About Us

Kalendarji tal-Membri tal-Bank Ċentrali tal-Kunsill Governattiv u l-Bord Superviżorju tal-BĊE

Skont Artikolu 8 tal‑Kodiċi ta’ Kondotta għall‑membri ta’ livell għoli tal‑Bank Ċentrali Ewropew, ippubblikat f’Marzu 2019, il‑Bank Ċentrali ta’ Malta jippubblika l‑kalendarji tal‑Gvernatur, bħala membru tal‑Kunsill Governattiv tal‑BĊE, u tar‑rappreżentant tiegħu fuq il‑Bord Superviżorju tal‑BĊE.

L-obbligu li jiġu ppubblikati dawn il-kalendarji huwa mmirat biex tiġi żgurata trasparenza massima tal‑membri ta’ livell għoli tal‑BĊE fl‑interazzjoni tagħhom ma’ partijiet terzi. Il‑kalendarji jinħarġu b’dewmien ta’ tliet xhur.

Il‑kalendarji jinkludu l‑laqgħat kollha ppjanati u organizzati, laqgħat istituzzjonali, lekċers, konferenzi u avvenimenti, kif ukoll impenji ma’ partijiet terzi (inkluża l‑media), ħlief fejn l‑iżvelar ta’ informazzjoni jista’ jdgħajjef il‑protezzjoni tal‑interess pubbliku kif rikonoxxut fil‑livelli tal‑UE u dawk nazzjonali.

Sabiex tiġi żgurata l‑kunfidenzjalità tad‑djalogu superviżorju, il‑laqgħat ma’ entitajiet sorveljati li jattendu għalihom Membri li jwettqu kompiti superviżorji speċifiċi ma jiżvelawx l‑isem tal‑entità msemmija jew is‑suġġett diskuss. 

Il-Kalendarju tal-Gvernatur                                Il-Kalendarju tad-Deputat Gvernatur                        
Jannar 2019 Jannar 2019
Frar 2019 Frar 2019
Marzu 2019 Marzu 2019
April 2019 April 2019
Mejju 2019 Mejju 2019
Ġunju 2019 Ġunju 2019
Lulju 2019 Lulju 2019
Awwissu 2019 Awwissu 2019
Settembru 2019 Settembru 2019
Ottubru 2019 Ottubru 2019
Novembru 2019 Novembru 2019
Diċembru 2019 Diċembru 2019