About Us

Akkwist

Il-Bank Ċentrali ta' Malta jikseb il-prodotti, is-servizzi u x-xogħlijiet kollha li jeħtieġ (kemm jekk mixtrija, akkwistati b'kuntratt ta' kera jew mikrija) permezz tal-proċess tal-akkwist. F'termini ta' responsabbiltà u effiċjenza, il-Bank iħabrek biex jikseb valur xieraq għall-flus li jonfoq ghax-xiri. Din il-politika tapplika għall-attivitajiet kollha ta' akkwist fil‑Bank biex jiġi żgurat li l-prodotti u s-servizzi jinkisbu b'mod ġust, konsistenti u trasparenti, u dan jipprovdi opportunità raġonevoli għal negozju kompetittiv. L-għan ġenerali tal-Procurement Unit tal-Bank hu li jikseb prodotti u servizzi ta' kwalità bl-iżjed mod effettiv f'termini ta' spejjeż u puntwalità, waqt li jżomm l-ogħla standards etiċi.

Din il-paġna turi kwalunkwe sejħa kurrenti għall-offerti kif ukoll informazzjoni oħra relatata ma' sejħiet għall-offerti li jiġu mogħtija.

Sejħiet ghall-offerti maħruġa mill-Bank Ċentrali ta' Malta fl-2017 u l-2018 jinsabu hawn.

Sejħiet għall-offerti u opportunitajiet ta' akkwist preċedenti huma disponibbli fl-arkivju.