Publications

Rapport dwar l-Istabbiltà Finanzjarja

Ir‑Rapport dwar l‑Istabbiltà Finanzjarja janalizza u jevalwa l‑kundizzjonijiet u l‑iżviluppi makrofinanzjarji tas‑sistema finanzjarja f'Malta. Jevalwa kemm hi b'saħħitha s‑sistema u jidentifika sorsi ta' riskju sistemiku potenzjali. Jagħmel ukoll rakkomandazzjonijiet biex tinżamm u, fejn ikun meħtieġ, tittejjeb is‑solidità tas‑sistema finanzjarja. Barra dan, ir‑Rapport jippromwovi għarfien tal‑funzjonament tas‑sistema finanzjarja u kwistjonijiet ta' stabbiltà finanzjarja relatati. Ir‑Rapport dwar l‑Istabbiltà Finanzjarja jiġi ppubblikat kull sena, b'aġġornament ta' kull sitt xhur. Sommarji tar‑rapporti għal perjodi ta' qabel l‑2008 jinsabu fl‑edizzjonijiet rispettivi tar‑Rivista ta' Kull Tliet Xhur u tar‑Rapport Annwali tal‑Bank.

Interim Financial Stability Report 2021 (21782kb)
Financial Stability Report 2020 (3916kb)
Interim Financial Stability Report 2020 (3526kb)
Financial Stability Report 2019 (4400kb)
Interim Financial Stability Report 2019 (1223kb)
Financial Stability Report 2018 (2555kb)
Interim Financial Stability Report 2018 (1284kb)
Financial Stability Report 2017 (2120kb)
Interim Financial Stability Report 2017 (944kb)
Financial Stability Report 2016 (2865kb)
Interim Financial Stability Report 2016 (1036kb)
Financial Stability Report 2015 (2612kb)
Interim Financial Stability Report 2015 (1089kb)

Financial Stability Report

2014 (2889kb)

Financial Stability Report (Update)

2014 (817kb)

Financial Stability Report

2013 (2506kb)

Financial Stability Report (Update)

2013 (755kb)

Financial Stability Report

2012 (2165kb)

Financial Stability Report (Update)

2012 (782kb)

Financial Stability Report

2011 (3389kb)

Financial Stability Report (Update)

June 2011 (724kb)

Financial Stability Report

2010 (5734kb)

Financial Stability Report (Update)

June 2010 (1097kb)

Financial Stability Report

2009 (3771kb)

Financial Stability Report (Update)

June 2009 (260kb)

Financial Stability Report

2008 (2565kb)