About Us

Il-Professur Edward Scicluna

Edward Scicluna nħatar bħala Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta għal perjodu ta' ħames snin b'effett mill-1 ta' Jannar 2021. Hu membru tal-Kunsill Governattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew u Gvernatur Alternattiv għal Malta fil-Fond Monetarju Internazzjonali, u membru tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.

Hu membru ex-officio tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali, u fiduċjarju tat-Trust għar-Riċerka, Innovazzjoni u Żvilupp tal-Università ta' Malta.

Sakemm inħatar Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta, minn Marzu 2013 il-Professur Scicluna serva bħala Membru Parlamentari u l-Ministru għall-Finanzi ta' Malta.

Qabel Marzu 2013, il-Professur Scicluna serva bħala Membru tal-Parlament Ewropew (PE), fil-kariga ta' Viċi-President tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Id-diversi Rapporti u Opinjonijiet tal-PE li għalihom kien responsabbli inkludew ir-Rapport li waqqaf il-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà.

Irrappreżenta wkoll lill-Parlament Ewropew fuq il-Kumitat Konsultattiv Ewropew tal-Istatistika tal-EUROSTAT. Matul l-2013, il-Professur Scicluna nħatar president tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Bank Ewropew tal-Investiment, u s-sena ta' wara nħatar viċi-president tal-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp.

Fil-passat, il-Professur Scicluna serva bħala chairman tal-Bord tal-Gvernaturi fl-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta, u membru tal-Bord tad-Diretturi tal-Kumitati għall-Politika Monetarja tal-Bank Ċentrali ta' Malta, president tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali, professur u Kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija fl-Università ta' Malta, u Kummissarju Elettorali.

Kien inħatar bħala Espert dwar l-Euro għal Malta mill-Kummissjoni Ewropea, u serva bħala Membru tal-Kumitat Malti għall-Introduzzjoni tal-Euro. Serva wkoll bħala membru tal-Kumitat tal-Verifika tal-Bank ta' Żvilupp tal-Kunsill tal-Ewropa.

Il-Professur Scicluna wettaq xogħol ta' konsulenza għall-Kummissjoni Ewropea, għall-UNESCO, għall-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent (UNEP), u għall-Gvernijiet tal-Albanija, il-Kroazja, il-Libja u t-Turkija.

Iggradwa mill-Università ta' Oxford b'Diploma b'Distinction fil-Politika u l-Ekonomija, mill-Università ta' Malta bi grad ta' Baċellerat bi klassifikazzjoni First Class Honours fl-Ekonomija, u mill-Università ta' Toronto b'Masters u Dottorat fl-Ekonomija.

Professor Edward Scicluna