About Us

Postijiet vakanti

Il-Bank Ċentrali ta’ Malta qiegħed jilqa’ applikazzjonijiet minn kandidati bil-kwalifiki xierqa, ċittadini ta’ Stati Membri tal-Unjoni Ewropea, sabiex jimla’ l-pożizzjoni li ġejja:      

Id-deskrizzjonijiet tal-impjieg għal kull pożizzjoni huma inklużi hawn taħt. 

Il-Bank qed joffri pakkett finanzjarju attraenti għall-applikanti magħżula skont l-esperjenza u l-kwalifiki u ser jinkludi fringe benefits uniċi għall-impjegati fis-settur bankarju. Inizjalment, il-kuntratt tal-impjieg ser ikun għal perjodu fiss. 

Kull mistoqsija għandha tiġi indirizzata b’email lill-Head - Human Resources Department.

Sabiex isaħħaħ id-diversità tal-ħaddiema tiegħu fil-livelli kollha, il-Bank jinkoraġġixxi partikolament applikazzjonijiet minn kandidati nisa.


 • 150b/2019

  Analyst Programmer

  The Central Bank of Malta is inviting applications from citizens to Member States of the European Union to fill the position of Analyst Programmer. To provide Systems Analysis and Programming services in order to propose and develop solutions in line with the Systems Development Methodology that meet users’ requirements based on the Bank’s Business and IT Strategy.

 • 375/2019

  Manager Internal Audit Department

  The Central Bank of Malta is inviting applications from citizens to Member States of the European Union to fill the position of Manager Internal Audit Department. To manage on a day-to-day basis the Bank’s Internal Audit function and to undertake the internal audit responsibilities outlined within the provisions of the Internal Audit Charter, the Audit Manual and the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing including the Definition of Internal Auditing and the Code of Ethics of the Institute of Internal Auditors; and to assist and alternate for the Head of Internal Audit in the work of the Internal Auditors Committee (IAC) and its related Task Forces.

 • 373/2019

  Principal Legal Officer

  The Central Bank of Malta is inviting applications from citizens to Member States of the European Union to fill the position of Principal Legal Officer. To assist and support the Head Legal Department in leading the Bank’s Legal function.

 • 372/2019

  Senior Legal Officer

  The Central Bank of Malta is inviting applications from citizens to Member States of the European Union to fill the position of Senior Legal Officer. To assist and support the Head Legal Department in the Legislative Projects, Contracts Vetting and Legal Advisory functions of the Legal Department.

 • 650C/2017

  Legal Officer

  The Central Bank of Malta is inviting applications from citizens to Member States of the European Union to fill the position of Legal Officer. To assist and support Head, Legal Department in all tasks related to legal matters particularly the provision of legal consulting services to management and the Bank’s business areas, and to assist in the discharge of the compliance function as well as legal risk mitigation efforts particularly in any identified areas of specialisation.