About Us

Direttivi tal-Bank Ċentrali ta’ Malta

Il‑Bank Ċentrali ta’ Malta għandu s‑setgħa joħroġ Direttivi skont l‑Artikoli 5(3), 24(1) u 34(5) tal‑Att dwar il‑Bank Ċentrali ta’ Malta (Kap. 204). Dawn id‑Direttivi għandhom is‑setgħa ta’ liġi f’Malta. Talbiet dwar kwistjonijiet ta’ interpretazzjoni fir‑rigward ta’ dawn id‑Direttivi għandhom jiġu indirizzati lill‑Bank hawnhekk. Id‑Direttivi li ġejjin ġew ippubblikati mill‑Bank Ċentrali ta’ Malta:‑

Directive No. 1: Provision and Use of Payment Services

Directive No. 2: Payment and Securities Settlement Systems 

Directive No. 3: Cross-border Credit Transfers - Irrevokata fit-12 ta' Jannar 2010 
 
Directive No. 4: Electronic Payment Services - Irrevokata fit-12 ta' Jannar 2010

Directive No. 5: Statistical Reporting Requirements

Directive No. 6: New Generation Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET)

Directive No. 7: Provision of Intraday Credit and Auto-Collateralisation - Irrevokata fl-20 ta' Marzu 2023 

Directive No. 8: Monetary Policy Instruments and Procedures 

Directive No. 9: Collection of Information – Irrevokata fis‑6 ta’ Frar 2012

Directive No. 10: Authentication, Fitness Checking and Recirculation of Euro Banknotes and Coins 

Directive No. 11: Macro-prudential Policy 

Directive No. 12: Administrative Measures and Penalties for Infringements under the Central Bank of Malta Act 

Directive No. 13: Approval of Payment Systems

Directive No. 14: Central Credit Register 

Directive No. 15: Supervision of Credit Reference Agencies 

Directive No. 16: Regulation on Borrower-Based Measures 

Directive No. 17: Business continuity measures concerning deposit and withdrawal of cash, deposit and encashment of paper-based instruments and provision of services through alternative delivery channels - Irrevokata fid-9 ta' Mejju 2022

Directive No. 18: On Moratoria on Credit Facilities in Exceptional Circumstances 

Directive No. 19: On the Use of Cheques and Bank Drafts

L‑Artikolu 56 tal‑Att (Kap. 204) jippermettu lill‑Bank jimponi pieni amministrattivi f’każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità mad‑Direttivi tiegħu.