Statistika

Kontijiet tal-Ġid Distribuzzjonali

Din it-taqsima tinkludi s-sett ta' data tal-kontijiet tal-ġid distribuzzjonali (DWA), li jipprovdi evalwazzjoni tad-distribuzzjoni tal-ġid tal-households. DWA jgħaqqdu żewġ settijiet ta' data differenti: (a) Kontijiet Settorjali Trimestrali (QSA) u (b) data mill-Istħarriġ dwar Finanzi u Konsum tal-Households (HFCS). L-istatistika tal-QSA tinkludi tranżazzjonijiet u pożizzjonijiet finanzjarji u t-tranżazzjonijiet mhux finanzjarji għas-setturi istituzzjonali ewlenin inkluż is-settur tal-households, filwaqt li l-HFCS jipprovdi informazzjoni dwar id-distribuzzjoni tal-ġid fost il-households. Il-metodi u r-riżultati ġew żviluppati u kkompilati mill-Grupp ta' Esperti tas-SEBĊ dwar il-Kontijiet Finanzjarji Distribuzzjonali (EG DFA).

ECB Distributional Wealth Accounts
Pubblikazzjonijiet, Sorsi u Metodi Relatati
Overview Note
Methodological Note