Monetary Policy

Sistema b’Żewġ Livelli

Fit-30 ta' Ottubru 2019, ġiet introdotta s-sistema b'żewġ livelli għar-remunerazzjoni ta' riżerva li teżenta parti mill-assi ta' riżerva eċċessivi (soġġett għar-rekwiżit tar-riżervi minimi) mir-rata negattiva fuq il-faċilità ta' depożitu. Is-sistema b'żewġ livelli tapplika għal likwidità eċċessiva miżmuma f'kontijiet kurrenti mal-Eurosistema iżda ma tapplikax għal investimenti fuq il-faċilità ta' depożitu. L-ammont ta' assi ta' riżerva li jaqbeż ir-rekwiżit tar-riżervi minimi li huwa eżentat mir-rata fuq il-faċilità ta' depożitu (il-konċessjoni ta' eżenzjoni) huwa ddeterminat bħala multiplu tar-rekwiżiti tar-riżervi minimi ta' istituzzjoni ta' kreditu. Il-Kunsill Governattiv iddeċieda li jistabbilixxi l-multiplier għall-kalkolu tal-konċessjoni għal sitta u r-rata ta' rimunerazzjoni applikabbli għal zero fil-mija. L-assi ta' riżerva eċċessivi mhux eżentati jibqgħu jiġu remunerati bir-rata ta' zero fil-mija jew bir-rata fuq il-faċilità ta' depożitu, skont liema waħda tkun l-inqas.