Statistika

Kontijiet finanzjarji

Din it‑taqsima tinkludi s‑serje ta' data tal‑Kontijiet Finanzjarji, li tkopri s‑setturi istituzzjonali kollha tal‑ekonomija residenti f'Malta u s‑settur tal‑kumplament tad‑dinja maqsumin skont l‑istrument finanzjarju. Barra l-bilanċi pendenti ta' assi u obbligazzjonijiet finanzjarji għas‑setturi istituzzjonali ewlenin, din it‑taqsima tinkludi wkoll data "from‑whom‑to‑whom". Id‑data "from‑whom‑to‑whom" turi l‑ammont ta' assi u obbligazzjonijiet finanzjarji li kull settur għandu miżmuma ma' setturi oħrajn. Il‑Kontijiet Finanzjarji ta' kull tliet xhur huma konformi mas‑Sistema Ewropea tal‑Kontabilità (ESA) 2010 u mal‑Linja Gwida tal‑Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) (riformulazzjoni) (BĊE/2013/24).

 

Kontijiet finanzjarji mhux konsolidati tal-ekonomija Maltija

Financial Assets (106kb - Last updated Monday, April 15, 2024 13:07)

Liabilities (113kb - Last updated Monday, April 15, 2024 13:07)

Non-consolidated financial assets and liabilities (from whom-to-whom) (1838kb - Last updated Monday, April 15, 2024 13:07) 

 

Statistika storika annwali tal-kontijiet finanzjarji mhux konsolidati tal-ekonomija Maltija (għall-perjodu 1995-2003) ĠDIDA

Il-Bank Ċentrali ta' Malta ġabar din l-istatistika annwali tal-kontijiet finanzjarji (għall-perjodu 1995-2003) ibbażata fuq statistika u stimi uffiċjali fejn data bħal din ma kinitx faċilment disponibbli. F'dan ir-rigward, statistika bħal din għandha titqies bħala 'stima' u tiġi ttrattata b'attenzjoni.

Historical Financial Assets (38kb - Last updated Friday, June 21, 2019 12:55)

Historical Liabilities (38kb - Last updated Friday, June 21, 2019 12:55)

Historical non-consolidated financial assets and liabilities (from whom-to-whom) (224kb - Last updated Thursday, June 20, 2019 14:19) 

Interactive visual tool of Non-consolidated financial assets and liabilities (from whom-to-whom)

https://www.euro-area-statistics.org/

 

Pubblikazzjonijiet, sorsi u metodi relatati

Ad hoc revisions to Malta's BOP and IIP statistics published by the NSO in June 2023 
Sectoral financial linkages using Malta's Financial Accounts 
Sorsi u Metodi tal-Kontijiet Finanzjarji ta' Malta (b'enfasi fuq MIP Scoreboard Indicators)

European System of Accounts ESA 2010