Financial Stability

Bafer Kontroċikliku tal-Kapital

Il-bafer kontroċikliku tal-kapital (CCyB) hu strument tad-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti tal-Kapital IV (CRD IV), traspost fidDirettiva Nru 11 tal-Bank Ċentrali ta' Malta "Politika Makroprudenzjali", li jesiġi li l-istituzzjonijiet ta' kreditu jwarrbu kapital addizzjonali tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni waqt perjodi ta' tkabbir eċċessiv tal-kreditu. L-għan tas-CCyB hu li tiżdied ilkapaċità ta' reżistenza tal-banek fi żminijiet tajba biex ikunu jistgħu jassorbu t-telf potenzjali li jista' jinqala' fi żmien ta' tnaqqis fl-attività, u li tiġi sostnuta l-provvista kontinwa ta' kreditu lill-ekonomija reali.

Skont l-Artikolu 136(7) tad-Direttiva tal-UE 2013/36/UE, trasposta fid-Direttiva Nru 11 tal-Bank Ċentrali ta' Malta, il‑Bank għandu jħabbar l-iffissar tar-rata tal-bafer kontroċikliku tal-kapital abbażi ta' stima trimestrali tar-riskji kkawżati minn tkabbir eċċessiv tal-kreditu.

B'dan, il-Bank Ċentrali ta' Malta qiegħed jinnotifika d-deċiżjoni tiegħu dwar ir-rata CCyB għat-tielet trimestru tal-2020.

Notifika

  • Ir-rata applikabbli tal-bafer kontroċikliku tal-kapital: 0%
  • Il-proporzjon rilevanti tal-kreditu għall-PDG: 78.0% u d-devjazzjoni tiegħu mit-tendenza fuq żmien twil: -12.6 punti perċentwali
  • Il-gwida tal-bafer: 0%

Indikaturi trimestrali u stimi għar-rata tal-bafer kontroċikliku tal-kapital

CCB assessment for 2020Q3                     Chart pack for 2020Q3

CCB assessment for 2020Q2                     Chart pack for 2020Q2 

CCB assessment for 2020Q1                     Chart pack for 2020Q1 

CCB assessment for 2019Q4                     Chart pack for 2019Q4 

CCB assessment for 2019Q3                     Chart pack for 2019Q3

CCB assessment for 2019Q2                     Chart pack for 2019Q2

CCB assessment for 2019Q1                     Chart pack for 2019Q1

CCB assessment for 2018Q4                     Chart pack for 2018Q4 

CCB assessment for 2018Q3                     Chart pack for 2018Q3

CCB assessment for 2018Q2                     Chart pack for 2018Q2

CCB assessment for 2018Q1                     Chart pack for 2018Q1

CCB assessment for 2017Q4                     Chart pack for 2017Q4 

CCB assessment for 2017Q3                     Chart pack for 2017Q3

CCB assessment for 2017Q2                     Chart pack for 2017Q2 

CCB assessment for 2017Q1                     Chart pack for 2017Q1 

CCB assessment for 2016Q4                     Chart pack for 2016Q4

CCB assessment for 2016Q3                     Chart pack for 2016Q3

CCB assessment for 2016Q2                     Chart pack for 2016Q2

CCB assessment for 2016Q1                     Chart pack for 2016Q1