Eurosysten

Rati tal-kambju storiċi

Din it‑taqsima fiha arkivju tar‑rati tal‑kambju storiċi tal‑Bank Ċentrali ta' Malta, inklużi r‑rati Lm/euro u Lm/ECU. Ir‑rati tal‑kambju barrani storiċi li jmorru lura sal‑1918 huma maħsuba għal skopijiet ta' riċerka biss u għalhekk m'għandhomx jiġu kkwotati bħala r‑rati tal‑kambju uffiċjali.

Arkivju tar-Rati tal-Kambju Uffiċjali tal-Bank Ċentrali ta’ Malta (BĊM)

 

Din it-taqsima fiha r-rati tal-kambju uffiċjali tal-BĊM mill-4 ta’ Jannar 1999 sal-31 ta’ Diċembru 2007.

CBM Middle Exchange Rates 1999 - 2003 

CBM Middle Exchange Rates 2004 - 2007

Ir-rati medji tal-kambju tal-BĊM skont id-data

Ir-rati medji tal-kambju tal-BĊM skont il-munita

Rati uffiċjali storiċi Lm/ECU (1990-1998) u Lm/EUR (1999-2007)

Din it-taqsima fiha statistika uffiċjali għall-perjodu minn Jannar 1990 sa Diċembru 2007. Din tinkludi r-rati Lm/ECU bħala sostituti għar-rati Lm/euro għal dawk il-perjodi meta l-euro kien għadu ma ġiex introdott (jiġifieri mill-1990 sal-1998) u r-rati tal-kambju tas-suq Lm/euro minn Jannar 1999 (jiġifieri meta l-euro kien ġie introdott).

Monthly averages and end of month exchange rates (48kb - Last updated Wednesday, January 23, 2013)

Annual averages and end of year exchange rates (51kb - Last updated Wednesday, January 23, 2013)

Rati tal-Kambju Storiċi għal skopijiet ta’ riċerka

Dawn ir-rati tal-kambju storiċi huma maħsuba għal skopijiet ta’ riċerka biss u m’għandhomx jiġu kkwotati bħala r-rati tal-kambju uffiċjali.

Historic Exchange Rates 1918 - 1937

Historic Exchange Rates 1938 - 1957 

Historic Exchange Rates 1958 - 1971 (up to 24 August)

Historic Exchange Rates 1971 (as from 25 August) - 1998