Financial Stability

Istituzzjonijiet Sistemikament Importanti

Il‑bafer tal‑kapital għal Istituzzjonijiet Sistemikament Importanti Oħra (O‑SII) hu maħsub biex itaffi l‑vulnerabbiltà tas‑sistema finanzjarja domestika u tal‑ekonomija reali fil‑konfront tal‑falliment ta' istituzzjonijiet sistemikament importanti. Il‑bafer O‑SII jikkonsisti minn rekwiżit addizzjonali ta' kapital applikat għal istituzzjonijiet li, f'każ ta' falliment jew indeboliment, jista' jkollhom impatt konsiderevoli fuq is‑sistema finanzjarja u fuq l‑ekonomija reali. Dan il‑bafer addizzjonali tal‑kapital jiġi applikat għal istituzzjonijiet sistemikament importanti domestiċi biex iqawwi r‑reżistenza tagħhom billi jsaħħaħ il‑kapaċità tagħhom li jassorbu t‑telf u b'hekk jiġi żgurat li dawn joħolqu riskju minimu għall‑ekonomija domestika fil‑forma ta' effetti indiretti. Fallimenti tas‑suq fil‑mira tal‑bafer tal‑kapital O‑SII huma relatati prinċipalment mat‑teħid eċċessiv ta' riskji abbażi ta' aspettattivi ta' salvataġġ finanzjarju bħala riżultat tar‑rilevanza sistemika perċepita ta' istituzzjoni individwali (periklu morali u "kbir wisq biex ifalli").

Il‑bafer tal‑kapital O‑SII hu strument makroprudenzjali integrat legalment fil‑qafas CRD/CRR; dan il‑qafas ġie traspost domestikament fid‑Direttiva Nru 11 tal‑Bank Ċentrali ta' Malta u fir‑Regola Bankarja 15 tal‑Awtorità għas‑Servizzi Finanzjarji ta' Malta (MFSA). Fl‑1 ta' Jannar 2016, il‑Bank Ċentrali ta' Malta, flimkien mal‑Awtorità għas‑Servizzi Finanzjarji ta' Malta (minn hawn 'il quddiem "l‑Awtoritajiet") kien introduċa Policy Document għall‑ewwel darba dwar metodoloġija għall‑identifikazzjoni tal‑O‑SIIs u l‑ikkalibrar tal‑bafer tal‑kapital relatat, skont il‑qafas CRD/CRR. Skont ir‑revised Policy Document, l‑Awtoritajiet iddeċidew li jirrevedu u jaġġornaw il‑Metodoloġija O‑SII tal‑2016 b'effett minn Jannar 2020 sabiex tirrifletti aħjar l‑iżviluppi fis‑settur finanzjarju domestiku u wkoll biex jallinjaw iktar il‑metodoloġija O‑SII domestika mal‑linji gwida tal‑Awtorità Bankarja Ewropea fir‑rigward tal‑evalwazzjoni tal‑O‑SIIs (EBA/GL/2014/10).

L‑Awtoritajiet, taħt l‑awspiċi tal‑Bord Konġunt dwar l‑Istabbiltà Finanzjarja, u wara konsultazzjoni mal‑Bank Ċentrali Ewropew, identifikaw erba' banek bħala O‑SIIs u stipulaw li dawn għandu jkollhom bafers addizzjonali tal‑kapital skont 2022 Statement of Decision, u kif indikat fit‑tabella hawn taħt:

Credit Institution

Bucket

Buffer rate

APS Bank plc

1

0.25%

MDB Group Limited

3

1.00%

HSBC Bank Malta p.l.c.

4

1.50%

Bank of Valletta plc

5

2.00%

Aġġornata l-aħħar: 11 ta' Jannar 2022