About Us

Is-Sur Oliver Bonello

Is-Sur Oliver Bonello nħatar Deputat Gvernatur tal‑Bank Ċentrali ta' Malta fl‑1 ta' Lulju 2017. Qabel il‑ħatra tiegħu bħala Deputat Gvernatur, hu kellu l‑kariga ta' Chief Officer Financial Stability and Statistics Division tal‑Bank. Hu Fellow tal‑Malta Institute of Accountants bil‑warrant ta' CPA u Ċertifikat ta' Prattikar fil‑Verifika. Is‑Sur Bonello beda jaħdem il‑Bank fl‑1976 u ħaddan diversi rwoli u responsabbiltajiet maniġerjali għoljin f'oqsma differenti tal‑Bank.

Fl‑irwol eżekuttiv tiegħu, hu kien strumentali fit‑twaqqif tal‑Banking Supervision Department fi ħdan il‑Bank Ċentrali ta' Malta fl‑1991. Sussegwentement, hu kien il‑Kap tal‑Internal Audit and Risk Assessment, Direttur responsabbli għall‑Financial Stability and Information Systems tal‑Bank, u Chief Officer ‑ Risk responsabbli għall‑Financial Stability and Risk Division ġewwa l‑Bank. Huwa kien involut direttament fl‑abbozzar u l‑ħruġ ta' diversi dokumenti ta' politika mikroprudenzjali u makroprudenzjali u noti ta' gwida relatati ma' regolamenti u superviżjoni, verifika interna u valutazzjoni tar‑riskju. Is‑Sur Bonello kellu wkoll il-kariga ta' viċi‑President tal‑Ad Hoc Working Party tal‑Kunsill Ewropew fuq it‑Tisħiħ tal‑Unjoni Bankarja matul il‑Presidenza Maltija tal‑Unjoni Ewropea fl‑ewwel nofs tal‑2017.

Matul is‑snin, huwa ppresieda jew ipparteċipa f'diversi kumitati u gruppi tax‑xogħol, kemm lokalment u kif ukoll barra minn Malta. Is‑Sur Bonello kien membru wkoll tal‑Kumitat għat‑Tmexxija tal‑Iskema ta' Kumpens. Huwa President tal‑Kumitat tal‑Istatistika, il-Kumitat tar‑Riskju, il-Forum tal‑Istabbiltà Finanzjarja, u l‑Kumitat Permanenti Domestiku. Hu wkoll membru tal‑Kumitat tal-Bank għall‑Istabbiltà Finanzjarja u tal‑Bord Konġunt dwar l‑Istabbiltà Finanzjarja. Is‑Sur Bonello pparteċipa wkoll f'diversi kumitati u gruppi tax‑xogħol fi ħdan il‑Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) inklużi l‑Kumitat tal‑Awdituri Interni tas‑Sistema Ewropea tal‑Banek Ċentrali (SEBĊ); il‑Kumitat ta' Tmexxija tal‑IT tal‑Eurosistema tas‑SEBĊ; il‑Kumitat għall‑Istabbiltà Finanzjarja tal‑Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (SSM) tal‑BĊE u l‑Kumitat Tekniku Konsultattiv tal‑Bord Ewropew dwar ir‑Riskju Sistemiku (ESRB). Is‑Sur Bonello huwa membru tal‑Bord tas‑Superviżuri tal‑Awtorità Bankarja Ewropea u tal‑Bord Superviżorju tal‑BĊE.

Is-Sur Oliver Bonello