News

News - Stqarrijiet tal-Aħbarijiet 2017

12/07/2017

Ħatra ta' Deputati Gvernaturi

Il-President ta' Malta, fuq parir tal-Prim Ministru, skont il-provvedimenti ta' artikolu 8(1) tal-Att tal-Bank Ċentrali ta' Malta (Kap. 204), approvat il-ħatra tas-Sur Alexander Demarco bħala Deputat Gvernatur għall-Politika Monetarja u tas-Sur Oliver Bonello bħala Deputat Gvernatur għall-Istabbiltà Finanzjarja, b'effett mill-1 ta' Lulju 2017.

Lura lejn l-Arkivju