Payment Systems

Sistemi ta’ Pagament

Sistema ta' pagament u ta' saldu strutturata sew, tippromwovi l‑użu effiċjenti tar‑riżorsi u tikkontribwixxi għall‑integrazzjoni tas‑swieq finanzjarji. Il‑Bank Ċentrali ta' Malta jħaddem sistema ta' pagament, imsejħa TARGET2‑Malta, li hi parti mit‑TARGET2.

Il‑Bank Ċentrali ta' Malta jissorvelja u jirregola wkoll it‑tħaddim ta', u l‑parteċipazzjoni f'sistemi, kemm domestiċi kif ukoll transkonfinali, ta' pagament u ta' saldu ta' titoli. Qabel ma jkunu jistgħu jitħaddmu sistemi ġodda ta' pagament u ta' saldu ta' titoli, tkun meħtieġa l‑awtorizzazzjoni tal‑Bank. Barra dan, il‑Bank jista' wkoll joħroġ direttivi relatati ma' sistemi ta' pagament u ta' saldu ta' titoli, servizzi ta' trasferiment transkonfinali ta' krediti u servizzi elettroniċi ta' pagament.

Sistemi interbankarji ta' pagament

Il‑Bank Ċentrali ta' Malta jħaddem it‑TARGET2‑Malta, li hi parti mit‑TARGET2, is‑sistema ta' Ħlas Gross f'Ħin Reali (RTGS) għall‑euro, tas‑Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBĊ). MaRIS, is‑sistema RTGS għal‑lira Maltija, m'għadhiex topera.

Sistemi u servizzi ta' pagament individwali

Pagamenti individwali, inklużi pagamenti tal‑konsumaturi u tal‑kumpaniji, jirrappreżentaw il‑parti l‑kbira tal‑pagamenti fl‑ekonomija. F'dan ix‑xenarju, il‑Bank hu responsabbli għall‑koordinament tal‑proġett taż‑Żona Unika ta' Pagamenti f'Euro (SEPA), inizjattiva awtoregolatorja mibdija u mmexxija minn banek kummerċjali Ewropej. Il‑Bank kien ukoll involut fl‑introduzzjoni domestika tan‑Numru Internazzjonali tal‑Kont Bankarju (IBAN), standard stabbilit għan‑numri tal‑kontijiet bankarji li jidentifikaw, b'mod uniku, kont bankarju ta' klijent, ikun fejn ikun fid‑dinja kollha. 

Il‑Bank Ċentrali ta' Malta jista' wkoll jawtorizza t‑twaqqif ta' sistema bankarja ta' kklerjar u jipprovdi faċilitajiet għaliha. Il‑Bank hu membru tal‑Malta Clearing House, li hi komposta minn disa' istituzzjonijiet ta' kreditu oħra u żewġ istituzzjonijiet finanzjarji.

Sistemi ta' Saldu ta' Titoli

Bħala parti mill‑Eurosistema, il‑Bank Ċentrali ta' Malta hu involut fid‑disinn u l‑implimentazzjoni tal‑proġett Target2‑Securities (T2S).

Regolazzjoni u Sorveljanza

L‑Artikolu 34 tal‑Att tal‑Bank Ċentrali ta' Malta jistabbilixxi l‑irwol tal‑Bank Ċentrali ta' Malta bħala regolatur u sorveljant tas‑sistemi domestiċi ta' pagament. Is‑sistemi ta' pagament jinkludu sistemi ta' pagament interbankarju u individwali, kif ukoll ikklerjar, saldu, ikklerjar ta' titoli, saldu ta' titoli, innettjar u sistemi simili. Il‑Bank hu wkoll ir‑regolatur tas‑servizzi ta' pagament u tal‑istrumenti ta' pagament. Flimkien mas‑SEBĊ, il‑Bank Ċentrali ta' Malta għandu r‑responsabbiltà li jiżgura t‑tħaddim bla xkiel ta' sistemi ta' pagament fi ħdan l‑Unjoni Ewropea.

Glossarju ta' termini relatati ma' sistemi ta' pagament, ikklerjar u saldu

Il‑Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) ippubblika glossarju ta' termini relatati mal‑aspetti tekniċi tas‑sistemi ta' pagament, ikklerjar u saldu fl‑Unjoni Ewropea. Il‑glossarju jiżgura l‑konsistenza tat‑termini użati f'pubblikazzjonijiet maħruġa fi ħdan is‑SEBĊ. Il‑glossarju hu disponibbli hawn.

Central Bank of Malta Directive No. 2: Payment and Securities Settlement Systems