About Us

Kalendarji tal-Membri tal-Bank Ċentrali tal-Kunsill Governattiv u l-Bord Superviżorju tal-BĊE

Skont Artikolu 8 tal‑Kodiċi ta’ Kondotta għall‑membri ta’ livell għoli tal‑Bank Ċentrali Ewropew, ippubblikat f’Marzu 2019, il‑Bank Ċentrali ta’ Malta jippubblika l‑kalendarji tal‑Gvernatur, bħala membru tal‑Kunsill Governattiv tal‑BĊE, u tar‑rappreżentant tiegħu fuq il‑Bord Superviżorju tal‑BĊE.

L-obbligu li jiġu ppubblikati dawn il-kalendarji huwa mmirat biex tiġi żgurata trasparenza massima tal‑membri ta’ livell għoli tal‑BĊE fl‑interazzjoni tagħhom ma’ partijiet terzi. Il‑kalendarji jinħarġu b’dewmien ta’ tliet xhur.

Il‑kalendarji jinkludu l‑laqgħat kollha ppjanati u organizzati, laqgħat istituzzjonali, lekċers, konferenzi u avvenimenti, kif ukoll impenji ma’ partijiet terzi (inkluża l‑media), ħlief fejn l‑iżvelar ta’ informazzjoni jista’ jdgħajjef il‑protezzjoni tal‑interess pubbliku kif rikonoxxut fil‑livelli tal‑UE u dawk nazzjonali.

Sabiex tiġi żgurata l‑kunfidenzjalità tad‑djalogu superviżorju, il‑laqgħat ma’ entitajiet sorveljati li jattendu għalihom Membri li jwettqu kompiti superviżorji speċifiċi ma jiżvelawx l‑isem tal‑entità msemmija jew is‑suġġett diskuss. 

Il-Kalendarju tal-Gvernatur                    Il-Kalendarju tad-Deputat Gvernatur
Deputat Gvernatur - Jannar 2021
Deputat Gvernatur - Frar 2021
Deputat Gvernatur - Marzu 2021
Deputat Gvernatur - April 2021
Deputat Gvernatur - Mejju 2021
Deputat Gvernatur - Ġunju 2021
Deputat Gvernatur - Lulju 2021
Deputat Gvernatur - Awwissu 2021
Deputat Gvernatur - Settembru 2021

Il-Kalendarju tal-Gvernatur                     Il-Kalendarju tad-Deputat Gvernatur
Gvernatur - Jannar 2020 Deputat Gvernatur - Jannar 2020
Gvernatur - Frar 2020 Deputat Gvernatur - Frar 2020
Gvernatur - Marzu 2020 Deputat Gvernatur - Marzu 2020
Gvernatur - April 2020 Deputat Gvernatur - April 2020
Gvernatur - Mejju 2020 Deputat Gvernatur - Mejju 2020
Gvernatur - Ġunju 2020 Deputat Gvernatur - Ġunju 2020
Gvernatur - Lulju 2020 Deputat Gvernatur - Lulju 2020
Gvernatur - Awwissu 2020 Deputat Gvernatur - Awwissu 2020
Gvernatur - Settembru 2020 Deputat Gvernatur - Settembru 2020
Gvernatur - Ottubru 2020 Deputat Gvernatur - Ottubru 2020
Gvernatur - Novembru 2020 Deputat Gvernatur - Novembru 2020
Gvernatur - Diċembru 2020 Deputat Gvernatur - Diċembru 2020
Il-Kalendarju tal-Gvernatur                     Il-Kalendarju tad-Deputat Gvernatur
Gvernatur - Jannar 2019 Deputat Gvernatur - Jannar 2019
Gvernatur - Frar 2019 Deputat Gvernatur - Frar 2019
Gvernatur - Marzu 2019 Deputat Gvernatur - Marzu 2019
Gvernatur - April 2019 Deputat Gvernatur - April 2019
Gvernatur - Mejju 2019 Deputat Gvernatur - Mejju 2019
Gvernatur - Ġunju 2019 Deputat Gvernatur - Ġunju 2019
Gvernatur - Lulju 2019 Deputat Gvernatur - Lulju 2019
Gvernatur - Awwissu 2019 Deputat Gvernatur - Awwissu 2019
Gvernatur - Settembru 2019 Deputat Gvernatur - Settembru 2019
Gvernatur - Ottubru 2019 Deputat Gvernatur - Ottubru 2019
Gvernatur - Novembru 2019 Deputat Gvernatur - Novembru 2019
Gvernatur - Diċembru 2019 Deputat Gvernatur - Diċembru 2019