About Us

Postijiet vakanti

Bħala parti mill‑istrateġija tal‑iżvilupp tiegħu, il‑Bank Ċentrali ta’ Malta b’mod regolari jistieden lill‑individwi li għandhom kwalifiki akkademiċi u professjonali ta' livell għoli u li huma interessati f'impjieg mal‑Bank, biex jirreġistraw dan l‑interess. Il‑kwalifiki mfittxija mill‑Bank huma lawrji mogħtija minn universitajiet ta' reputazzjoni tajba fl‑oqsma tal‑Ekonomija, l‑Ekonometrika, is‑Servizzi Bankarji u l‑Finanzi, l‑Istatistika, l‑ICT u dixxiplini relatati. Applikanti li huma interessati f'karriera fil‑Bank Ċentrali ta’ Malta huma għalhekk mitluba jibagħtu bl‑email CV dettaljat, fejn jindikaw l‑oqsma tal‑kompetenza tagħhom u l‑interessi tagħhom fir‑rigward tal‑karriera.

Kwalunkwe data personali għandha tiġi pproċessata skont ir‑rekwiżiti tal‑leġiżlazzjoni lokali u tal‑UE applikabbli dwar il‑protezzjoni tad‑data inkluż ir‑Regolament Ġenerali dwar il‑Protezzjoni tad‑Data (Regolament (UE) 2016/679) magħrufa bħala “GDPR”. Kwalunkwe data personali ser tkun viżibbli biss għal numru limitat ta' impjegati tal‑Bank Ċentrali ta’ Malta u ser tintuża biss għal skopijiet ta’ reklutaġġ. Il‑perjodu ta’ żamma ta’ din id‑data personali huwa skont l‑istrateġija ta' żamma tad‑dokumenti tal‑Bank. Il-kandidati li jissottomettu applikazzjoni għal impjieg mal-Bank Ċentrali ta' Malta għalhekk qed jagħtu l‑kunsens tagħhom biex id‑data personali tagħhom tiġi pproċessata mill-bord tal-għażla maħtur rispettiv biex jevalwa l-eliġibilità tal-kandidati għall-pożizzjoni li għaliha saret l-applikazzjoni. Skont il‑GDPR, l‑applikanti għandhom dritt ta' aċċess u ta’ portabilità tad‑data personali tagħhom, kif ukoll id‑dritt li jirrettifikaw, iħassru u jirrestrinġu d‑data personali tagħhom u li joġġezzjonaw għall‑ipproċessar u kif ukoll id‑dritt li jirtiraw il‑kunsens tagħhom. Ilmenti dwar il‑protezzjoni tad‑data jistgħu jintbagħtu wkoll lill‑Uffiċċju tal‑Kummissarju għall‑Informazzjoni u l‑Protezzjoni tad‑Data permezz tas‑sit elettroniku www.idpc.org.mt.

Il-Bank Ċentrali taMalta huwa impjegatur inklussiv u jinkoraġġixxi applikazzjonijiet minn kandidati irrispettivament mis-sess tagħhom, l-identità tal-ġeneru, l-etniċità, l-orjentazzjoni sesswali, l-età, ir-reliġjon, id-diżabilità jew karatteristiċi oħra.


 • 207/2022

  MAPS Local Service Desk Senior Officer

  The Central Bank of Malta is inviting applications to fill the position of MAPS Local Service Desk Senior Officer. To support different departments in facilitating meetings with suppliers, requirements process, implementation, testing and migration; to provide the first level of assistance to end-users and to link end-users with MAPS treasury management system in regular day-to-day activities.

 • 187B/2022

  Project Leader

  The Central Bank of Malta is inviting applications to fill the position of Project Leader. To manage end-to-end projects and programs, related to the Central Bank’s business applications. To interact directly with Business owners, with management and end-users to define the scope, cost, and schedule of the project.

 • 421/2022

  Corporate Strategic Planning Officer – Content & Events Management

  The Central Bank of Malta is inviting applications to fill the position of Corporate Strategic Planning Officer – Content & Events Management. To assist Head CSPD and Chief Operating Officer, in the preparation of the Corporate Strategic Planning Process. To assist in the collection of the reporting templates from all the divisions and in the consolidation of such reporting. To assist in the organisation of the Bank’s events and activities. To assist in the management of the Bank’s social media and content publishing and to perform the Bank’s photographic and videography assignments.

 • 456/2022

  Support Analyst

  The Central Bank of Malta is inviting applications to fill the position of Support Analyst. To support the Department in meeting its core objectives from an administrative perspective; to assist in the planning, coordination and preparation of background work related to the areas of policy, crisis management and stress testing; and to contribute to the conduct of research as required.

 • 463/2022

  Senior Economist Analyst

  The Central Bank of Malta is inviting applications to fill the position of Senior Economist Analyst. To ensure that an operational framework for the preparedness and management of crisis events is in place. To support management in the development and review of the Bank’s financial stability policy stance and contribute to policies and regulatory initiatives developed on an international level.