News

News - Stqarrijiet tal-Aħbarijiet 2021

09/07/2021

Ir-Rata ta’ dawk li jitilqu kmieni mill-iskola naqset bin-nofs bejn l-2005 u l-2020 - analiżi

Malta rnexxielha tnaqqas bin-nofs ir-rata ta' dawk li jitilqu kmieni mill-iskola mil-livelli tagħha tal-2005, iżda minkejja t-titjib xorta waħda għandha l-ogħla rata fl-UE, skont analiżi li saret mill-Bank Ċentrali ta' Malta.

Ir-rata ta' 16.7% fl-2020 għadha inqas mill-parametru referenzjarju ta' 10% tal-UE.

Filwaqt li dawk li jitilqu kmieni mill-iskola jistgħu xorta waħda jsibu impjieg, in-nuqqas ta' kwalifiki bażiċi jikkomprometti l-impjegabbiltà aktar tard fil-ħajja minħabba nuqqas ta' ħiliet u għandu konsegwenzi ekonomiċi u soċjali. Id-data għall-2018 turi li l-qligħ medju gross fis-siegħa għal dawk b'livell terzjarju ta' edukazzjoni kien 40% ogħla mill-qligħ medjan ta' dawk b'livell intermedju ta' edukazzjoni u 65% aktar minn dawk b'livell bażiku biss ta' edukazzjoni.

L-UE stabbiliet żewġ miri relatati mal-edukazzjoni fl-2010, li kellhom jintlaħqu sal-2020 bħala parti mill-istrateġija Ewropa 2020 - biex il-proporzjon ta' dawk li jitilqu mill-iskola qabel iż-żmien jitnaqqas għal 10% u tal-inqas 40% tal-persuni bejn il-30 u l-34 sena jkunu temmew edukazzjoni terzjarja jew ekwivalenti. Malta adottat l-istess mira fir-rigward ta' dawk li jitilqu mill-iskola qabel iż-żmien iżda stabbiliet il-mira fir-rigward tal-kisba tal-edukazzjoni terzjarja għal dawk bejn il-30 u l-34 sena għal 33% - mira li ntlaħqet sal-2017.

Il-proporzjon tal-popolazzjoni li għandha livell terzjarju ta' edukazzjoni kważi ttrippla bejn l-2005 u l-2020, minn 10.3% għal 28.0%. Sas-sena l-oħra, 40.3% kellhom tal-inqas livell bażiku ta' edukazzjoni ekwivalenti għall-edukazzjoni sekondarja inferjuri, filwaqt li 31.7% kellhom livell ta' edukazzjoni sekondarja ogħla jew postsekondarja mhux terzjarja.

Ir-rati ta' impjieg ta' dawk b'livell terzjarju ta' edukazzjoni kienu konsistentement ogħla minn dawk b'livell baxx u medju ta' edukazzjoni filwaqt li l-oppost jgħodd fil-każ tar-rati tal-qgħad.

Minkejja t-tluq mill-iskola b'livell bażiku ta' edukazzjoni, id-data turi li l-biċċa l-kbira ta' dawk li jitilqu mill-iskola qabel iż-żmien f'Malta kienu għadhom impjegati. Fil-fatt, kważi sebgħa minn kull għaxar persuni li telqu mill-iskola qabel iż-żmien f'Malta kienu impjegati fl-2020, l-ogħla rata ta' impjieg ta' dawk li jitilqu mill-iskola qabel iż-żmien madwar l-UE.

Dan jissuġġerixxi li minkejja n-nuqqas ta' kwalifiki uffiċjali, dawk li jitilqu kmieni mill-iskola f'Malta xorta jista' jkollhom ħiliet li huma rilevanti għas-suq tax-xogħol. Madankollu, in-nuqqas ta' kwalifiki bażiċi jikkomprometti l-impjegabbiltà aktar tard fil-ħajja u għandu konsegwenzi ekonomiċi u soċjali.

It-tbassir tal-bżonn tal-ħiliet futuri fl-Ewropa jissuġġerixxi li fis-snin li ġejjin wieħed biss minn kull għaxar impjiegi ser ikun possibbli għal dawk b'livell bażiku ta' edukazzjoni, peress li d-domanda għal dawk bi kwalifiki baxxi hija mistennija li tonqos hekk kif aktar impjegaturi jfittxu impjegati b'ħiliet għoljin. F'dan ir-rigward, it-titjib fil-ħiliet u t-taħriġ fuq il-post tax-xogħol bħala parti mill-iskemi ta' tagħlim tul il-ħajja jistgħu jkunu alternattiva għall-edukazzjoni formali u jgħinu lill-individwi biex ikomplu javvanzaw fil-karrieri tagħhom, jew isibu impjieg alternattiv, anki fi stadji fejn x'aktarx ma jkunux ser jirritornaw għall-edukazzjoni formali, ir-rapport jinnota.

Aqra r-rapport sħiħ hawn.

SEJBIET PRINĊIPALI MIR-RAPPORT:

  • Kien hemm titjib sinifikanti fil-kisbiet edukattivi xprunati kemm mill-kisba ta' edukazzjoni ogħla mill-istudenti Maltin kif ukoll mill-importazzjoni ta' ħaddiema tas-sengħa minn barra.
  • Bejn l-2012 u l-2019, il-gvern Malti żied l-infiq b'70%, it-tieni l-ogħla rata ta' tkabbir fost is-27 Stat Membru tal-UE.
  • Ir-rata ta' impjieg għal persuni bejn il-15 u l-64 sena b'livell ta' edukazzjoni ogħla kienet 89.4% sal-2020, 14.2 punti perċentwali ogħla minn dik ta' persuni b'livell medju ta' edukazzjoni u 27.6 punti perċentwali ogħla minn dik ta' persuni b'livell bażiku ta' edukazzjoni.
  • Il-kisba edukattiva ogħla x'aktarx ikollha effetti pożittivi fuq l-impjegabbiltà ta' ħaddiema akbar fl-età filwaqt li d-differenza bejn is-sessi fir-rata ta' impjieg tonqos hekk kif jiżdied il-livell edukattiv milħuq.
  • Filwaqt li r-rati ta' impjieg ta' dawk b'livell medju u għoli ta' edukazzjoni żdiedu fl-2020, ir-rata ta' impjieg għal dawk b'livell baxx ta' edukazzjoni naqset u dan jissuġġerixxi li l-pandemija tal-COVID-19 laqtet l-aktar lill-ħaddiema b'livell inqas ta' edukazzjoni.
Lura lejn l-Arkivju