About Us

Postijiet vakanti

Il-Bank Ċentrali ta’ Malta qiegħed jilqa’ applikazzjonijiet minn kandidati bil-kwalifiki xierqa, ċittadini ta’ Stati Membri tal-Unjoni Ewropea, sabiex jimla l-pożizzjoni li ġejja: 

Id-deskrizzjonijiet tal-impjieg għal kull pożizzjoni huma inklużi hawn taħt. 

Il-Bank qed joffri pakkett finanzjarju attraenti għall-applikanti magħżula skont l-esperjenza u l-kwalifiki u ser jinkludi fringe benefits uniċi għall-impjegati fis-settur bankarju. Inizjalment, il-kuntratt tal-impjieg ser ikun għal perjodu fiss. 

Kull mistoqsija għandha tiġi indirizzata b’email lill-Head - Human Resources Department.

Sabiex isaħħaħ id-diversità tal-ħaddiema tiegħu fil-livelli kollha, il-Bank jinkoraġġixxi partikolament applikazzjonijiet minn kandidati nisa.


  • 806/2019

    Principal Research Officer - Financial Stability

    The Central Bank of Malta is inviting applications from citizens of Member States of the European Union to fill the position of Principal Research Officer. To contribute to research on issues relevant to the Bank within the area of financial stability and the macro-prudential framework. This includes the development of new modelling techniques and the construction and maintenance of models for empirical analysis of financial stability risks and the channels of transmission of such risks.