About Us

Postijiet vakanti

Bħala parti mill‑istrateġija tal‑iżvilupp tiegħu, il‑Bank Ċentrali ta’ Malta b’mod regolari jistieden lill‑individwi li għandhom kwalifiki akkademiċi u professjonali ta' livell għoli u li huma interessati f'impjieg mal‑Bank, biex jirreġistraw dan l‑interess. Il‑kwalifiki mfittxija mill‑Bank huma lawrji mogħtija minn universitajiet ta' reputazzjoni tajba fl‑oqsma tal‑Ekonomija, l‑Ekonometrika, is‑Servizzi Bankarji u l‑Finanzi, l‑Istatistika, l‑ICT u dixxiplini relatati. Ċittadini ta’ Stati Membri tal‑Unjoni Ewropea li huma interessati f'karriera fil‑Bank Ċentrali ta’ Malta huma għalhekk mitluba jibagħtu bl‑email CV dettaljat, fejn jindikaw l‑oqsma tal‑kompetenza tagħhom u l‑interessi tagħhom fir‑rigward tal‑karriera.

Kwalunkwe data personali għandha tiġi pproċessata skont ir‑rekwiżiti tal‑leġiżlazzjoni lokali u tal‑UE applikabbli dwar il‑protezzjoni tad‑data inkluż ir‑Regolament Ġenerali dwar il‑Protezzjoni tad‑Data (Regolament (UE) 2016/679) magħrufa bħala “GDPR”. Kwalunkwe data personali ser tkun viżibbli biss għal numru limitat ta' impjegati tal‑Bank Ċentrali ta’ Malta u ser tintuża biss għal skopijiet ta’ reklutaġġ. Il‑perjodu ta’ żamma ta’ din id‑data personali huwa skont l‑istrateġija ta' żamma tad‑dokumenti tal‑Bank. Il-kandidati li jissottomettu applikazzjoni għal impjieg mal-Bank Ċentrali ta' Malta għalhekk qed jagħtu l‑kunsens tagħhom biex id‑data personali tagħhom tiġi pproċessata mill-bord tal-għażla maħtur rispettiv biex jevalwa l-eliġibilità tal-kandidati għall-pożizzjoni li għaliha saret l-applikazzjoni. Skont il‑GDPR, l‑applikanti għandhom dritt ta' aċċess u ta’ portabilità tad‑data personali tagħhom, kif ukoll id‑dritt li jirrettifikaw, iħassru u jirrestrinġu d‑data personali tagħhom u li joġġezzjonaw għall‑ipproċessar u kif ukoll id‑dritt li jirtiraw il‑kunsens tagħhom. Ilmenti dwar il‑protezzjoni tad‑data jistgħu jintbagħtu wkoll lill‑Uffiċċju tal‑Kummissarju għall‑Informazzjoni u l‑Protezzjoni tad‑Data permezz tas‑sit elettroniku www.idpc.org.mt.

Il-Bank Ċentrali taMalta huwa impjegatur inklussiv u jinkoraġġixxi applikazzjonijiet minn kandidati irrispettivament mis-sess tagħhom, l-identità tal-ġeneru, l-etniċità, l-orjentazzjoni sesswali, l-età, ir-reliġjon, id-diżabilità jew karatteristiċi oħra.


 • 679B/2021

  Information Security Resilience Officer

  The Central Bank of Malta is inviting applications to fill the position of Information Security Resilience Officer. To have a strong knowledge of, and working experience with, the ISO 27000 family. To maintain and update the Bank’s Information Security Framework (ISF) with best practices. To assist business areas in aligning their policies and procedures with the ISF and to monitor their implementation of necessary controls and risk mitigation measures in order to provide information security resilience to their processes and to the Bank in general.

 • 884/2021

  Senior Economist – Economic Research

  The Central Bank of Malta is inviting applications to fill the position of Senior Economist – Economic Research. To play a leading role in the development and maintenance of the Bank’s econometric models, forecasting tools and analytical frameworks, and to help take forward the Bank’s economic research agenda.

 • 103E/2021

  Senior Systems Administrator (Applications Expert)

  The Central Bank of Malta is inviting applications to fill the position of Senior Systems Administrator (Applications Expert). To ensure the on-going provision of IT related services to all the Bank’s customers through the efficient deployment of cost-effective technology solutions and to assist in the development and execution of an IT Services strategy in-line with the Bank’s Business Strategy.

 • 892/2021

  Senior Systems Analyst

  The Central Bank of Malta is inviting applications to fill the position of Senior Systems Analyst . To provide Systems Development services with the objective of meeting business demand for process optimisation and re-engineering through the sourcing of off-the-shelf and bespoke in-house solution. The Systems Development Lifecycle shall maintain alignment with the Bank’s Business Strategy of providing effective, efficient and economic solutions.

 • 24/2022

  Manager - Core Applications

  The Central Bank of Malta is inviting applications to fill the position of Manager - Core Applications. Leads and manages the Core Applications Office (CAO); defines and executes the necessary strategy for the CAO areas by enabling resources to act in unison in delivering efficient and cost-effective services to the Central Bank’s internal and external customers in line with its Business Strategy.