About Us

Karta tal-bilanċ

Il‑Bank Ċentrali ta' Malta hu legalment mitlub li kull xahar jippubblika rendikont tal‑assi u l‑obbligazzjonijiet tiegħu. Kopja ta' dan ir‑rendikont hi wkoll trażmessa lill‑Ministru għall‑Finanzi biex tiġi ppubblikata fil‑Gazzetta tal‑Gvern.

31 May 2020 - Provisional
30 April 2020
31 March 2020
29 February 2020
31 January 2020
31 December 2019
30 November 2019
31 October 2019
30 September 2019
31 August 2019
31 July 2019
30 June 2019
31 May 2019

Arkivju