Publications

CBM Business Dialogue

Il-pubblikazzjoni CBM Business Dialogue tiġbor fil-qosor ir-riżultati miksuba minn laqgħat immexxija mill-ekonomisti tal-Bank ma’ rappreżentanti ta’ azjendi u istituzzjonijiet. Dawn id-diskussjonijiet jieħdu l-forma ta' intervista qasira, fejn il-parteċipanti jistgħu jsaqsu dwar kwalunkwe materja li huma jqisuha rilevanti għall-organizzazzjoni tagħhom u jippermetti lill-Bank jiġbor informazzjoni li altrimenti tkun diffiċli ħafna li tinkiseb. Il-pubblikazzjoni tirrapporta dwar l-andament tan-negozju, l-aspettattivi għall-attività kummerċjali, l-impjiegi u l-prezzijiet. L-istħarriġ dwar id-djalogu tan-negozju jista’ jiġi aċċessat ukoll b’mod ġdid u interattiv permezz ta’ dashboard iddedikat.

Il-proċess hu deskritt fid-dettall hawn.

CBM Business Dialogue
           2023 Vol. 3. No. 3
2023 Vol. 3. No. 2
2023 Vol. 3. No. 1

Business Dialogue Dashboard