Statistika

Finanzi tal-Gvern

L‑istatistika dwar il‑finanzi tal‑gvern hi parti importanti tas‑sistema integrata tal‑kontabilità. Din id‑data tidher f'tabelli dwar id‑dħul u l‑infiq tal‑gvern, id‑dejn tal‑gvern, il‑kontabilità finanzjarja tal‑gvern u r‑relazzjoni bejn il-bilanċ tal‑gvern u l‑bidla fid‑dejn tal‑gvern. L‑ewwel seba' tabelli f'din it‑taqsima juru statistika dwar il‑finanzi tal‑gvern ibbażata fuq il-metodoloġija tal‑ESA 2010. Iż‑żewg tabelli li jsegwu juru l-bilanċ u d‑dejn tal‑gvern ċentrali, bil-bilanċ jintwera abbażi ta’ pagamenti u dħul attwali. Il‑kumplament tat‑tabelli jagħtu analiżi fil‑fond ta' strumenti partikolari tad‑dejn tal‑gvern u tad‑dejn tas‑settur pubbliku.

General Government Revenue and Expenditure
(95kb - Last updated Wednesday, May 22, 2024 11:10) 
General Government Revenue by Main Components
(118kb - Last updated Wednesday, May 22, 2024 11:10)
General Government Expenditure by Main Components
(112kb - Last updated Wednesday, May 22, 2024 11:10)
General Government Expenditure by Function
(66kb - Last updated Tuesday, January 30, 2024 09:10)
General Government Financial Balance Sheet
(84kb - Last updated Wednesday, May 22, 2024 11:11)
General Government Deficit-Debt Adjustment
(84kb - Last updated Wednesday, May 22, 2024 11:11)
General Government Debt and Guaranteed Debt Outstanding
(104kb - Last updated Wednesday, May 22, 2024 11:12)
Central Government: Consolidated Fund
(127kb - Last updated Wednesday, May 22, 2024 11:10)
Central Government: Gross Debt
(136kb - Last updated Wednesday, May 22, 2024 11:10)
Treasury Bills Issued and Outstanding
(1206kb - Last updated Wednesday, January 31, 2024 15:37)
Treasury Bills Issued and Outstanding by Holder
(104kb - Last updated Tuesday, April 30, 2024 07:58)
Malta Government Long-Term Debt Securities Outstanding
(2022kb - Last updated Wednesday, January 31, 2024 15:37)
Malta Government Long-Term Debt Securities Outstanding by Remaining Term to Maturity
(66kb - Last updated Wednesday, January 31, 2024 15:38)
General Government External Loans by Currency and Remaining Term to Maturity
(56kb - Last updated Thursday, January 4, 2024 15:56)
The Public Sector's External Loans Outstanding and Related Servicing
(172kb - Last updated Wednesday, June 3, 2020 16:14)
   
 

Pubblikazzjonijiet, sorsi u metodi relatati

Government Finance Statistics Guide - August 2014
Government Finance Statistics Metadata