Statistika

Finanzi tal-Gvern

L‑istatistika dwar il‑finanzi tal‑gvern hi parti importanti tas‑sistema integrata tal‑kontabilità. Din id‑data tidher f'tabelli dwar id‑dħul u l‑infiq tal‑gvern, id‑dejn tal‑gvern, il‑kontabilità finanzjarja tal‑gvern u r‑relazzjoni bejn il-bilanċ tal‑gvern u l‑bidla fid‑dejn tal‑gvern. L‑ewwel seba' tabelli f'din it‑taqsima juru statistika dwar il‑finanzi tal‑gvern ibbażata fuq il-metodoloġija tal‑ESA 2010. Iż‑żewg tabelli li jsegwu juru l-bilanċ u d‑dejn tal‑gvern ċentrali, bil-bilanċ jintwera abbażi ta’ pagamenti u dħul attwali. Il‑kumplament tat‑tabelli jagħtu analiżi fil‑fond ta' strumenti partikolari tad‑dejn tal‑gvern u tad‑dejn tas‑settur pubbliku.

General Government Revenue and Expenditure
(94kb - Last updated Thursday, November 2, 2023 11:45) 
General Government Revenue by Main Components
(124kb - Last updated Thursday, November 2, 2023 11:45)
General Government Expenditure by Main Components
(116kb - Last updated Thursday, November 2, 2023 11:45)
General Government Expenditure by Function
(66kb - Last updated Thursday, November 2, 2023 11:45)
General Government Financial Balance Sheet
(87kb - Last updated Thursday, November 2, 2023 11:47)
General Government Deficit-Debt Adjustment
(87kb - Last updated Thursday, November 2, 2023 11:47)
General Government Debt and Guaranteed Debt Outstanding
(116kb - Last updated Thursday, November 2, 2023 11:47)
Central Government: Consolidated Fund
(126kb - Last updated Thursday, November 2, 2023 11:45)
Central Government: Gross Debt
(134kb - Last updated Thursday, November 2, 2023 11:44)
Treasury Bills Issued and Outstanding
(1194kb - Last updated Tuesday, October 31, 2023 09:13)
Treasury Bills Issued and Outstanding by Holder
(100kb - Last updated Tuesday, November 28, 2023 15:10)
Malta Government Long-Term Debt Securities Outstanding
(1998kb - Last updated Tuesday, October 31, 2023 09:13)
Malta Government Long-Term Debt Securities Outstanding by Remaining Term to Maturity
(66kb - Last updated Tuesday, October 31, 2023 09:14)
General Government External Loans by Currency and Remaining Term to Maturity
(56kb - Last updated Wednesday, October 4, 2023 09:04)
The Public Sector's External Loans Outstanding and Related Servicing
(172kb - Last updated Wednesday, June 3, 2020 16:14)
   
 

Pubblikazzjonijiet, sorsi u metodi relatati

Government Finance Statistics Guide - August 2014
Government Finance Statistics Metadata