Payment Systems

Malta Clearing House

Il-Malta Clearing House twaqqfet fil-bidu tas-snin sebgħin tas-seklu għoxrin biex tipprovdi arranġamenti għall-ikklirjar ta' ċekkijiet bejn l-istituzzjonijiet parteċipanti. Skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Bank Ċentrali ta' Malta, il-Bank għandu l-awtorità biex jippromwovi t-twaqqif ta' sistema bankarja għall-ikklirjar u biex jipprovdi faċilitajiet għaliha.

F'Malta m'hemm l-ebda leġiżlazzjoni speċifika li tirregola l-proċess tal-ikklirjar għaċ-ċekkijiet. Is-sistema hi bbażata għalkollox fuq ftehimiet u fuq Regoli u Regolamenti stabbiliti mill-Malta Clearing House. Dawn jispeċifikaw il-parteċipanti, il-mekkaniżmu għat-teħid tad-deċiżjonijiet u d-drittijiet relatati tal-vot, u r-regoli operazzjonali għall-ikklirjar ta' ċekkijiet maħruġa fuq il-banek rispettivi. Il-kompiti involuti fl-ipproċessar ta' ċekkijiet permezz tal-kamra tal-ikklirjar huma maqsuma bejn l-istituzzjonijiet parteċipanti, bil-kamra tal-ikklirjar tiffaċilita biss l-iskambju ta' strumenti u l-informazzjoni elettronika relatata.

L-istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji kollha li joperaw kontijiet ta' ħruġ ta' ċekkijiet u/jew li jipprovdu servizzi relatati ma' tisrif ta' ċekkijiet denominati f'euro huma eliġibbli li jissieħbu fil-Malta Clearing House li hija ppreseduta mill-Bank Ċentrali ta' Malta. Jekk istituzzjoni tiddeċiedi li ma ssirx membru tal-kamra tal-ikklirjar, tista' taħtar wieħed mill-membri eżistenti bħala l-aġent tagħha, u s-saldu mbagħad isir permezz tal-kont TARGET2 ta' dak l-aġent.