Statistika

Finanzi tal-Gvern

L‑istatistika dwar il‑finanzi tal‑gvern hi parti importanti tas‑sistema integrata tal‑kontabilità. Din id‑data tidher f'tabelli dwar id‑dħul u l‑infiq tal‑gvern, id‑dejn tal‑gvern, il‑kontabilità finanzjarja tal‑gvern u r‑relazzjoni bejn il-bilanċ tal‑gvern u l‑bidla fid‑dejn tal‑gvern. L‑ewwel seba' tabelli f'din it‑taqsima juru statistika dwar il‑finanzi tal‑gvern ibbażata fuq il-metodoloġija tal‑ESA 2010. Iż‑żewg tabelli li jsegwu juru l-bilanċ u d‑dejn tal‑gvern ċentrali, bil-bilanċ jintwera abbażi ta’ pagamenti u dħul attwali. Il‑kumplament tat‑tabelli jagħtu analiżi fil‑fond ta' strumenti partikolari tad‑dejn tal‑gvern u tad‑dejn tas‑settur pubbliku.

General Government Revenue and Expenditure
(140kb - Last updated Thursday, May 11, 2023 09:08) 
General Government Revenue by Main Components
(154kb - Last updated Thursday, May 11, 2023 09:08)
General Government Expenditure by Main Components
(160kb - Last updated Thursday, May 11, 2023 09:07)
General Government Expenditure by Function
(62kb - Last updated Thursday, January 27, 2022 13:35)
General Government Financial Balance Sheet
(120kb - Last updated Thursday, May 11, 2023 09:08)
General Government Deficit-Debt Adjustment
(120kb - Last updated Thursday, May 11, 2023 09:08)
General Government Debt and Guaranteed Debt Outstanding
(132kb - Last updated Thursday, May 11, 2023 09:08)
Central Government: Consolidated Fund
(142kb - Last updated Thursday, May 11, 2023 09:06)
Central Government: Gross Debt
(132kb - Last updated Thursday, May 11, 2023 09:06)
Treasury Bills Issued and Outstanding
(1165kb - Last updated Monday, May 22, 2023 14:16)
Treasury Bills Issued and Outstanding by Holder
(102kb - Last updated Tuesday, May 30, 2023 10:08)
Malta Government Long-Term Debt Securities Outstanding
(1954kb - Last updated Monday, May 22, 2023 14:16)
Malta Government Long-Term Debt Securities Outstanding by Remaining Term to Maturity
(66kb - Last updated Monday, May 22, 2023 14:16)
General Government External Loans by Currency and Remaining Term to Maturity
(50kb - Last updated Monday, January 2, 2023 15:43)
The Public Sector's External Loans Outstanding and Related Servicing
(172kb - Last updated Wednesday, June 3, 2020 16:14)
   
 

Pubblikazzjonijiet, sorsi u metodi relatati

Government Finance Statistics Guide - August 2014
Government Finance Statistics Metadata