About Us

Gvernaturi tal-imgħoddi u preżenti

IsemĦatraPerjodu
Dr Philip L Hogg Gvernatur 17 ta’ April 1968 - 31 ta’ Marzu 1972
Is-Sur Victor A DeMarco Deputat Gvernatur 17 ta’ April 1968 - 17 ta’ April 1972
Is-Sur Borge Andersen Gvernatur  1 ta’ April 1972 - 16 ta’ Marzu 1973
Is-Sur Carmel L Farrugia Deputat Gvernatur(aġent) 15 ta’ Frar 1973 - 2 ta’ Lulju 1973
Is-Sur R J A Earland Gvernatur 17 ta’ Marzu 1973 - 25 ta’ Jannar 1974
Is-Sur Lino Spiteri Deputat Gvernatur 17 ta’ Marzu 1973 - 25 ta’ Jannar 1974
Is-Sur Henry C de Gabriele Deputat Gvernatur(aġent) 14 ta’ Diċembru 1981 - 31 ta’ Awwissu 1985
Is-Sur Henry C de Gabriele Gvernatur(aġent) 1 ta’ Settembru 1985 - 6 ta’ Novembru 1986
Is-Sur Henry C de Gabriele Deputat Gvernatur 7 ta’ Novembru 1986 - 14 ta’ Settembru 1996
Is-Sur Anthony P Galdes Gvernatur 3 ta’ Ġunju 1987 - 2 ta’ Ġunju 1993
Is-Sur Francis J Vassallo Gvernatur 15 ta’ Settembru 1993 - 30 ta’ Settembru 1997
Is-Sur Emanuel Ellul Deputat Gvernatur 5 ta’ Novembru 1996 - 30 ta’ Settembru 1997
Is-Sur Emanuel Ellul Gvernatur 1 ta' Ottubru 1997 - 30 ta' Settembru 1999
Is-Sur David Pullicino Deputat Gvernatur 1 ta’ Lulju 1999 - 31 ta’ Marzu 2010
Is-Sur Michael C Bonello Gvernatur 1 ta’ Ottubru 1999 - 30 ta’ Ġunju 2011
Is-Sur Alfred DeMarco Deputat Gvernatur 1 ta’ April 2010 - 31 ta' Marzu 2015
Prof. Josef Bonnici Gvernatur 1 ta’ Lulju 2011 - 30 ta' Ġunju 2016
Is-Sur Alexander Demarco Deputat Gvernatur 1 ta' Jannar 2014 -
Is-Sur Alfred Mifsud Deputat Gvernatur 5 ta' Mejju 2015 - 30 ta' Ġunju 2017
Dr Mario Vella Gvernatur 1 ta’ Lulju 2016 - 31 ta' Diċembru 2020
Is-Sur Oliver Bonello Deputat Gvernatur 1 ta' Lulju 2017 - 
Prof. Edward Scicluna Gvernatur 1 ta' Jannar 2021 -