About Us

Karta tal-bilanċ

Il‑Bank Ċentrali ta' Malta hu legalment mitlub li kull xahar jippubblika rendikont tal‑assi u l‑obbligazzjonijiet tiegħu. Kopja ta' dan ir‑rendikont hi wkoll trażmessa lill‑Ministru għall‑Finanzi biex tiġi ppubblikata fil‑Gazzetta tal‑Gvern. Jekk tixtieq tirċievi karti tal-bilanċ mis-snin ta' qabel, jekk jogħġbok ibgħat it-talba tiegħek bl-email.

31 December 2020 - Provisional
30 November 2020
31 October 2020
31 September 2020
31 August 2020
31 July 2020
30 June 2020
31 May 2020
30 April 2020
31 March 2020
29 February 2020
31 January 2020
2019