Economics Statistics

Finanzi tal-Gvern

L‑ewwel seba' tabelli f'din it‑taqsima juru statistika dwar il‑finanzi tal‑gvern skont l‑ESA 2010, is‑Sistema Ewropea tal‑Kontabilità. L‑istatistika dwar il‑finanzi tal‑gvern hi parti importanti tas‑sistema integrata tal‑kontabilità. Din id‑dejta tidher f'tabelli dwar id‑dħul u l‑infiq tal‑gvern, id‑dejn tal‑gvern, il‑kontabilità finanzjarja tal‑gvern u r‑relazzjoni bejn il-bilanċ tal‑gvern u l‑bidla fid‑dejn tal‑gvern. Iż‑żewg tabelli li jsegwu juru l-bilanċ u d‑dejn tal‑gvern ċentrali, filwaqt li l‑kumplament tat‑tabelli huma relatati ma' analiżi aktar fil‑fond ta' strumenti partikolari tad‑dejn tal‑gvern u tad‑dejn tas‑settur pubbliku.  

General Government Revenue and Expenditure
(126kb - Last updated Tuesday, January 14, 2020 09:08) 
General Government Revenue by Main Components
(152kb - Last updated Tuesday, January 14, 2020 09:08)
General Government Expenditure by Main Components
(165kb - Last updated Tuesday, January 14, 2020 09:08)
General Government Expenditure by Function
(63kb - Last updated Monday, February 3, 2020 09:58)
General Government Financial Balance Sheet
(108kb - Last updated Tuesday, January 14, 2020 09:09)
General Government Deficit-Debt Adjustment
(108kb - Last updated Tuesday, January 14, 2020 09:09)
General Government Debt and Guaranteed Debt Outstanding
(131kb - Last updated Tuesday, January 14, 2020 09:09)
Central Government: Consolidated Fund
(138kb - Last updated Thursday, January 2, 2020 08:46)
Central Government: Gross Debt
(116kb - Last updated Thursday, January 2, 2020 08:46)
Treasury Bills Issued and Outstanding
(931kb - Last updated Friday, January 31, 2020 10:28)
Treasury Bills Issued and Outstanding by Holder
(96kb - Last updated Monday, March 30, 2020 09:23)
Malta Government Long-Term Debt Securities Outstanding
(1792kb - Last updated Friday, January 31, 2020 10:28)
Malta Government Long-Term Debt Securities Outstanding by Remaining Term to Maturity
(69kb - Last updated Friday, January 31, 2020 10:28)
General Government External Loans by Currency and Remaining Term to Maturity
(58kb - Last updated Monday, March 16, 2020 15:49)
The Public Sector's External Loans Outstanding and Related Servicing
(171kb - Last updated Monday, March 16, 2020 15:49)
   
 

Pubblikazzjonijiet, sorsi u metodi relatati

Government Finance Statistics Guide - August 2014
Government Finance Statistics Metadata