Publications

Rapport dwar l-Istabbiltà Finanzjarja

Ir‑Rapport dwar l‑Istabbiltà Finanzjarja janalizza u jevalwa l‑kundizzjonijiet u l‑iżviluppi makrofinanzjarji tas‑sistema finanzjarja f'Malta. Jevalwa kemm hi b'saħħitha s‑sistema u jidentifika sorsi ta' riskju sistemiku potenzjali. Jagħmel ukoll rakkomandazzjonijiet biex tinżamm u, fejn ikun meħtieġ, tittejjeb is‑solidità tas‑sistema finanzjarja. Barra dan, ir‑Rapport jippromwovi għarfien tal‑funzjonament tas‑sistema finanzjarja u kwistjonijiet ta' stabbiltà finanzjarja relatati. Ir‑Rapport dwar l‑Istabbiltà Finanzjarja jiġi ppubblikat kull sena, b'aġġornament ta' kull sitt xhur. Sommarji tar‑rapporti għal perjodi ta' qabel l‑2008 jinsabu fl‑edizzjonijiet rispettivi tar‑Rivista ta' Kull Tliet Xhur u tar‑Rapport Annwali tal‑Bank.

Interim Financial Stability Report 2022
Financial Stability Report 2021
Interim Financial Stability Report 2021
Financial Stability Report 2020
Interim Financial Stability Report 2020
Financial Stability Report 2019
Interim Financial Stability Report 2019
Financial Stability Report 2018
Interim Financial Stability Report 2018
Financial Stability Report 2017
Interim Financial Stability Report 2017
Financial Stability Report 2016
Interim Financial Stability Report 2016
Financial Stability Report 2015
Interim Financial Stability Report 2015

Financial Stability Report

2014

Financial Stability Report (Update)

2014

Financial Stability Report

2013

Financial Stability Report (Update)

2013

Financial Stability Report

2012

Financial Stability Report (Update)

2012

Financial Stability Report

2011

Financial Stability Report (Update)

June 2011

Financial Stability Report

2010

Financial Stability Report (Update)

June 2010

Financial Stability Report

2009

Financial Stability Report (Update)

June 2009

Financial Stability Report

2008