Market Operations

Data tas-Suq

Il‑Bank Ċentrali ta' Malta, bħala l‑uniku market maker f'Malta, jimmira li jippubblika diversi rapporti jew data tas‑suq, dwar is‑suq sekondarju lokali.

Id‑data qiegħda tiġi ppubblikata biss għar‑referenza tal‑utenti tas‑sit elettroniku. Il‑Bank jirrinunzja kwalunkwe responsabbiltà marbuta ma' kwalunkwe żbalji, ommissjonijiet jew diskrepanzi relatati ma' din id‑data.