About Us

Postijiet vakanti

Il-Bank Ċentrali ta’ Malta qiegħed jilqa’ applikazzjonijiet minn kandidati bil-kwalifiki xierqa, ċittadini ta’ Stati Membri tal-Unjoni Ewropea, sabiex jimla’ l-pożizzjoni li ġejja: 

Id-deskrizzjonijiet tal-impjieg għal kull pożizzjoni huma inklużi hawn taħt. 

Il-Bank qed joffri pakkett finanzjarju attraenti għall-applikanti magħżula skont l-esperjenza u l-kwalifiki u ser jinkludi fringe benefits uniċi għall-impjegati fis-settur bankarju. Inizjalment, il-kuntratt tal-impjieg ser ikun għal perjodu fiss. 

Kull mistoqsija għandha tiġi indirizzata b’email lill-Head - Human Resources Department.

Sabiex isaħħaħ id-diversità tal-ħaddiema tiegħu fil-livelli kollha, il-Bank jinkoraġġixxi partikolament applikazzjonijiet minn kandidati nisa.


 • 410C/2019

  Senior Procurement Officer

  The Central Bank of Malta is inviting applications from citizens to Member States of the European Union to fill the position of Senior Procurement Officer. To procure goods and services in accordance with the Bank’s internal rules and regulations within national and European legislative frameworks; to procure insurance coverage as required by the Bank.

 • 676/2019

  Senior Principal Research Officer

  The Central Bank of Malta is inviting applications from citizens to Member States of the European Union to fill the position of Senior Principal Research Officer. To contribute to the development of new modelling techniques and the construction and maintenance of quantitative mathematical models in the areas of financial stability sustainable/green finance, and other areas of interest to the Bank.

 • 674/2019

  Chief Operating Officer

  The Central Bank of Malta is inviting applications from citizens to Member States of the European Union to fill the position of Chief Operating Officer. The Chief Operating Officer will be responsible to ensure the efficient functioning of the organisation.