About Us

Karta tal-bilanċ

Il‑Bank Ċentrali ta' Malta hu legalment mitlub li kull xahar jippubblika rendikont tal‑assi u l‑obbligazzjonijiet tiegħu. Kopja ta' dan ir‑rendikont hi wkoll trażmessa lill‑Ministru għall‑Finanzi biex tiġi ppubblikata fil‑Gazzetta tal‑Gvern. Jekk tixtieq tirċievi karti tal-bilanċ mis-snin ta' qabel, jekk jogħġbok ibgħat it-talba tiegħek bl-email.

31 August 2020 - Provisional
31 July 2020 - Provisional
30 June 2020
31 May 2020
30 April 2020
31 March 2020
29 February 2020
31 January 2020
2019