About Us

Il-Professur Peter J. Baldacchino

Peter J Baldacchino nħatar mill‑ġdid bħala Membru tal‑Bord tad‑Diretturi tal‑Bank Ċentrali ta' Malta għal perjodu ta' ħames snin b'effett mill‑14 ta' April 2018. Din hi t‑tielet darba li l-Prof. Baldacchino ġie maħtur biex iservi fuq il‑Bord tal‑Bank Ċentrali ta' Malta (1996, 2013, 2018).

Il-Prof. Baldacchino hu Konsulent tar‑Rettur għall‑Affarijiet Finanzjarji u Kap tad‑Department of Accountancy, FEMA, fl‑Università ta' Malta. Hu Fellow tal‑Association of Chartered Certified Accountants u tal‑Malta Institute of Accountants, u għandu Ph.D kif ukoll M. Phil. mill‑University of Loughborough Business School. L‑ispeċjalizzazzjoni tiegħu hi fil‑governanza korporattiva, fl‑istrateġija finanzjarja u fil‑verifika interna/esterna, b'referenza partikolari għall‑implikazzjonijiet fuqhom taċ‑ċokon tal‑istat. Hu jgħallem fi programmi ta' wara l‑lawrja f'dawn l‑oqsma u ħareġ diversi pubblikazzjonijiet relatati f'diversi ġurnali akkademiċi internazzjonali akkreditati. Il-Prof. Baldacchino hu wkoll il‑President tal‑Maltese Accountancy Board u tal-Quality Assurance Oversight Sub-Committee tal‑istess Bord, kif ukoll Direttur tal‑University Group of Companies. Hu għandu esperjenza estensiva fil‑governanza ta' organizzazzjonijiet Maltin kbar, inklużi gruppi u kooperattivi elenkati, b'karigi fil‑passat li jinkludu presidenzi u sħubijiet f'kumitati ta' verifika u ta' maniġġ tar‑riskji f'entitajiet bħal dawn. 

Dr Peter J Baldacchino