Payment Systems

Statistika

Il‑Bank Ċentrali ta’ Malta jiġbor data dwar sistemi ta’ pagament u ta’ saldu ta’ titoli f’Malta. Din id‑data tinġabar taħt irRegolament tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) dwar statistika tal‑pagamenti (BĊE/2013/43) u l-Linja Gwida tal-BĊE dwar statistika monetarja u finanzjarja (riformulazzjoni) (BĊE/2014/15) u jiġu ppubblikati fl‑Istatistical Data Warehouse tal‑BĊE.

Serje kronoloġika ta’ data dwar sistemi ta’ pagament hi disponibbli hawn.

Il‑links li jidhru hawn taħt jirreferu għal data li kienet tiġi ppubblikata fil‑Blue Book tal‑BĊE:

Payment and Securities Settlement Systems in the European Union, Blue Book (data for period 2001‑2007), Volume 1: euro area countries

Payment and Securities Settlement Systems in the European Union, Blue Book (data for period 2001‑2007), Volume 2: non‑euro area countries

Payment and Securities Settlement Systems in Accession Countries, Blue Book (data for period 1996‑2001)