About Us

Kalendarji tal-Membri tal-Bank Ċentrali tal-Kunsill Governattiv u l-Bord Superviżorju tal-BĊE

Skont Artikolu 8 tal‑Kodiċi ta’ Kondotta għall‑membri ta’ livell għoli tal‑Bank Ċentrali Ewropew, ippubblikat f’Marzu 2019, il‑Bank Ċentrali ta’ Malta jippubblika l‑kalendarji tal‑Gvernatur, bħala membru tal‑Kunsill Governattiv tal‑BĊE, u tar‑rappreżentant tiegħu fuq il‑Bord Superviżorju tal‑BĊE.

L-obbligu li jiġu ppubblikati dawn il-kalendarji huwa mmirat biex tiġi żgurata trasparenza massima tal‑membri ta’ livell għoli tal‑BĊE fl‑interazzjoni tagħhom ma’ partijiet terzi. Il‑kalendarji jinħarġu b’dewmien ta’ tliet xhur.

Il‑kalendarji jinkludu l‑laqgħat kollha ppjanati u organizzati, laqgħat istituzzjonali, lekċers, konferenzi u avvenimenti, kif ukoll impenji ma’ partijiet terzi (inkluża l‑media), ħlief fejn l‑iżvelar ta’ informazzjoni jista’ jdgħajjef il‑protezzjoni tal‑interess pubbliku kif rikonoxxut fil‑livelli tal‑UE u dawk nazzjonali.

Sabiex tiġi żgurata l‑kunfidenzjalità tad‑djalogu superviżorju, il‑laqgħat ma’ entitajiet sorveljati li jattendu għalihom Membri li jwettqu kompiti superviżorji speċifiċi ma jiżvelawx l‑isem tal‑entità msemmija jew is‑suġġett diskuss. 

Il-Kalendarju tal-Gvernatur                    Il-Kalendarju tad-Deputat Gvernatur
Governor - January 2023 Deputy Governor - January 2023
Governor - February 2023 Deputy Governor - February 2023
Governor - March 2023 Deputy Governor - March 2023
Governor - April 2023 Deputy Governor - April 2023
Governor - May 2023 Deputy Governor - May 2023
Governor - June 2023 Deputy Governor - June 2023
Il-Kalendarju tal-Gvernatur                    Il-Kalendarju tad-Deputat Gvernatur
Governor - January 2022 Deputy Governor - January 2022
Governor - February 2022 Deputy Governor - February 2022
Governor - March 2022 Deputy Governor - March 2022
Governor - April 2022 Deputy Governor - April 2022
Governor - May 2022 Deputy Governor - May 2022
Governor - June 2022 Deputy Governor - June 2022
Governor - July 2022 Deputy Governor - July 2022
Governor - August 2022 Deputy Governor - August 2022
Governor - September 2022 Deputy Governor - September 2022
Governor - October 2022 Deputy Governor - October 2022
Governor - November 2022 Deputy Governor - November 2022
Governor - December 2022 Deputy Governor - December 2022

Il-Kalendarju tal-Gvernatur                    Il-Kalendarju tad-Deputat Gvernatur
Governor - January 2021 Deputy Governor - January 2021
Governor - February 2021 Deputy Governor - February 2021
Governor - March 2021 Deputy Governor - March 2021
Governor - April 2021 Deputy Governor - April 2021
Governor - May 2021 Deputy Governor - May 2021
Governor - June 2021 Deputy Governor - June 2021
Governor - July 2021 Deputy Governor - July 2021
Governor - August 2021 Deputy Governor - August 2021
Governor - September 2021 Deputy Governor - September 2021
Governor - October 2021 Deputy Governor - October 2021
Governor - November 2021 Deputy Governor - November 2021
Governor - December 2021 Deputy Governor - December 2021

Il-Kalendarju tal-Gvernatur                     Il-Kalendarju tad-Deputat Gvernatur
Governor - January 2020 Deputy Governor - January 2020
Governor - February 2020 Deputy Governor - February 2020
Governor - March 2020 Deputy Governor - March 2020
Governor - April 2020 Deputy Governor - April 2020
Governor - May 2020 Deputy Governor - May 2020
Governor - June 2020 Deputy Governor - June 2020
Governor - July 2020 Deputy Governor - July 2020
Governor - August 2020 Deputy Governor - August 2020
Governor - September 2020 Deputy Governor - September 2020
Governor - October 2020 Deputy Governor - October 2020
Governor - November 2020 Deputy Governor - November 2020
Governor - December 2020 Deputy Governor - December 2020
Il-Kalendarju tal-Gvernatur                     Il-Kalendarju tad-Deputat Gvernatur
Governor - January 2019 Deputy Governor - January 2019
Governor - February 2019 Deputy Governor - February 2019
Governor - March 2019 Deputy Governor - March 2019
Governor - April 2019 Deputy Governor - April 2019
Governor - May 2019 Deputy Governor - May 2019
Governor - June 2019 Deputy Governor - June 2019
Governor - July 2019 Deputy Governor - July 2019
Governor - August 2019 Deputy Governor - August 2019
Governor - September 2019 Deputy Governor - September 2019
Governor - October 2019 Deputy Governor - October 2019
Governor - November 2019 Deputy Governor - November 2019
Governor - December 2019 Deputy Governor - December 2019