Market Operations

Rapporti tas-Suq Monetarju

Ir‑Rapport tas‑Suq Monetarju jiġi kkompilat kull ġimgħa u jiddeskrivi fil‑qosor l‑operazzjonijiet tal‑politika monetarja li jkunu twettqu mill‑Eurosistema tul il‑ġimgħa li tkun għalqet fil‑jum tal‑Ġimgħa ta’ qabel. Ir‑Rapport jagħti informazzjoni dwar il‑volum ta’ operazzjonijiet fil‑livell tal‑Eurosistema, kif ukoll ir‑rati li bihom dawn ikunu twettqu. Barra dan, ir‑Rapport jiġbed l‑attenzjoni għal kull deċiżjoni tal‑Kunsill Governattiv fir‑rigward tal‑operazzjonijiet tal‑politika monetarja.

Ir‑Rapport jiġbor ukoll fil‑qosor l‑iżviluppi reċenti fis‑suq domestiku tal‑bills tat‑Teżor, b’mod partikolari informazzjoni dwar ħarġiet ġodda, bħal volumi u redditi, kif ukoll negozju fis‑suq sekondarju.

Week EndingTitle
Money Market Report for the week ending 1 December 2023 Rapporti tas-Suq Monetarju
Money Market Report for week ending 24 November 2023 Rapporti tas-Suq Monetarju
Money Market Report for week ending 17 November 2023 Rapporti tas-Suq Monetarju
Money Market Report for week ending 10 November 2023 Rapporti tas-Suq Monetarju
Money Market Report for week ending 3 November 2023 Rapporti tas-Suq Monetarju