About Us

Aġġornamenti dwar Coronavirus (COVID 19)

Il‑Bank Ċentrali ta' Malta ilu bir‑reqqa jsegwi l‑iżviluppi fir‑rigward tal‑imxija tal‑coronavirus (COVID‑19). Il‑Bank ħa - u ser ikompli jieħu - il‑prekawzjonijiet kollha biex jipproteġi lill‑impjegati tiegħu, lill‑kuntratturi u l‑viżitaturi.

  • Il‑Bank issospenda l‑ivvjaġġar fuq xogħol u taħriġ minn u lejn Malta sakemm jinħareġ avviż ieħor.
  • Il‑counter tal‑Malta Coin Centre (MCC) fil‑bini prinċipali se jkun magħluq għall‑pubbliku sakemm jinħareġ avviż ieħor, għalkemm ix‑xiri xorta jista' jsir permezz tal‑e‑shop. L-MCC avża dwar dewmien possibbli fid-dati tal-ħruġ tal-muniti mħabbra fil-programm tiegħu tal-muniti.
  • Il‑Librerija tal‑Bank Ċentrali ta' Malta hija miftuħa għar‑riċerkaturi b'appuntament biss. Ikklikkja hawn għad‑dettalji.
  • Dawk il-persuni li jinħtieġu rapport mir‑Reġistru Ċentrali tal‑Kreditu jistgħu jagħmlu talba għalih permezz tal‑proċeduri normali u jirċivuh permezz ta' posta reġistrata jew bl‑email.
  • Ċekkijiet 'payee only' issa jistgħu jiġu ddepożitati minn partijiet terzi
  • Minħabba l‑qagħda attwali tal‑virus COVID‑19, il‑Victor Pasmore Gallery ser tkun magħluqa mill‑Ġimgħa 13 ta' Marzu sakemm jinħareġ avviż ieħor.
  • F'konformità mal‑pariri tal‑Organizzazzjoni Dinjija tas‑Saħħa dwar l‑importanza li jitrażżan il‑virus, il‑Bank qiegħed jipposponi laqgħat u avvenimenti mhux essenzjali biex jitnaqqas ir‑riskju tal‑imxija tal‑virus.
  • Dawk li jżuru l‑Bank, inklużi l‑kuntratturi, qed jiġu mitlubin jivverifikaw li jikkonformaw mal‑linji gwida tal‑awtoritajiet tas‑saħħa fir‑rigward tal‑ivvjaġġar jew l‑esponiment possibbli tagħhom.

Il‑Bank jinkoraġixxi lill‑pubbliku biex iżomm ruħu infurmat dwar l‑aħħar tagħrif fuq l‑imxija ta' COVID‑19, disponibbli fuq is‑sit elettroniku tal‑WHO u tal‑awtorità nazzjonali tas‑saħħa

Aqra hawn il‑messaġġ tal‑Gvernatur lill‑pubbliku.

Ħafna nies li jiġu infettati jesperjenzaw marda ħafifa u jirkupraw, iżda tista' tkun aktar severa għal oħrajn. Il‑WHO tagħti parir lil kull min għandu sogħla ħafifa jew deni bi grad baxx (37.3°C jew aktar) biex joqgħod id‑dar.