Payment Systems

Euro Diġitali

Id-diġitalizzazzjoni nfirxet f'kull aspett ta' ħajjitna u mhux l-anqas il-mod kif isiru l-pagamenti. F'din l-era l-ġdida, il-ħolqien tal-euro diġitali jiggarantixxi li ċ-ċittadini fiż-żona tal-euro jkunu jistgħu jżommu aċċess liberu għal mezzi ta' pagament sempliċi, siguri, affidabbli u aċċettati kullimkien. L-Euro diġitali huwa forma ta' munita tal-bank ċentrali aċċessibbli għaċ-ċittadini u n-negozji kollha, simili għall-flus kontanti iżda li jinħareġ fil-forma diġitali. Bl-ebda mod l-euro diġitali mhuwa maħsub biex jieħu post il-flus kontanti, iżda pjuttost biex jikkumplimentahom u sabiex jipprovdi mezzi alternattivi ta' pagament lill-konsumatur. Barra minn hekk, l-Eurosistema ser tkompli tiżgura li ċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess għall-flus kontanti tal-euro madwar iż-żona tal-euro. Aktar tagħrif dwar il-kunċett ta' euro diġitali jinsab hawn.

F'Ottubru 2020, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) ippubblika rapport dwar euro diġitali fejn eżamina l-ħruġ ta' munita diġitali ta' bank ċentrali (CBDC). F'Lulju 2021, il-Kunsill Governattiv tal-BĊE ddeċieda li jniedi fażi ta' investigazzjoni tal-proġett ta' euro diġitali. F'Ottubru 2021 tnediet fażi ta' investigazzjoni ta' sentejn, li hija mistennija li tiġi konkluża madwar Ottubru 2023. L-għan ta' din il-fażi ta' investigazzjoni huwa li jiġu analizzati d-disinji u l-mudelli ta' distribuzzjoni differenti tal-euro diġitali, kif ukoll li jiġi kkunsidrat l-impatt li jista' jkollu euro diġitali fuq is-suq. Wara dan, il-Kunsill Governattiv tal-BĊE ser jiddeċiedi jekk għandux jiġi żviluppat euro diġitali.