Payment Systems

MTEUROPAY

L-MTEUROPAY hija sistema ta' pagament imħaddma mill-Bank Ċentrali ta' Malta għall-ħlas kost-effettiv u sigur ta' pagamenti bl-imnut f'euro. Il-Bank Ċentrali ta' Malta għandu l-infrastruttura meħtieġa biex jaqbad direttament ma' Step 2 Platform tal-EBA, għall-ikklerjar ta' trasferimenti ta' kreditu bis-SEPA (SCTs) nazzjonali u transkonfinali u debiti diretti bis-SEPA (SDDs), kemm Core u kif ukoll B2B. Il-komunikazzjoni, kemm dik dieħla kif ukoll dik ħierġa, isseħħ esklussivament permezz ta' SWIFT. Matul kull jum tal-ipproċessar jiġu pprovduti diversi ċikli tal-ipproċessar. L-ipproċessar tal-ħlas fl-MTEUROPAY isir f'konformità mal-kalendarju tat-TARGET2.

Il-parteċipazzjoni fl-MTEUROPAY hija miftuħa għal Istituzzjonijiet ta' kreditu, istituzzjonijiet finanzjarji, istituzzjonijiet tal-ipproċessar tal-pagamenti u depożitorji ċentrali tat-titoli liċenzjati f'Malta mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.

Il-Bank Ċentrali ta' Malta jista' wkoll, fid-diskrezzjoni tiegħu, jdaħħal l-entitajiet li ġejjin bħala parteċipanti diretti:

  • Entitajiet mis-settur pubbliku f'Malta li jipproċessaw il-pagamenti f'konformità sħiħa mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi;
  • Istituzzjonijiet liċenzjati skont l-Att dwar Servizzi ta' Investiment f'Malta mill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta;
  • Organizzazzjonijiet li jipprovdu servizzi ta' kklerjar jew ħlas u li huma soġġetti għal sorveljanza mill-awtoritajiet kompetenti f'Malta.

Il-benefiċċji li toffri l-MTEUROPAY lill-parteċipanti huma:

  • L-ebda riskju ta' kreditu billi l-ħlas isir bi flus tal-Bank Ċentrali;
  • Aċċess għall-infrastrutturi tal-pagamenti Ewropej;
  • SCTs indirizzati lil/minn istituzzjonijiet li huma parteċipanti huma kklerjati lokalment;
  • Ekonomiji ta' skala;
  • L-ebda dipendenza fuq banek korrispondenti għal pagamenti bl-imnut f'euro;
  • Struttura ta' governanza nazzjonali.

Il-parteċipanti prospettivi ser ikollhom bżonn jgħaddu minn proċess bir-reqqa ta' evalwazzjoni ta' diliġenza dovuta meta japplikaw biex jissieħbu fl-MTEUROPAY u jeħtieġu juru li għandhom fis-seħħ proċeduri robusti ta' konformità mal-AML/ FT.

Għal aktar informazzjoni, tista' tibgħat email hawn.

Il-Ftehim dwar l-aċċess għall-MTEUROPAY, il-proċeduri operattivi u l-istandards tekniċi ser ikunu disponibbli wara l-iffirmar ta' ftehim ta' kunfidenzjalità.