About Us

Postijiet vakanti

Il-Bank Ċentrali ta’ Malta qiegħed jilqa’ applikazzjonijiet minn kandidati bil-kwalifiki xierqa, ċittadini ta’ Stati Membri tal-Unjoni Ewropea, sabiex jimla l-pożizzjonijiet li ġejjin: 

Id-deskrizzjonijiet tal-impjieg għal kull pożizzjoni huma inklużi hawn taħt. 

Il-Bank qed joffri pakkett finanzjarju attraenti għall-applikanti magħżula skont l-esperjenza u l-kwalifiki u ser jinkludi fringe benefits uniċi għall-impjegati fis-settur bankarju. Inizjalment, il-kuntratt tal-impjieg ser ikun għal perjodu fiss. 

Kull mistoqsija għandha tiġi indirizzata b’email lill-Head - Human Resources Department.

Sabiex isaħħaħ id-diversità tal-ħaddiema tiegħu fil-livelli kollha, il-Bank jinkoraġġixxi partikolament applikazzjonijiet minn kandidati nisa.


  • 176/2020

    Officers

    The Central Bank of Malta is inviting applications from citizens of Member States of the European Union to fill the position of Officers. Applicants for the position of Officer who hold an academic qualification at MQF Level 6 will be recruited at graduate entry point and the work allocated will depend on the candidates’ experience, qualifications, career aspirations and skills.

  • 177/2020

    Communication Researcher & Policy Analyst

    The Central Bank of Malta is inviting applications from citizens of Member States of the European Union to fill the position of Communication Researcher & Policy Analyst. Primarily to research the practice and theory of central bank communications with special attention to monetary policy particularly forward guidance, focusing on the epistemological, psychological and political economic underpinnings of a central bank’s communication about the state of the economy aimed at assuring stakeholders and the public generally about its intended monetary policy.