Statistika

Denunzji, formoli għar-rapporti u struzzjonijiet

Il‑formoli, definizzjonijiet u struzzjonijiet li jidhru f'din it‑taqsima huma maħsuba għad‑diversi istituzzjonijiet li jimlew firxa ta' formoli tal‑Bank Ċentrali ta' Malta għal denunzji tal‑istatistika. Dawn l‑istruzzjonijiet jiddeskrivu sistemi importanti ta' klassifika użata fil‑kumpilazzjoni ta' statistika ekonomika u finanzjarja, bħalma hi l‑klassifika tas‑settur ekonomiku u l‑klassifika NACE Rev.2 dwar l‑attività ekonomika. L‑istruzzjonijiet jinkludu wkoll eżempji jew referenzi għal weblinks relatati ma' diversi kwistjonijiet ta' statistika. L‑istruzzjonijiet huma maħsuba esklussivament għal skopijiet ta' statistika.

Central Bank of Malta Directive No. 5: Statistical Reporting Requirements (101kb)

   
 

Istituzzjonijiet ta' Kreditu awtorizzati taħt l‑Att Bankarju tal‑1994 

BR/06 Returns
BR/06 Statutory Financial Information to be submitted by Credit Institutions (returns to be submitted)
BR/06 Statutory Financial Information to be submitted by Credit Institutions (for reference only)
Guidelines and instructions for the reporting of the Banking Rule No. 6 (BR06) schedules
Standard Tekniku ta' Implimentazzjoni (ITS) dwar Rappurtar Superviżorju
link Implementing Technical Standard (ITS) on Supervisory Reporting, including the COMMON REPORTING FRAMEWORK (COREP)/FINANCIAL REPORTING (FINREP)
BR/05 - Rekwiżiti ta' Likwidità ta' Istituzzjonijiet ta' Kreditu

BR/05 Liquidity Requirements of Credit Institutions (appicable only to the foreign branches operating in Malta) (302kb)

Differenza fir-Rata tal-Imgħax u Analiżi tal-Iskossi fuq ir-Rata tal-Imgħax

Interest Rate Gap and Interest Rate Shock Analysis (1140kb)

Guidelines for the reporting of the Interest Rate Gap and Interest Rate Shock Analysis (14kb)
Template tad-Data tal-Proprjetà Immobbli (NEW)
Real Estate Data Template (NEW)
Guidelines and Definitions for the Real Estate Data Template (NEW)
Instructions for uploading the Real Estate Data Template on the Bank's Portal (NEW)
   
 

Entitajiet liċenzjati biex iwettqu attivitajiet relatati man‑negozju tal‑Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet

 

Impriżi tal-Assigurazzjoni

Instructions for the balance sheet and profit and loss returns (471kb)
link Full Solvency II XBRL Taxonomy Package (Annotated Templates for QRTs)
link Annual and Quarterly National Specific Templates (NSTs)
Annual CBM Return for Insurance Undertakings (applicable as from the year-ending December 2016) (1468kb - Last updated Tuesday, January 22, 2019 14:09)
Common Minimum Standards for Data Revisions (74kb)
 

Aġenti tal-Assigurazzjoni u Brokers

Insurance Agents and Brokers Return (3390kb)
Insurance Agents and Brokers Return Guideline (1292kb)
 

Pensjonijiet/Fondi tal-Irtirar/Skemi

Return for Pension/Retirement Funds/Schemes (4730kb)
Reporting Instructions for the Pension Funds Return (820kb)
Instructions for uploading the return on the CBM Portal (992kb)
   
 

Entitajiet liċenzjati biex iwettqu attivitajiet relatati man‑negozju tat‑Titoli u s‑Swieq 

 

Fondi ta' Investiment

Reporting schedules for the Investment Funds (Full set) (5077kb - Last updated Friday, June 15, 2018 14:14)
Schedule 'ML' (717kb - Last updated Friday, June 15, 2018 14:14)
Common Reporting Issues (646kb)(NEW)
Reporting Instructions/Guidelines (308kb)
 

Fornituri tas-Servizz ta' Investiment

link Reporting schedules for Investment Services Providers - Categories 1 & 4*
link Reporting schedules for Investment Services Providers - Category 2 (Fund Managers)*
link Reporting schedules for Investment Services Providers - Categories 2 (excl. Fund Managers) & 3 - Automated COREP Return*
Reporting schedules for Investment Services Providers - CBM Reporting Instructions (4406kb) 
* The reporting schedules are found under 'Part B - Standard Licence Conditions - Applicable To Licence Holders With Effect From 1 January 2014 - Appendix 2'.
   
 

Istituzzjonijiet finanzjarji oħra liċenzjati biex iwettqu attivitajiet ta' self, pagamenti jew flus elettroniċi 

Reporting Schedules for Other Financial Institutions (returns to be submitted)
Reporting Schedules for Other Financial Institutions (for reference)

BR/02 Large Exposures; BR/03 Own Funds; BR/04 Capital Requirements; BR/05 Liquidity Requirements; BR/08 Capital Adequacy (Also known as 'Other BRs')

   
 

Entitajiet liċenzjati biex iwettqu attivitajiet relatati ma' Assigurazzjoni b'Assi Eżistenti 

Reporting Schedules for Financial Vehicle Corporations (returns to be submitted)
Reporting Schedules for Financial Vehicle Corporations (for reference)