About Us

Postijiet vakanti

Il-Bank Ċentrali ta’ Malta qiegħed jilqa’ applikazzjonijiet minn kandidati bil-kwalifiki xierqa, ċittadini ta’ Stati Membri tal-Unjoni Ewropea, sabiex jimla l-pożizzjonijiet li ġejjin: 

Id-deskrizzjonijiet tal-impjieg għal kull pożizzjoni huma inklużi hawn taħt. 

Il-Bank qed joffri pakkett finanzjarju attraenti għall-applikanti magħżula skont l-esperjenza u l-kwalifiki u ser jinkludi fringe benefits uniċi għall-impjegati fis-settur bankarju. Inizjalment, il-kuntratt tal-impjieg ser ikun għal perjodu fiss. 

Kull mistoqsija għandha tiġi indirizzata b’email lill-Head - Human Resources Department.

Sabiex isaħħaħ id-diversità tal-ħaddiema tiegħu fil-livelli kollha, il-Bank jinkoraġġixxi partikolament applikazzjonijiet minn kandidati nisa.


  • 861/2019

    Manager Economic Analysis

    The Central Bank of Malta is inviting applications from citizens of Member States of the European Union to fill the position of Manager Economic Analysis. To direct, co-ordinate and supervise the analysis of economic developments in Malta and abroad for the monetary policy process, for senior management and for the Bank’s publications.

  • 410D/2019

    Principal Procurement Officer

    The Central Bank of Malta is inviting applications from citizens of Member States of the European Union to fill the position of Principal Procurement Officer. To procure goods and services in accordance with the Bank’s internal rules and regulations within national and European legislative frameworks; to procure insurance coverage as required by the Bank.