Market Operations

Data tas-Suq

Il‑Bank Ċentrali ta' Malta, bħala l‑uniku market maker fuq il-Borża ta' Malta, jieħu ħsieb li jippubblika diversi rapporti u data relatata, għas‑suq sekondarju lokali tat-titoli tal-Gvern.

Id‑data qiegħda tiġi ppubblikata biss għar‑referenza tal‑utenti tas‑sit elettroniku. Il‑Bank jirrinunzja kwalunkwe responsabbiltà marbuta ma' kwalunkwe żbalji, ommissjonijiet jew diskrepanzi relatati ma' din id‑data.