Monetary Policy

Politika Monetarja

Fl‑1 ta' Jannar 2008, Malta adottat l‑euro uffiċjalment bħala l‑munita nazzjonali tagħha. B'hekk il‑Bank Ċentrali ta' Malta sar membru tal‑Eurosistema.

L‑għan ewlieni tal-Eurosistema huwa ż-żamma tal‑istabbiltà tal‑prezzijiet, skont it‑Trattat dwar il‑Funzjonament tal‑Unjoni Ewropea u l‑Istatut tas‑Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBĊ) u tal‑Bank Ċentrali Ewropew (BĊE).

Permezz tal‑parteċipazzjoni tal‑Gvernatur fil‑Kunsill Governattiv tal‑BĊE, il‑Bank Ċentrali ta' Malta jikkontribwixxi għad‑deċiżjonijiet dwar il‑politika monetarja li jolqtu liż‑żona tal‑euro. Il‑Bank hu responsabbli wkoll għall‑implimentazzjoni ta' dawn id‑deċiżjonijiet f'Malta, bl‑użu ta' firxa ta' strumenti tal‑politika monetarja approvati mill‑Kunsill Governattiv tal‑BĊE.

L-Għan ewlieni tal-politika monetarja - l-istabbilità tal-prezzijiet

L‑għan ewlieni tal‑politika monetarja fiż‑żona tal‑euro hu l‑istabbiltà fil‑prezzijiet, li jimplika li għandhom jiġu evitati inflazzjoni u deflazzjoni fit-tul. L-istabbiltà fil-prezzijiet hi prekondizzjoni importanti għall‑fiduċja tan‑negozju u għat‑tkabbir sostenibbli tal‑ekonomija. L‑istabbiltà fil‑prezzijiet issostni l‑investiment u l‑impjieg, waqt li tkabbar ukoll il‑ġid ekonomiku. Fiż‑żona tal‑euro, l‑istabbiltà fil‑prezzijiet hi definita bħala rata ta' inflazzjoni ta' inqas minn, iżda qrib, it‑2% fuq żmien medju.

Il‑BĊE jfittex li jżomm l‑istabbiltà fil‑prezzijiet permezz ta' bidliet fir‑rati tal‑imgħax, li jaffettwaw deċiżjonijiet dwar it-tfaddil u l-investiment tal-individwi u kumpaniji. Il-Kunsill Governattiv tal-BĊE normalment jistabbilixxi tliet rati ewlenin tal-imgħax għaż-żona tal-euro:

  • Ir-rata ewlenija ta’ rifinanzjament

Ir‑rata fuq l‑operazzjonijiet ewlenin ta' rifinanzjament, li normalment jipprovdu l‑biċċa l‑kbira tal‑likwidità lis‑sistema bankarja.

  • Ir-rata fuq is-self marġinali

Ir‑rata fuq is‑self marġinali hi r‑rata tal‑imgħax fuq il‑faċilità tas‑self marġinali tal‑Eurosistema li l‑istituzzjonijiet ta' kreditu jistgħu jużaw biex jiksbu kreditu mil-lum għal għada mill‑Eurosistema.

  • Ir-rata fuq il-faċilità ta’ depożitu

Ir‑rata tad‑depożitu hi r‑rata tal‑imgħax imħallsa fuq il‑likwidità li l‑istituzzjonijiet ta' kreditu jistgħu jiddepożitaw mil-lum għal għada mal‑Eurosistema.

Minbarra dan, sa mill-2009, il-BĊE implimenta diversi miżuri straordinarji tal-politika monetarja li jinvolvu indikazzjonijiet għall-ġejjieni, operazzjonijiet speċifiċi ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal u programmi ta' xiri ta' assi, sabiex jikkomplimentaw il‑miżuri standard tiegħu tal-politika monetarja, partikolarment meta r-rati tal-imgħax nominali avviċinaw iż-żero.

Aqra aktar dwar l-istrumenti tal-politika monetarja hawn.  

Il-mekkaniżmu ta' trażmissjoni għall-politika monetarja

Il‑mekkaniżmu ta' trażmissjoni hu l‑proċess li permezz tiegħu d‑deċiżjonijiet tal‑politika monetarja jaffettwaw l‑ekonomija b'mod ġenerali, u l‑livell tal‑prezzijiet b'mod partikolari.

Teoretikament, minħabba s‑setgħa li tagħtih monopolju fil‑ħruġ tal‑flus, bank ċentrali jista' liberament jiffissa r‑rata tal‑imgħax li juża meta jipprovdi fondi lis‑sistema bankarja. Dan, imbagħad, jinfluwenza r‑rati tal‑imgħax bankarji fuq self u depożiti, kif ukoll fatturi varjabbli oħra. B’mod ġenerali, żieda fir-rati tal-imgħax ser tiskoraġġixxi l-infiq hekk kif rati ogħla tal-imgħax jagħmluha iktar għalja għall-aġenti ekonomiċi sabiex jissellfu, filwaqt li jinkoraġġixxu l-iffrankar. Għalkemm b’intervall ta’ żmien, it-trażżin li jirriżulta fl-infiq idgħajjef id-domanda aggregata u b'hekk inaqqas l-inflazzjoni.

Id-deċiżjonijiet tal‑politika monetarja jaffettwaw ukoll l-aspettattivi dwar l-inflazzjoni fil-futur, kif ukoll il-prezzijiet tal-assi u r-rati tal-imgħax. Ir-rati tal-imgħax, il-prezzijiet tal-assi, ir‑rata tal‑kambju u l-aspettattivi jaffettwaw id‑deċiżjonijiet dwar it‑tfaddil u l‑investiment, il‑provvista ta' kreditu, u d‑domanda aggregata. Min-naħa l-oħra, meta d-domanda aggregata tkun ikbar mill-provvista aggregata, dan jiġġenera żieda tal‑pressjoni fuq il‑prezzijiet u viċeversa.

Fil‑prattika, il‑mekkaniżmu ta' trażmissjoni hu nisġa kumplessa ta' interazzjonijiet ekonomiċi. Konsegwentement, hu diffiċli li jiġu kkwantifikati l‑effetti preċiżi tad‑deċiżjonijiet tal‑politika monetarja fuq l‑ekonomija u fuq il‑livell tal‑prezzijiet.

Il‑banek ċentrali jkollhom jiddeċiedu liema orjentament tal‑politika monetarja hu meħtieġ illum biex tinżamm l‑istabbiltà tal‑prezzijiet fil‑futur. Minħabba d‑dewmien fil‑proċess ta' trażmissjoni, bidliet fil‑politika monetarja li jsiru llum jaffettwaw il‑livell tal‑prezzijiet wara xhur, jew anke snin. F'dan is‑sens, il‑politika monetarja trid tħares 'il quddiem.

Barra dan, minħabba l‑kumplessità tal‑proċess ta' trażmissjoni, dejjem ikun hemm element qawwi ta' inċertezza relatata maż‑żmien u d‑daqs tal‑aġġustament ikkawżat minn bidliet fl‑orjentament tal‑politika monetarja. F'dan ir‑rigward, hu preferibbli orjentament tal‑politika monetarja fuq żmien medju biex tiġi evitata volatilità eċċessiva u bla bżonn fl‑ekonomija reali.

Niċċaraw bis-Suġġett (BĊE)