Monetary Policy

Programm ta’ xiri ta' assi (APP)

Fl-aħħar snin, il-Kunsill Governattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew adotta firxa ta’ miżuri straordinarji tal-politika monetarja tiegħu, inkluż ix-xiri ta' assi, bil-għan li jindirizza r-riskji ta’ deflazzjoni u jġib l-inflazzjoni lura fil-livell immirat tagħha. 

Il-programm estiż ta' xiri ta' assi jikkonsisti mill-programm ta’ xiri mingħand is-settur pubbliku (PSPP), il-programm ta’ xiri ta' bonds garantiti (CBPP3), il-programm ta’ xiri ta’ titoli koperti b'assi (ABSPP) kif ukoll il-programm ta' xiri mis-settur korporattiv (CSPP). Permezz ta’ xiri ta’ dawn l-assi, l-Eurosistema tinfluwenza l-kundizzjonijiet finanzjarji fl-ekonomija kollha kemm hi, tnaqqas l-ispejjeż tal-finanzjament għal kumpaniji u individwi u tistimola l-konsum u l-investiment. Min-naħa l-oħra, domanda aggregata aktar dinamika għandha tgħin sabiex jogħla l-livell tal-inflazzjoni. Il-Kunsill Governattiv jiddeċiedi dwar il-parametri tal-APP, inklużi l-volumi ta’ xiri ta' kull xahar.

Il-PSPP, li hu l-ikbar mill-erba’ programmi, beda fid-9 ta’ Marzu 2015. Taħt il-PSPP, membri tal-Eurosistema jixtru bonds eleġibbli maħruġa minn gvernijiet ċentrali jew reġjonali taż-żona tal-euro, xi aġenziji u kif ukoll istituzzjonijiet internazzjonali u sovranazzjonali li jinsabu fiż-żona tal-euro. Fid-9 ta' Ġunju 2022, il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jwaqqaf ix-xiri nett tal-assi taħt l-APP mill-1 ta' Lulju 2022. L-investimenti mill-ġdid tal-pagamenti prinċipali minn titoli li jkunu qed jimmaturaw li kienu mixtrija taħt il-programmi ser ikomplu, b’mod sħiħ, għal perjodu estiż ta' żmien wara d-data li fiha l-Kunsill Governattiv jibda jgħolli r-rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE, u fi kwalunkwe każ, sakemm ikun meħtieġ biex jinżammu kundizzjonijiet ta' likwidità u pożizzjoni ta' politika monetarja xierqa.

Il-Bank Ċentrali ta’ Malta jipparteċipa fl-APP permezz tal-PSPP, bix-xiri ta’ Titoli tal-Gvern ta' Malta (MGS) minn kontropartijiet eliġibbli. 

Irkantijiet inversi taħt il-Programm ta' Xiri mingħand is-Settur Pubbliku

Il-Bank Ċentrali ta’ Malta jista’ juża rkantijiet inversi flimkien ma’ xiri bilaterali sabiex jixtri titoli speċifiċi ta’ dejn tal-Gvern ta’ Malta eliġibbli għall-PSPP.

L-irkantijiet mill-Bank ser jitmexxew skont kif imħabbar fis-sit elettroniku tal-Bank. Il-lista ta’ bonds speċifiċi ser titħabbar fuq din il-paġna jumejn qabel l-irkant. Il-kontropartijiet eliġibbli jistgħu jipparteċipaw f’dawn l-irkantijiet inversi tal-PSPP.

Informazzjoni ppubblikata fuq din il‑paġna tinkludi wkoll it‑termini u l‑kundizzjonijiet, it-timeline, u l‑mistoqsijiet komuni.

It‑tħabbira ta' Rkantijiet Inversi mill‑Bank Ċentrali ta' Malta, inkluża l‑lista ta' titoli relevanti, tinsab hawn.

Il‑Bank Ċentrali ta' Malta jippubblika r‑riżultati wara kull irkant.

Self ta' titoli

Fit‑2 ta' April 2015, il‑Kunsill Governattiv tal‑BĊE ddeċieda li l‑bonds akkwistati minn membri tal‑Eurosistema fi ħdan il‑PSPP għandhom ikunu disponibbli għas‑self b'mod deċentralizzat, sakemm il‑kundizzjonijiet speċifiċi għall‑ġuriżdizzjoni ma jiġġustifikawx mod ieħor. L‑iskop tas‑self ta' titoli hu li jingħata appoġġ għal‑likwidità tas‑suq fil‑qasam tal‑bonds u r‑repos mingħajr tfixkil fl‑attività normali tas‑suq tar‑repos. Fit-8 ta’ Diċembru 2016, il-Kunsill Governattiv tal-BĊE ddeċieda li l-banek ċentrali tal-Eurosistema ser ikollhom il-possibbiltà li jaċċettaw flus kontanti bħala garanzija fil-faċilitajiet tagħhom ta’ self ta' titoli PSPP. 

Fil‑kuntest tal-programm ta’ self ta' titoli, l‑ISINs ta' dawn il‑bonds huma ppubblikati kull ġimgħa fuq is‑siti elettroniċi tal‑banek ċentrali nazzjonali rispettivi. Barra minn hekk, dawk il‑membri tal‑Eurosistema li lesti jsellfu l‑bonds tagħhom li huma eliġibbli skont il‑PSPP fil‑programm tas‑swieq tat‑Titoli (SMP) jippubblikaw il‑lista tal‑ISINs tat‑titoli kkonċernati tal‑SMP fuq is‑siti elettroniċi rispettivi tagħhom.

Billi fis‑suq m'hemmx domanda għal self tal-MGS, l‑MGS li għandu l‑Bank Ċentrali ta' Malta mhumiex disponibbli għas‑self.