9, 2020 15:50)
Imports by Broad Economic Categories 
(366kb - Last updated Tuesday, June 9, 2020 15:50)
Direction of Trade - Exports 
(119kb - Last updated Tuesday, June 9, 2020 15:50)
Direction of Trade - Imports 
(108kb - Last updated Tuesday, June 9, 2020 15:50)
Trade by Major Commodity Groups - Exports 
(70kb - Last updated Tuesday, June 9, 2020 15:50)
Trade by Major Commodity Groups - Imports 
(86kb - Last updated Tuesday, June 9, 2020 15:50)
 
  Riżervi internazzjonali
  Official Reserve Assets
  Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity Data (EUR & USD)
   
  Dejn barrani
Gross external debt by sector, maturity and instrument 
(150kb - Last updated Monday, June 22, 2020 10:36)
Net external debt by sector, maturity and instrument 
(100kb - Last updated Monday, June 22, 2020 10:36)
    
  Pubblikazzjonijiet, sorsi u metodi relatati
  External Statistics Metadata
  Assi ta' riżerva uffiċjali - Noti dwar il-Metodoloġija
  Ġabra ta' tagħrif dwar ir-Riżervi Internazzjonali u l-Likwidità f'Munita Barranija - Noti dwar il-Metodoloġija
External Debt Statistics - Methodological Notes (12kb)
European Union Balance of Payments/International Investment Position statistical methods (2,841kb)