About Us

Opportunitajiet għal Karriera u Taħriġ

Merħba għat-Taqsima tal-Opportunitajiet għal Karriera u Taħriġ

Il‑Bank Ċentrali ta' Malta jfittex li jaqdi d‑dmirijiet statutorji tiegħu fl‑interess pubbliku u hu impenjat li jwettaq il‑funzjonijiet tiegħu b'mod effettiv, effiċjenti u ekonomiku, bl‑ogħla livell ta' integrità, kompetenza u trasparenza. F'dan ir‑rigward se jibqa':

  1. jagħmel analiżi u riċerka ekonomika u finanzjarja;
  2. iħaddem il‑politika monetarja tal‑BĊE;
  3. jikkontribwixxi b'mod effettiv għall‑istabbiltà tas‑sistema finanzjarja;
  4. ifassal u jimplimenta politika makroprudenzjali;
  5. iħeġġeġ u jappoġġa l‑iżvilupp u l‑integrazzjoni tas‑swieq finanzjarji;
  6. jissupplixxi provvista xierqa ta' karti tal‑flus u muniti (dawn tal‑aħħar f'isem il‑Gvern);
  7. jiġbor, jikkompila u jippubblika statistika ekonomika u finanzjarja;
  8. jaġixxi bħala bankier għall‑Gvern u għas‑sistema bankarja;
  9. iżomm u jimmaniġġa assi finanzjarji b'mod attiv;
  10. jipparteċipa b'mod attiv fis‑SEBĊ, l‑Eurosistema u korpi tal‑Unjoni Ewropea rilevanti oħra, inklużi s‑sottostrutturi tagħhom.

Biex iwettaq dawn il-funzjonijiet, kultant żmien il-Bank jimpjega staff biex jimtlew postijiet kif meħtieġ. Noffru opportunitajiet ta’ xogħol f’varjetà wiesgħa ta’ dixxiplini, li kull waħda minnhom tipprovdi karrieri uniċi u stimolanti. Inti se tkun qed taħdem ma’ professjonisti ta’ esperjenza u tkun tista’ tapplika l-ħiliet miksuba f’sitwazzjonijiet tal-ħajja reali.