About Us

Direttivi tal-Bank Ċentrali ta’ Malta

Il‑Bank Ċentrali ta’ Malta għandu s‑setgħa joħroġ Direttivi skont l‑Artikoli 5(3), 24(1) u 34(5) tal‑Att dwar il‑Bank Ċentrali ta’ Malta (Kap. 204). Dawn id‑Direttivi għandhom is‑setgħa ta’ liġi f’Malta. Talbiet dwar kwistjonijiet ta’ interpretazzjoni fir‑rigward ta’ dawn id‑Direttivi għandhom jiġu indirizzati lill‑Bank permezz ta’ e‑mail. Id‑Direttivi li ġejjin ġew ippubblikati mill‑Bank Ċentrali ta’ Malta:‑

Direttiva Nru 1: Il‑Provvista u l‑Użu ta’ Servizzi ta’ Pagament (1860kb)

Direttiva Nru 2: Sistemi ta’ Pagament u Saldu ta’ Titoli (135kb)

Direttiva Nru 3: Trasferimenti Transkonfinali ta' Kreditu - Irrevokata fit-12 ta' Jannar 2010 
 
Direttiva Nru 4: Servizzi Elettroniċi ta' Pagament - Irrevokata fit-12 ta' Jannar 2010

Direttiva Nru 5: Rekwiżiti ta’ Rappurtar Statistiku (127kb)

Direttiva Nru 6: Kundizzjonijiet Armonizzati għall-Ftuħ u l-Operat tal-Kontijiet tal-Modulu tal-Pagamenti, T2S Dedicated Cash Accounts fit-TARGET2-Malta, u Tips Dedicated Cash Accounts fit-TARGET2-Malta (2170kb)

Direttiva Nru 7: Provvista ta’ Kreditu Intraday (limitat għall‑istess jum) (760kb)

Direttiva Nru 8: Dokumentazzjoni dwar Strumenti u Proċeduri tal‑Politika Monetarja (1,940kb)

Direttiva Nru 9: Ġbir ta’ Informazzjoni – Irrevokata fis‑6 ta’ Frar 2012

Direttiva Nru 10: L‑Awtentiċità, il‑Verifika tal‑Kundizzjoni u r‑Riċirkolazzjoni ta’ Karti tal‑Flus u Muniti tal‑Euro (148kb)

Direttiva Nru 11: Politika Makroprudenzjali (375kb)

Direttiva Nru 12: Miżuri u Pieni Amministrattivi għall-Ksur tal-Liġi skont l-Att dwar il-Bank Ċentrali ta' Malta (333kb)

Direttiva Nru 13: L-Approvazzjoni ta' Sistemi ta' Pagament (216kb)

Direttiva Nru 14: Central Credit Register (578kb)

Direttiva Nru 15 - Supervision of Credit Reference Agencies (200kb)

Direttiva Nru 16: Regolament dwar il-Miżuri tas-Self (543kb)

Direttiva Nru 17: Business continuity measures concerning deposit and withdrawal of cash, deposit and encashment of paper based instructions and provision of services through alternative delivery channels (245kb)

Direttiva Nru 18: On Moratoria on Credit Facilities in Exceptional Circumstances (316kb)

Direttiva Nru 19: On the Use of Cheques and Bank Drafts (432kb)

L‑Artikolu 56 tal‑Att (Kap. 204) jippermettu lill‑Bank jimponi pieni amministrattivi f’każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mad‑Direttivi tiegħu.