Events
07 ta' Ottubru 2023

L-Għassies tas-sistema finanzjarja tagħna

  • Post: Central Bank of Malta
  • Data Minn: 07/10/2023 18:30:00
  • Data Sa: 07/10/2023 22:30:00
  • Persuna għall-kuntatt: Daniele Romano/Rose Fenech
  • Email għall-kuntatt: Contact Us Form

Fil-Mużew tal-Flus tal-Bank, il-viżitaturi ser ikollhom l-opportunità li jżuru għażla mill-isbaħ ta' muniti u karti tal-flus. Espert dwar il-karti tal-flus foloz ser jagħti wkoll informazzjoni siewja lill-viżitaturi. Il-wirja "Il-Muniti f'Malta: Storja ta' 2,500 sena" ser tiġi esibita fil-Polverista, oriġinarjament mibnija bħala maħżen tal-porvli. Il-ġonna tal-Bank ser ikunu miftuħin esklussivament waqt in-Notte Bianca u ser joffru varjetà ta' attrazzjonijiet. B'kollaborazzjoni mad-Dipartiment tad-Dwana, Żekkin, il-famuż Labrador sponsorjat mill-Bank, ser jagħti dimostrazzjoni ta' kif tiġi skoperta kriminalità relatata mal-flus. Żekkin ser jipparteċipa f'eżerċizzji ta' simulazzjoni fl-Upper Garden, flimkien ma' klieb oħra tat-tfittxija f'wirja kollettiva. Qed tiġi organizzata wkoll wirja tal-bonsai b'kollaborazzjoni mal-Grupp Kulturali tal-Bonsai. Mużika kontemporanja live ser tindaqq mill-band internazzjonali Pomelia. Quddiem Binja Laparelli, il-viżitaturi ser jingħataw abbonament b'xejn għall-kollezzjoni vasta u prestiġjuża ta' kotba, ġurnali u pubblikazzjonijiet tal-Librerija tal-Bank. Numru ta' pubblikazzjonijiet prestiġjużi ser ikunu offruti għall-bejgħ bi prezzijiet imraħħsa. Il-Bank ser ikun qed jesibixxi wkoll coffee table book tal-Professur Victor Grech, kardjologu pedjatriku ewlieni, fil-binja prinċipali tal-Bank. Immaġni mill-pubblikazzjoni ser ikunu esibiti fil-binja fi Pjazza Kastilja. Il-proġett, li qed jitmexxa mill-Fond tal-Bank, kiseb l-approvazzjoni prestiġjuża tal-Professur Richard England. 

Festivals Malta | Notte Bianca

Notte Bianca 2023

Lura lejn l-Arkivju