Statistika

Finanzi tal-Gvern

L‑istatistika dwar il‑finanzi tal‑gvern hi parti importanti tas‑sistema integrata tal‑kontabilità. Din id‑data tidher f'tabelli dwar id‑dħul u l‑infiq tal‑gvern, id‑dejn tal‑gvern, il‑kontabilità finanzjarja tal‑gvern u r‑relazzjoni bejn il-bilanċ tal‑gvern u l‑bidla fid‑dejn tal‑gvern. L‑ewwel seba' tabelli f'din it‑taqsima juru statistika dwar il‑finanzi tal‑gvern ibbażata fuq il-metodoloġija tal‑ESA 2010. Iż‑żewg tabelli li jsegwu juru l-bilanċ u d‑dejn tal‑gvern ċentrali, bil-bilanċ jintwera abbażi ta’ pagamenti u dħul attwali. Il‑kumplament tat‑tabelli jagħtu analiżi fil‑fond ta' strumenti partikolari tad‑dejn tal‑gvern u tad‑dejn tas‑settur pubbliku.

General Government Revenue and Expenditure
(138kb - Last updated Tuesday, July 5, 2022 12:52) 
General Government Revenue by Main Components
(166kb - Last updated Tuesday, July 5, 2022 12:52)
General Government Expenditure by Main Components
(178kb - Last updated Tuesday, July 5, 2022 12:52)
General Government Expenditure by Function
(62kb - Last updated Thursday, January 27, 2022 13:35)
General Government Financial Balance Sheet
(130kb - Last updated Tuesday, July 5, 2022 12:53)
General Government Deficit-Debt Adjustment
(130kb - Last updated Tuesday, July 5, 2022 12:53)
General Government Debt and Guaranteed Debt Outstanding
(130kb - Last updated Tuesday, July 5, 2022 12:54)
Central Government: Consolidated Fund
(136kb - Last updated Wednesday, August 31, 2022 12:17)
Central Government: Gross Debt
(124kb - Last updated Wednesday, August 31, 2022 12:15)
Treasury Bills Issued and Outstanding
(1116kb - Last updated Friday, July 29, 2022 14:34)
Treasury Bills Issued and Outstanding by Holder
(96kb - Last updated Wednesday, September 28, 2022 14:43)
Malta Government Long-Term Debt Securities Outstanding
(1890kb - Last updated Friday, July 29, 2022 14:34)
Malta Government Long-Term Debt Securities Outstanding by Remaining Term to Maturity
(66kb - Last updated Friday, July 29, 2022 14:34)
General Government External Loans by Currency and Remaining Term to Maturity
(50kb - Last updated Monday, July 4, 2022 12:04)
The Public Sector's External Loans Outstanding and Related Servicing
(172kb - Last updated Wednesday, June 3, 2020 16:14)
   
 

Pubblikazzjonijiet, sorsi u metodi relatati

Government Finance Statistics Guide - August 2014
Government Finance Statistics Metadata