Publications

Rapport dwar l-Istabbiltà Finanzjarja

Ir‑Rapport dwar l‑Istabbiltà Finanzjarja janalizza u jevalwa l‑kundizzjonijiet u l‑iżviluppi makrofinanzjarji tas‑sistema finanzjarja f'Malta. Jevalwa kemm hi b'saħħitha s‑sistema u jidentifika sorsi ta' riskju sistemiku potenzjali. Jagħmel ukoll rakkomandazzjonijiet biex tinżamm u, fejn ikun meħtieġ, tittejjeb is‑solidità tas‑sistema finanzjarja. Barra dan, ir‑Rapport jippromwovi għarfien tal‑funzjonament tas‑sistema finanzjarja u kwistjonijiet ta' stabbiltà finanzjarja relatati. Ir‑Rapport dwar l‑Istabbiltà Finanzjarja jiġi ppubblikat kull sena, b'aġġornament ta' kull sitt xhur. Sommarji tar‑rapporti għal perjodi ta' qabel l‑2008 jinsabu fl‑edizzjonijiet rispettivi tar‑Rivista ta' Kull Tliet Xhur u tar‑Rapport Annwali tal‑Bank.

Interim FSR 2023

Stqarrija għall-Media Press Release
Full Report Full Report
Executive Summary Executive Summary

Chapter 1 - Macroprudential Risk Assessment and Policy Response

1.1 Macroprudential risk assessment
Summary of Risks

Box 1: Revisiting climate-sensitive exposures of holding companies

1.2 Macroprudential regulatory developments

Box 2: An overview of bank regulatory requirements

Chapter 1 - Macroprudential Risk Assessment

Chapter 2 - Developments in the Banking Sector

2.1 Core Domestic Banks
2.2 Non-core Domestic Banks
2.3 International Banks

Special Feature: A measure of the credit gap for Malta

Chapter 2 - Developments in the Banking Sector

Chapter 3 - Stress Tests

3.1 Scenario-based solvency stress tests
3.2 Liquidity stress tests
3.3 Interest Rate Risk in the Banking Book

Chapter 3 - Stress Tests

Chapter 4 - Insurance Companies and Investment Funds

4.1 Domestically-relevant insurance companies

Box 3: Revisiting the methodology for selecting domestically-relevant insurance companies

4.2  Domestically-relevant investment funds

Chapter 4 - Insurance Companies and Investment Funds
Appendix Appendices