new-premises

Dikjarazzjoni dwar il­­‑Protezzjoni tal‑Privatezza tad‑Data

Is-sit elettroniku tal‑Bank Ċentrali ta' Malta (il-’Bank’) la jirkupra, la jiġbor u lanqas iżomm awtomatikament informazzjoni dwar il‑persuna li tkun qed tfittex fis-sit, ħlief biex tirreġistra l‑indirizz tal‑Internet Protocol (IP) u informazzjoni oħra dwar is‑sessjoni, bħal pereżempju t‑tip ta' browser li jkun qed jintuża u t‑tul taż‑żjara fis-sit. Kull informazzjoni bħal din tintuża mill‑Internet Service Provider (ISP) tal‑Bank għal skopijiet ta' amministrazzjoni tas‑sistema u biex tipprovdi lill‑Bank bi statistika dwar l‑użu tas-sit. Is-sit elettroniku tal‑Bank ma jużax cookies biex jiġbor informazzjoni personali. Is-sit juża cookies biss biex jagħraf utent minn ieħor u biex jipprovdi esperjenza aħjar għall‑utenti meta jkunu qed jinnavigaw fis‑sit kollu. Ċerti paġni tas-sit elettroniku li jipprovdu servizzi speċifiċi jistgħu jitolbu data personali. Fil-każijiet kollha, din id-data personali tiġi pproċessata biss għall-fini tat-twassil tas-servizz, skont il-leġiżlazzjoni lokali applikabbli u tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data. Aktar informazzjoni dwar il-politika tal-protezzjoni tad-data tal-Bank tista’ tinkiseb mil-link https://www.centralbankmalta.org/data-protection.