Economics Statistics

Finanzi tal-Gvern

L‑ewwel seba' tabelli f'din it‑taqsima juru statistika dwar il‑finanzi tal‑gvern skont l‑ESA 2010, is‑Sistema Ewropea tal‑Kontabilità. L‑istatistika dwar il‑finanzi tal‑gvern hi parti importanti tas‑sistema integrata tal‑kontabilità. Din id‑dejta tidher f'tabelli dwar id‑dħul u l‑infiq tal‑gvern, id‑dejn tal‑gvern, il‑kontabilità finanzjarja tal‑gvern u r‑relazzjoni bejn il-bilanċ tal‑gvern u l‑bidla fid‑dejn tal‑gvern. Iż‑żewg tabelli li jsegwu juru l-bilanċ u d‑dejn tal‑gvern ċentrali, filwaqt li l‑kumplament tat‑tabelli huma relatati ma' analiżi aktar fil‑fond ta' strumenti partikolari tad‑dejn tal‑gvern u tad‑dejn tas‑settur pubbliku.  

General Government Revenue and Expenditure
(124kb - Last updated Monday, July 8, 2019 10:59) 
General Government Revenue by Main Components
(151kb - Last updated Monday, July 8, 2019 10:59)
General Government Expenditure by Main Components
(164kb - Last updated Monday, July 8, 2019 10:59)
General Government Expenditure by Function
(63kb - Last updated Tuesday, January 29, 2019 09:39)
General Government Financial Balance Sheet
(107kb - Last updated Monday, July 8, 2019 10:59)
General Government Deficit-Debt Adjustment
(107kb - Last updated Monday, July 8, 2019 10:59)
General Government Debt and Guaranteed Debt Outstanding
(130kb - Last updated Monday, July 8, 2019 10:59)
Central Government: Consolidated Fund
(136kb - Last updated Tuesday, October 15, 2019 12:52)
Central Government: Gross Debt
(115kb - Last updated Tuesday, October 15, 2019 12:52)
Treasury Bills Issued and Outstanding
(894kb - Last updated Friday, August 2, 2019 12:24)
Treasury Bills Issued and Outstanding by Holder
(100kb - Last updated Friday, September 27, 2019 15:59)
Malta Government Long-Term Debt Securities Outstanding
(1745kb - Last updated Friday, August 2, 2019 12:24)
Malta Government Long-Term Debt Securities Outstanding by Remaining Term to Maturity
(69kb - Last updated Friday, August 2, 2019 12:24)
General Government External Loans by Currency and Remaining Term to Maturity
(58kb - Last updated Wednesday, October 2, 2019 10:04)
The Public Sector's External Loans Outstanding and Related Servicing
(171kb - Last updated Friday, October 4, 2019 08:47)
   
 

Pubblikazzjonijiet, sorsi u metodi relatati

Government Finance Statistics Guide - August 2014
Government Finance Statistics Metadata