Market Operations

Rapporti tas-Suq Monetarju

Ir‑Rapport tas‑Suq Monetarju jiġi kkompilat kull ġimgħa u jiddeskrivi fil‑qosor l‑operazzjonijiet tal‑politika monetarja li jkunu twettqu mill‑Eurosistema tul il‑ġimgħa li tkun għalqet fil‑jum tal‑Ġimgħa ta’ qabel. Ir‑Rapport jagħti informazzjoni dwar il‑volum ta’ operazzjonijiet fil‑livell tal‑Eurosistema, kif ukoll ir‑rati li bihom dawn ikunu twettqu. Barra dan, ir‑Rapport jiġbed l‑attenzjoni għal kull deċiżjoni tal‑Kunsill Governattiv fir‑rigward tal‑operazzjonijiet tal‑politika monetarja.

Ir‑Rapport jiġbor ukoll fil‑qosor l‑iżviluppi reċenti fis‑suq domestiku tal‑bills tat‑Teżor, b’mod partikolari informazzjoni dwar ħarġiet ġodda, bħal volumi u redditi, kif ukoll negozju fis‑suq sekondarju.

Week EndingTitle
Money Market Report for the week ending 17 May 2024 Rapporti tas-Suq Monetarju
Money Market Report for the week ending 10 May 2024 Rapporti tas-Suq Monetarju
Money Market Report for the week ending 3 May 2024 Rapporti tas-Suq Monetarju
Money Market Report for the week ending 26 April 2024 Rapporti tas-Suq Monetarju
Money Market Report for the week ending 19 April 2024 Rapporti tas-Suq Monetarju