Payment Systems

Regolament dwar it-Tariffa tal-Interkambju (IFR)

Ir-Regolament (UE) Nru 2015/751 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2015 dwar it-tariffi tal-interkambju għat-tranżazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard (IFR) daħal fis-seħħ fit-8 ta' Ġunju 2015.

L-għan tal-IFR huwa li jkun ta' sapport għall-għan li jinkiseb suq tal-pagamenti bil-kards aktar effettiv madwar l-Ewropa kollha u li jikkontribwixxi għal żieda fil-kompetizzjoni u l-innovazzjoni. Dan ikun ta' benefiċċju għall-partijiet ikkonċernati kollha, b'mod partikolari l-konsumaturi. Ir-Regolament għandu l-għan ukoll li jnaqqas l-ispejjeż għan-negozjanti u l-konsumaturi, jippromwovi kundizzjonijiet ekwi u b'hekk jikber iċ-ċans li tiżdied l-aċċettazzjoni u l-użu tal-kards.

Wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-IFR huwa li jimponi limiti fuq it-tariffi tal-interkambju li huma tipikament stabbiliti mill-iskemi tal-kards u li n-negozjanti ftit li xejn għandhom setgħa ta' negozjar fuqhom. Dawn it-tariffi jiġu riċevuti mill-emittent tal-kard (il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tad-detentur tal-kard) mill-akkwirent tan-negozjant (il-fornitur tas-servizzi ta' pagament tan-negozjant) u jikkostitwixxu tariffa għal kull tranżazzjoni mwettqa mid-detentur tal-kard. Min-naħa l-oħra, it-tariffi tal-interkambju jiffurmaw parti mill-pakkett ta' tariffi (it-tariffa għas-servizz tan-negozjant) li l-akkwirent tan-negozjant jitlob lin-negozjant għal kull tranżazzjoni pproċessata.

L-għan li jiġu limitati t-tariffi tal-interkambju huwa li d-dħul tal-bank emittenti jitqassam mill-ġdid lin-negozjanti billi l-aċċettazzjoni tal-kards issir irħas. Tariffi aktar baxxi fuq il-kards għandhom jippromwovu żieda fl-aċċettazzjoni tal-kards u jirriżultaw fi prezzijiet irħas għall-konsumaturi. Ir-Regolament jistipula li t-tariffa tal-interkambju imposta fuq it-tranżazzjonijiet bil-kard tad-debitu ma tistax taqbeż il-livell ta' 0.2% tal-valur tat-tranżazzjoni filwaqt li t-tariffa tal-interkambju imposta fuq it-tranżazzjonijiet bil-kard tal-kreditu ma tistax taqbeż il-livell ta' 0.3% tal-valur tat-tranżazzjoni. Dawn il-limiti massimi kienu determinati permezz ta' Test tal-Indifferenza tan-Negozjant li stabbilixxa rata li fiha negozjant ikun indifferenti bejn li jaċċetta kard jew pagament bi flus kontanti.

Barra minn hekk, l-IFR jagħti xi diskrezzjoni lill-Istati Membri fl-applikazzjoni tal-limiti massimi għat-tranżazzjonijiet domestiċi bil-kards tad-debitu jew tal-kreditu. F'dan ir-rigward, il-Ministru għall-Finanzi ddeċieda permezz tal-Avviż Legali 263 tal-2016 li jillimita t-tariffi tal-interkambju għat-tranżazzjonijiet domestiċi ta' pagament bil-kards, kif ġej:

  • Pagamenti bil-kards tal-kreditu kellhom limitu ta' 0.30%
  • Pagamenti bil-kards tad-debitu limitati għal 0.15%

Il‑Bank Ċentrali ta' Malta nħatar bħala l‑Awtorità Kompetenti għall‑IFR permezz tal‑Avviż Legali 326 tal‑2015, li ġie emendat ulterjorment bl-Avviż Legali 220 tal‑2016, li jżid regolament ġdid relatat mal‑impożizzjoni ta' sanzjonijiet.