Financial Stability

Notifikazzjonijiet u Konsultazzjonijiet dwar l‑Istabbiltà Finanzjarja

Konsultazzjoni dwar l-emendi proposti għad-Direttiva tal-Bank Ċentrali ta’ Malta Nru 11 dwar il-Politika makroprudenzjali biex jiġu implimentati elementi tar-reviżjoni tad-Direttiva tar-Rekwiżiti Kapitali (CRD V) li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Bank Ċentrali ta’ Malta:

21 ta' Diċembru 2020 Notice on the consultation issued on 7 December 2020 regarding the proposed amendments to Directive No. 11 on ‘Macroprudential policy’ given the transposition of the revised Capital Requirements Directive
7 ta' Diċembru 2020 Consultation on the proposed amendments to Directive No. 11 on ‘Macro-prudential policy'

Draft amendments to Directive No. 11 – Macroprudential Policy

Konsultazzjoni dwar il‑metodoloġija użata għall-identifikazzjoni ta' istituzzjonijiet oħrajn ta' importanza sistemika, u l-ikkalibrar tar-riżerva relatata, skont l-Artikolu 131 tas-CRDV:

20 ta' Jannar 2020 Feedback statement on the revised methodology for the identification of other systemically important institutions (O-SIIs) and the related capital buffer calibration
25 ta' Ottubru 2019 Consultation on the revised methodology for the identification of other systemically important institutions (O-SIIs) and the related capital buffer calibration

Konsultazzjoni dwar l-introduzzjoni ta' Direttiva proposta dwar Miżuri tas-Self taħt l-Att tal-Bank Ċentrali ta' Malta (Kap. 204), wara rakkomandazzjoni mill-Bord Konġunt dwar l-Istabbiltà Finanzjarja:

29 ta' Marzu 2019

Feedback Statement on the Regulation on Borrower-Based Measures

1 ta' Ottubru 2018                            Consultation on the Proposed Directive on Borrower-Based Measures

Draft Directive on the Regulation of Borrower-Based Measures

Verżjoni emendata tar-Regola Bankarja Nru 09 tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (MFSA), maħruġa taħt l‑Att Bankarju tal-1994, ġiet ippubblikata mill-MFSA, wara kooperazzjoni mill-qrib mal-Bank Ċentrali ta’ Malta:

2 ta' Jannar 2017 Measures Addressing Credit Risks Arising from the Assessment of the Quality of Asset Portfolios of Credit Institutions Authorised under the Banking Act 1994

Verżjoni emendata tar-Regola Bankarja Nru 09 tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (MFSA), maħruġa taħt l‑Att Bankarju tal-1994, qiegħda tiġi ppubblikata għall-konsultazzjoni mill-MFSA, wara kooperazzjoni mill-qrib mal-Bank Ċentrali ta’ Malta:

30 ta' Settembru 2016

Consultation on the proposed amendments to Banking Rule 9 ‘Measures addressing Credit Risks arising from the assessment of the quality of Asset Portfolios of Credit Institutions authorised under the Banking Act 1994'

Circular to Credit Institutions on the consultation on proposed amendments to Banking Rule 09 under the Banking Act 1994

Circular related to the consultation process on the proposed amendments to Banking Rule 09 under the Banking Act 1994 - Extension of Consultation Period  

Konsultazzjoni dwar il‑metodoloġija użata għall-identifikazzjoni ta' istituzzjonijiet oħrajn ta' importanza sistemika, u l-ikkalibrar tar-riżerva relatata, skont l-Artikolu 131 tas-CRDIV:

22 ta' Diċembru 2015 Feedback Statement on the methodology for the identification of other systemically important institutions and the related capital buffer calibration (248k)
5 ta' Novembru 2015 Consultation on the methodology for the identification of other systemically important institutions and the related capital buffer calibration (295k)

Fir-rigward tat-trattament tar-riżervi tal-banek ċentrali għal skopijiet ta' Liquidity Coverage Requirement (LCR), l‑istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jiġu ggwidati mill-komunikazzjoni tal-BĊE li ġejja:

30 ta' Settembru 2015 Treatment of central bank reserves with regard to the Liquidity Coverage Requirement (LCR): Common understanding between the ECB and National Competent Authorities