About Us

Akkwist

Il‑Bank Ċentrali ta' Malta jikseb il‑prodotti, is‑servizzi u x‑xogħlijiet kollha li jeħtieġ (kemm jekk mixtrija, akkwistati b'kuntratt ta' kera jew mikrija) permezz tal‑proċess tiegħu tal‑akkwist. Il‑Bank iħabrek sabiex jikseb valur xieraq għall‑flus u effiċjenza flimkien ma' kontabilità fix‑xiri tiegħu kollu. Din il‑politika tapplika għall‑attivitajiet kollha ta' akkwist fil-Bank sabiex jiġi żgurat li l‑prodotti u s‑servizzi jinkisbu b'mod ġust, konsistenti u trasparenti fi ħdan xenarju kompetittiv f'konformità ma' leġiżlazzjoni nazzjonali u/jew tal-Unjoni Ewropea dwar l-akkwist pubbliku. L‑għan ġenerali tal‑Procurement Unit tal‑Bank hu li jikseb prodotti u servizzi ta' kwalità fi żmien xieraq u bl‑iżjed termini u kundizzjonijiet ekonomikament vantaġġjużi filwaqt li jżomm l‑ogħla standards etiċi.

Il‑Bank Ċentrali ta' Malta jippubblika d‑dettalji tal‑kompetizzjonijiet tiegħu għal sejħiet għall‑offerti fuq is‑sit elettroniku nazzjonali e‑PPS, li twaqqaf biex jassigura l‑aħjar prattika tal‑akkwist għall‑awtoritajiet pubbliċi kontraenti. Fost karatteristiċi oħrajn, dan il‑portal jipprovdi faċilitajiet għar‑reġistrazzjoni tal‑fornituri, in‑notifiki tas‑sejħiet għall‑offerti, il‑preparazzjoni u s‑sottomissjoni tad‑dokumentazzjoni tas-sejħa tal‑offerti, evalwazzjoni elettronika tal‑offerta u l‑għoti tal‑kuntratt.

Dettalji relatati ma' sejħiet għall-offerti maħruġa mill-Bank Ċentrali ta' Malta jinsabu hawn.