Market Operations

Rapporti tas-Suq Monetarju

Ir‑Rapport tas‑Suq Monetarju jiġi kkompilat kull ġimgħa u jiddeskrivi fil‑qosor l‑operazzjonijiet tal‑politika monetarja li jkunu twettqu mill‑Eurosistema tul il‑ġimgħa li tkun għalqet fil‑jum tal‑Ġimgħa ta’ qabel. Ir‑Rapport jagħti informazzjoni dwar il‑volum ta’ operazzjonijiet fil‑livell tal‑Eurosistema, kif ukoll ir‑rati li bihom dawn ikunu twettqu. Barra dan, ir‑Rapport jiġbed l‑attenzjoni għal kull deċiżjoni tal‑Kunsill Governattiv fir‑rigward tal‑operazzjonijiet tal‑politika monetarja.

Ir‑Rapport jiġbor ukoll fil‑qosor l‑iżviluppi reċenti tas‑suq domestiku tal‑bills tat‑Teżor u, b’mod partikolari, jagħti informazzjoni dwar ħarġiet ġodda, bħall‑volum, ir‑redditi li jirriżultaw u n‑negozju relatat mal‑bills tat‑Teżor fis‑suq sekondarju.

Week EndingTitle
Rapport tas-suq monetarju ghall-gimgha li ntemmet fit-13 ta' April 2018 Rapporti tas-Suq Monetarju
Rapport tas-suq monetarju ghall-gimgha li ntemmet fis-6 ta' April 2018 Rapporti tas-Suq Monetarju
Rapport tas-suq monetarju ghall-gimgha li ntemmet fit-30 ta' Marzu 2018 Rapporti tas-Suq Monetarju
Rapport tas-suq monetarju ghall-gimgha li ntemmet fit-23 ta' Marzu 2018 Rapporti tas-Suq Monetarju
Rapport tas-suq monetarju ghall-gimgha li ntemmet fis-16 ta' Marzu 2018 Rapporti tas-Suq Monetarju