Library

Il-Librerija

Login      Register

Library Search

ĊENTRU GĦAR-RIĊERKA TIEGĦEK

Sakemm jinħareġ avviż ieħor, il‑Librerija tal‑Bank Ċentrali ta’ Malta hija miftuħa għar‑riċerkaturi B’APPUNTAMENT BISS.

Tista’ tikkuntattja lil‑Librerija għal appuntament bl‑email jew iċċempel fuq 2550 4501.

Il‑viżitaturi huma mistennija li jkunu segwew il‑parir tal‑awtoritajiet tas‑saħħa qabel ma jiġu l‑Librerija, u jkunu jinħtieġu jiffirmaw dikjarazzjoni li tgħid li la huma u lanqas il‑membri familjari fl‑istess household ma żaru l‑pajjiżi elenkati mill‑awtoritajiet fl‑14‑il jum qabel iż‑żjara tagħhom fil‑Librerija.

Talbiet għal kopji ta’ dokumenti elettroniċi u pubblikazzjonijiet mhux ser jiġu affettwati.

Il‑ħinijiet tal‑ftuħ huma mit‑Tnejn sal‑Ġimgħa, esklużi l-festi pubbliċi, bejn id-9:00 u t-15:00 (ħin tax-xitwa) u bejn it-8:00 u s-14:00 (ħin tas-sajf).

Il-Librerija tal-Bank Ċentrali ta’ Malta għandha waħda mill-iktar kollezzjonijiet prestiġjużi tal-libreriji f’Malta f’dak li għandu x’jaqsam mal-attività bankarja, il-finanzi u l-ekonomija, bil-għan li ssir iċ-ċentru prinċipali tal-gżira għad-dibattitu u r-riċerka f’dawn l-oqsma.

L-uniċità u l-kobor tal-kollezzjoni tagħha - b’titli li jmorru lura għall-1925 - jagħmluha laboratorju imprezzabbli għar-riċerkaturi akkademiċi:

Riċerkaturi għandhom aċċess għal:

  • aktar minn 12,000 ktieb
  • ġurnali akkademiċi
  • materjal ta’ referenza
  • pubblikazzjonijiet tal-Bank Ċentrali ta’ Malta
  • pubblikazzjonijiet tal-gvern ta’ Malta
  • CD-ROM databases
  • gazzetti lokali u diversi gazzetti elettroniċi

Kull xahar tiġi ppubblikata lista tal-akkwisti ġodda sabiex tgħinek timmarka titli ġodda li jistgħu jkunu ta’ interess, u l-utenti tagħna huma wkoll mistiedna sabiex jiġbdulna l-attenzjoni dwar titli li jistgħu jkunu nqabżu.

Il-pjattaforma elettronika ġdida tal-Librerija toffri kapaċitajiet estensivi ta’ tiftix u tinkludi l-katalgu tal-librerija,  database elettroniku tal-ġurnali u kollezzjoni ta’ kotba elettroniċi. Ħafna pubblikazzjonijiet, fejn xieraq, ġew diġitalizzati u jistgħu jiġu aċċessati online mill-utenti rreġistrati.

Reġistrazzjoni hija bla ħlas u l-utenti normalment jistgħu jissellfu pubblikazzjonijiet għal massimu ta’ tliet ġimgħat, għalkemm materjal ta’ referenza ma jistax jinħareġ mil-Librerija.

L-utenti jistgħu jżuru wkoll il-Librerija f’Binja Laparelli, binja li tinsab in-naħa l-oħra tal-foss mill-bini prinċipali tal-Bank Ċentrali ta’ Malta (aċċess minn Pjazza Tritoni jew minn Vjal Girolamo Cassar), fejn impjegati speċjalizzati tal-Librerija huma għad-dispożizzjoni tiegħek sabiex iwieġbu kwalunkwe mistoqsija u jassistu fl-użu tal-kollezzjoni elettronika, iwieġbu mistoqsijiet ta’ referenza u jgħinu lill-utenti biex isibu sorsi speċifiċi ta’ riċerka. 

Ikklikkja fuq Register sabiex tirreġistra. Malli r-reġistrazzjoni tiġi kkonfermata, tista’ tikklikkja fuq Login għall-aċċess tal-pjattaforma online.

Jista’ jsir kuntatt mal-Librerija tal-Bank Ċentrali ta’ Malta bit-telefon fuq in-numru (+356) 2550 4507 jew bl-email.

Logo tal-Librerija

Il-ħinijiet tal-ftuħ huma:

1 ta' Settembru sal-15 ta' Ġunju

16 ta' Ġunju sal-31 ta' Awwissu

mit-8.30 a.m sat-3.30 p.m.

mit-8 a.m. sas-2 p.m.