About Us

Kalendarji tal-Membri tal-Bank Ċentrali tal-Kunsill Governattiv u l-Bord Superviżorju tal-BĊE

Fuq din il‑paġna, il‑Bank Ċentrali ta’ Malta (il‑Bank) jiżvela l‑kalendarji tal‑Membri tiegħu tal‑Kunsill Governattiv u l‑Bord Superviżorju tal‑Bank Ċentrali Ewropew (BĊE). Il‑pubblikazzjoni ta’ dawn il‑kalendarji hija skont l‑obbligu stabbilit f’Artikolu 8 tal‑Kodiċi ta’ Kondotta għall‑membri ta’ livell għoli tal‑Bank Ċentrali Ewropew ippubblikat f’Marzu 2019.

Skont Artikolu 8 tal‑Kodiċi ta’ Kondotta għall‑membri ta’ livell għoli tal‑Bank Ċentrali Ewropew, il‑Bank jippubblika l‑kalendarji tal‑Gvernatur, bħala membru tal‑Kunsill Governattiv tal‑BĊE, u tar‑rappreżentant tiegħu fuq il‑Bord Superviżorju tal‑BĊE.

Dan bl-iskop li tiġi żgurata trasparenza massima tal‑membri ta’ livell għoli tal‑BĊE fl‑interazzjoni tagħhom ma’ partijiet terzi. Il‑kalendarji jinħarġu b’dewmien ta’ tliet xhur.

Il‑kalendarji jinkludu l‑laqgħat kollha ppjanati u organizzati, laqgħat istituzzjonali, lekċers, konferenzi u avvenimenti, kif ukoll impenji ma’ partijiet terzi (inkluża l‑media), ħlief fejn l‑iżvelar ta’ informazzjoni jista’ jdgħajjef il‑protezzjoni tal‑interess pubbliku kif rikonoxxut fil‑livelli tal‑UE u dawk nazzjonali.

Sabiex tiġi żgurata l‑kunfidenzjalità tad‑djalogu superviżorju, il‑laqgħat ma’ entitajiet sorveljati li jattendu għalihom Membri li jwettqu kompiti superviżorji speċifiċi ma jiżvelawx l‑isem tal‑entità msemmija jew is‑suġġett diskuss. 

Il-Kalendarju tal-Gvernatur                                Il-Kalendarju tad-Deputat Gvernatur                        
Jannar 2019 Jannar 2019
Frar 2019 Frar 2019
Marzu 2019 Marzu 2019
April 2019 April 2019