Statistika

Fondi ta' Investiment

Din it-taqsima tinkludi statistika tal-karta ta’ bilanċ ta’ fondi ta’ investiment liċenzjati f’Malta.

  Fondi ta' Investiment
Aggregated Statement of Assets and Liabilities - Investment Funds
(54kb - Last updated Tuesday, March 12, 2024 09:28)

Newsletter on Key Statistics and Main Statutory Reporting concepts

Issue No. 7/2024 – Key statistics and highlights on ETCs, ETFs and ETNs

Archive

ECB

Interactive visual tool comparing Malta's Investment Funds statistics with other related Euro Area statistics:

Assets

Liabilities

Konsultazzjoni Pubblika dwar abbozz ta' riformulazzjoni tar-Regolament dwar statistika ta' fondi ta' investiment DATA TA' SKADENZA MAGĦLUQA

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) qed jagħti bidu għal konsultazzjoni pubblika dwar l-abbozz ta' riformulazzjoni tar-Regolament dwar l-istatistika ta' fondi ta' investiment. Il-perjodu ta' konsultazzjoni ser ikun bejn it-Tnejn 18 ta' Diċembru 2023 u t-Tnejn 12 ta' Frar 2024. L-abbozz ta' riformulazzjoni tar-Regolament ser ikun qiegħed jintroduċi rekwiżiti ġodda ta' rappurtar immirati biex jiffaċilitaw analiżi aħjar tal-iżviluppi fil-fondi ta' investiment. Il-bidliet ewlenin jinkludu (i) ċaqliq minn rapportar trimestrali għal dak ta' kull xahar u (ii) il-ġbir ta' data aktar granulari dwar strumenti inklużi stokks, flussi, u informazzjoni titolu b'titolu.

Il-partijiet interessati huma mistiedna jipprovdu kummenti matul dan il-perjodu ta' konsultazzjoni dwar ir-riformulazzjoni tar-Regolament, li tipproponi emendi għar-Regolament (UE) Nru 1073/2013 tal-BĊE datat 18 ta' Ottubru 2013, rigward l-istatistika dwar l-assi u l-obbligazzjonijiet ta' fondi ta' investiment (riformulazzjoni) (BĊE/2013/38). Ir-rispons li jasal matul il-konsultazzjoni ser jiġi kkunsidrat fil-finalizzazzjoni tar-riformulazzjoni tar-Regolament. Il-kummenti kollha, flimkien ma' dikjarazzjoni ta' rispons, ser ikunu disponibbli għall-pubbliku fil-ġimgħat ta' wara l-konklużjoni tal-konsultazzjoni.

Għal aktar dettalji dwar l-l-abbozz ta' riformulazzjoni tar-Regolament u struzzjonijiet dwar kif tissottometti kummenti, jekk jogħġbok żur is-sit elettroniku tal-BĊE.

Il‑Bank Ċentrali ta' Malta jħeġġeġ lill‑partijiet interessati sabiex jipparteċipaw f'din il‑konsultazzjoni pubblika u jissottomettu kummenti direttament lill‑BĊE sa mhux aktar tard mit‑12 ta' Frar 2024, 24:00 CET.