Statistika

Finanzi tal-Gvern

L‑istatistika dwar il‑finanzi tal‑gvern hi parti importanti tas‑sistema integrata tal‑kontabilità. Din id‑data tidher f'tabelli dwar id‑dħul u l‑infiq tal‑gvern, id‑dejn tal‑gvern, il‑kontabilità finanzjarja tal‑gvern u r‑relazzjoni bejn il-bilanċ tal‑gvern u l‑bidla fid‑dejn tal‑gvern. L‑ewwel seba' tabelli f'din it‑taqsima juru statistika dwar il‑finanzi tal‑gvern ibbażata fuq il-metodoloġija tal‑ESA 2010. Iż‑żewg tabelli li jsegwu juru l-bilanċ u d‑dejn tal‑gvern ċentrali, bil-bilanċ jintwera abbażi ta’ pagamenti u dħul attwali. Il‑kumplament tat‑tabelli jagħtu analiżi fil‑fond ta' strumenti partikolari tad‑dejn tal‑gvern u tad‑dejn tas‑settur pubbliku.

General Government Revenue and Expenditure
(138kb - Last updated Thursday, October 21, 2021 12:21) 
General Government Revenue by Main Components
(164kb - Last updated Thursday, October 21, 2021 12:21)
General Government Expenditure by Main Components
(175kb - Last updated Thursday, October 21, 2021 12:21)
General Government Expenditure by Function
(62kb - Last updated Monday, February 1, 2021 08:59)
General Government Financial Balance Sheet
(127kb - Last updated Thursday, October 21, 2021 12:22)
General Government Deficit-Debt Adjustment
(127kb - Last updated Thursday, October 21, 2021 12:22)
General Government Debt and Guaranteed Debt Outstanding
(128kb - Last updated Thursday, October 21, 2021 12:22)
Central Government: Consolidated Fund
(132kb - Last updated Tuesday, September 28, 2021 11:52)
Central Government: Gross Debt
(121kb - Last updated Tuesday, September 28, 2021 11:51)
Treasury Bills Issued and Outstanding
(978kb - Last updated Thursday, August 12, 2021 14:15)
Treasury Bills Issued and Outstanding by Holder
(98kb - Last updated Thursday, October 28, 2021 09:40)
Malta Government Long-Term Debt Securities Outstanding
(1717kb - Last updated Thursday, August 12, 2021 14:15)
Malta Government Long-Term Debt Securities Outstanding by Remaining Term to Maturity
(66kb - Last updated Thursday, August 12, 2021 14:16)
General Government External Loans by Currency and Remaining Term to Maturity
(49kb - Last updated Tuesday, July 6, 2021 14:27)
The Public Sector's External Loans Outstanding and Related Servicing
(172kb - Last updated Wednesday, June 3, 2020 16:14)
   
 

Pubblikazzjonijiet, sorsi u metodi relatati

Government Finance Statistics Guide - August 2014
Government Finance Statistics Metadata