About Us

Postijiet vakanti

Il-Bank Ċentrali ta’ Malta qiegħed jilqa’ applikazzjonijiet minn kandidati bil-kwalifiki xierqa, ċittadini ta’ Stati Membri tal-Unjoni Ewropea, sabiex jimla l-pożizzjonijiet li ġejjin:

Id-deskrizzjonijiet tal-impjieg għal kull pożizzjoni huma inklużi hawn taħt. 

Il-Bank qed joffri pakkett finanzjarju attraenti għall-applikanti magħżula skont l-esperjenza u l-kwalifiki u ser jinkludi fringe benefits uniċi għall-impjegati fis-settur bankarju. Inizjalment, il-kuntratt tal-impjieg ser ikun għal perjodu fiss. 

Kull mistoqsija għandha tiġi indirizzata b’email lill-Manager Human Resources.

Sabiex isaħħaħ id-diversità tal-ħaddiema tiegħu fil-livelli kollha, il-Bank jinkoraġġixxi partikolament applikazzjonijiet minn kandidati nisa.


  • 549/2019

    Head Payments and Banking Department

    The Central Bank of Malta is inviting applications from citizens to Member States of the European Union to fill the position of Head Payments and Banking Department. This is a Senior Management Position and the incumbent is expected to be flexible and to contribute his/her time according to work exigencies. The incumbent will also be expected to represent the Bank in local and overseas fora and in this respect he/she must be willing to travel abroad.

  • 410B/2019

    Senior Procurement Officer

    The Central Bank of Malta is inviting applications from citizens to Member States of the European Union to fill the position of Senior Procurement Officer. To procure goods and services in accordance with the Bank’s internal rules and regulations within national and European legislative frameworks; to procure insurance coverage as required by the Bank.