Market Operations

Weekly Bulletin Report

Il-Weekly Bulletin Report hu ppubblikat kull ġimgħa u jagħti ħarsa ġenerali dwar l-iżviluppi fis-suq lokali tal-bonds li seħħew matul il-ġimgħa ta’ qabel. Attenzjoni partikolari tingħata lill-istocks tal-Gvern ta’ Malta u l-iżviluppi lokali filwaqt li jinkludi wkoll tipi differenti ta’ titoli finanzjarji fis-swieq internazzjonali.

L-andament ta’ data finanzjarja u ekonomika oħra li tista’ tinfluwenza b’mod ġenerali s-swieq finanzjarji hija wkoll inkluża.

Weekly Bulletin
(743kb - Last updated Monday, May 20, 2024 15:08)