News

News - Stqarrijiet tal-Aħbarijiet 2020

21/11/2020

Oliver Friggieri: Tislima mill-Gvernatur

Messaġġ mill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta Mario Vella:

Insellimlek Oliver! 

Immorru lura sew fiż-żmien. Infatti, immorru lura għal aktar minn nofs seklu. Kien hemm bosta drabi fejn ma qbilniex, iżda kienu aktar il-mumenti fejn sibna qbil. Ċertament, nista’ ngħid, li dejjem qbilna li għandna nirrispettaw lopinjonijiet u lveduti ta’ ħaddieħor. In-nuqqas tiegħek ser jinħass.

Mario

Oliver Friggieri
Poeta, rumanzier u akkademiku
1947-2020

Lura lejn l-Arkivju