About Us

Karta tal-bilanċ

Il‑Bank Ċentrali ta' Malta hu legalment mitlub li kull xahar jippubblika rendikont tal‑assi u l‑obbligazzjonijiet tiegħu. Kopja ta' dan ir‑rendikont hi wkoll trażmessa lill‑Ministru għall‑Finanzi biex tiġi ppubblikata fil‑Gazzetta tal‑Gvern.

30 April 2019 - Provisional
31 March 2019 - Provisional
28 February 2019
31 January 2019
31 December 2018
30 November 2018
31 October 2018
30 September 2018
31 August 2018
31 July 2018
30 June 2018
31 May 2018
30 April 2018
31 March 2018

Arkivju