new-premises

Dikjarazzjoni dwar il­­‑Protezzjoni tal‑Privatezza tad‑Data

Is-sit elettroniku tal‑Bank Ċentrali ta' Malta la jirkupra, la jiġbor u lanqas iżomm awtomatikament informazzjoni dwar il‑persuna li tkun qed tfittex fis-sit, ħlief biex tirreġistra l‑indirizz tal‑Internet Protocol (IP) u informazzjoni oħra dwar is‑sessjoni, bħal pereżempju t‑tip ta' browser li jkun qed jintuża u t‑tul taż‑żjara fis-sit. Kull informazzjoni bħal din tintuża mill‑Internet Service Provider(ISP) tal‑Bank għal skopijiet ta' amministrazzjoni tas‑sistema u biex tipprovdi lill‑Bank bi statistika dwar l‑użu tas-sit. Is-sit elettroniku tal‑Bank ma jużax cookies biex jiġbor informazzjoni personali. Is-sit juża cookies biss biex jagħraf utent minn ieħor u biex jipprovdi esperjenza aħjar għall‑utenti meta jkunu qed jinnavigaw fis‑sit kollu.

Ċerti paġni tas-sit elettroniku li jipprovdu servizzi speċifiċi jistgħu jitolbu data personali. Fil-każijiet kollha, din id-data personali ser tiġi pproċessata biss bil-għan li tagħti s-servizz, skont il-leġiżlazzjoni lokali u tal-UE applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data inkluż ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (Regolament (UE) 2016/679) magħruf bħala "GDPR".

Din id‑Dikjarazzjoni tal‑Privatezza tkopri biss is-sit elettroniku tal‑Bank Ċentrali ta' Malta fl‑indirizz https://www.centralbankmalta.org. Ebda link fi ħdan is-sit li tirreferi għal siti elettroniċi oħra mhi koperta b'din id-dikjarazzjoni ta' privatezza.