Eurosysten

Ir-rati medji tal-kambju tal-BĊM skont id-data

L-arkivju tal-BĊM tar-rati medji uffiċjali tal-ftuħ f'serje kronoloġika jinkludi r-rati mill-4 ta' Jannar 1999 sal-31 ta' Diċembru 2007.


Please select Date from below:The CBM Official Opening Middle Rates archive contains rates from 4th January 1999 till 31st December 2007.Please choose a date from above.