Financial Stability

Bafer Kontroċikliku tal-Kapital

Il-bafer kontroċikliku tal-kapital (CCyB) hu strument tad-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti tal-Kapital (CRD), traspost fid‑Direttiva Nru 11 tal-Bank Ċentrali ta' Malta "Politika Makroprudenzjali", li jesiġi li l-istituzzjonijiet ta' kreditu jwarrbu kapital addizzjonali tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni waqt perjodi ta' tkabbir eċċessiv tal-kreditu. L-għan tas-CCyB hu li tiżdied il‑kapaċità ta' reżistenza tal-banek fi żminijiet tajba biex ikunu jistgħu jassorbu t-telf potenzjali li jista' jinqala' fi żmien ta' tnaqqis fl-attività, u li tiġi sostnuta l-provvista kontinwa ta' kreditu lill-ekonomija reali.

Skont l-Artikolu 136(7) tad-Direttiva tal-UE 2013/36/UE, trasposta fid-Direttiva Nru 11 tal-Bank Ċentrali ta' Malta, il‑Bank għandu jħabbar l-iffissar tar-rata tal-bafer kontroċikliku tal-kapital abbażi ta' stima trimestrali tar-riskji kkawżati minn tkabbir eċċessiv tal-kreditu.

B'dan, il-Bank Ċentrali ta' Malta qiegħed jinnotifika d-deċiżjoni tiegħu dwar ir-rata CCyB għat-tielet trimestru tal-2021.

Notifika

  • Ir-rata applikabbli tal-bafer kontroċikliku tal-kapital: 0%
  • Il-proporzjon rilevanti tal-kreditu għall-PDG: 86.9% u d-devjazzjoni tiegħu mit-tendenza fuq żmien twil: -0.8 punti perċentwali
  • Il-gwida tal-bafer: 0%

Note on Countercyclical Capital Buffer Methodology

Indikaturi trimestrali u stimi għar-rata tal-bafer kontroċikliku tal-kapital

CCB assessment for 2021Q3 Chart pack for 2021Q3
CCB assessment for 2021Q2 Chart pack for 2021Q2
CCB assessment for 2021Q1 Chart pack for 2021Q1

Indikaturi trimestrali u stimi preċedenti għar-rata tal-bafer kontroċikliku tal-kapital

Aġġornata l-aħħar: 30 ta' Marzu 2021