News

News - Stqarrijiet tal-Aħbarijiet 2023

18/09/2023

Stabbilità’ f’xenarju finanzjarju li qed jinbidel – Seminar dwar ir-rapport ta’ Stabbilità Finanzjarja 2022

Illum, il-Bank Ċentrali ta' Malta organizza s-seminar annwali li jitratta r-Rapport ta' Stabbilità Finanzjarja (FSR) bit-tema 'L-istabbilità f'xenarju finanzjarju li qed jinbidel.'

Dan is-seminar iffoka fuq il-15-il edizzjoni tar- rapport ta' stabbilità finanzjarja, maħruġ mil-Bank, li analizza l-iżviluppi f'dan il-qasam li seħħew fl-2022.

Fid-diskors tal-ftuħ, il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta, il-Professur Scicluna qal li "sistema finanzjarja stabbli u reżiljenti hija l-pedament essenzjali għall-istabbiltà tal-prezzijiet.  Fi żminijiet ta' stress, il-banek ċentrali jridu jaġixxu malajr sabiex jerġgħu jistabbilixxu kundizzjonijiet tas-suq ordinat u jiżguraw l-istabbiltà finanzjarja." Huwa qal ukoll li bħala l-Awtorita' makroprudenzjali, il-Bank huwa impenjat li jkompli jaħdem mal-partijiet interessati  u l-awtoritajiet l-oħra kollha sabiex jibqa' jwettaq il-mandat tiegħu - iġifieri dak li jipprovdi stabbiltà finanzjarja u soluzzjonijiet ta' politika bbażati fuq ir-riskju u mnebbħa mill-evidenza.

Wara l-Gvernatur, kien imiss lill-Onorevoli Ministru tal-Finanzi u x-Xogħol, is-Sur Caruana sabiex  jindirizza lil-dawk preżenti.

Wara dan l-indirizz, is-Sur Cassar, Chief Officer Financial Stability and Statistics Division ippreżenta SWOT analysis tas-settur tas-servizzi finanzjarji f'Malta. Dr Gatt Fenech, Manager fil-Financial Stability Research Office, segwa bi preżentazzjoni bl-isem "Constructing a cyclical Systemic Risk Indicator for Malta".

Is-seminar ta' din is-sena kien jinkludi wkoll diskussjoni minn panel espert ta' livell għoli, magħmil minn Dr Detken, Kap tad-Diviżjoni tal-Politika makroprudenzjali tal-BĊE; Is-Sur Cassar, Chairman tal-Malta Bankers Association; kif ukoll Ms Balzan u Ms Schembri, t-tnejn uffiċjali għolja tal-Bank. Il-moderatur kien Dr Suban, Kap tad-Dipartiment u Lettur Anzjan fl-Universita 'ta' Malta. Il-panel iddiskuta r-rwol tal-politika makroprudenzjali fil-kuntest ta' politika monetarja aktar stretta.

Fid-diskors tal-għeluq tiegħu, id-Deputat Gvernatur Bonello nnota li s-settur baqa' reżiljenti minkejja konfluwenza ta' riskji. Il-likwidita' tal-banek żdiedet aktar minħabba l-influssi kontinwi ta' depożiti, il-profitti komplew jirkupraw, filwaqt li l-livelli kapitali baqgħu b 'saħħithom. Filwaqt li enfasizza xi rakkomandazzjonijiet ewlenin hekk kif elenkati fir-Rapport, huwa ffoka fuq il-ħtieġa li l-banek ikomplu jadottaw ippjanar kapitali prudenti. Dan sabiex ikunu f' pożizzjoni aħjar biex jassorbu x-xokkijiet ekonomiċi u finanzjarji, kif ukoll jissodisfaw ir-rekwiżiti regolatorji futuri tagħhom.

FSR Launch 2022

FSR Launch 2022

FSR Launch 2022

Ritratti: Melvin Bugeja

 

Lura lejn l-Arkivju