About Us

Miżuri kontra l-Ħasil tal-Flus

L-evoluzzjoni rapida ta' theddid minn kriminali u terroristi kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll internazzjonali wasslet għall‑istabbiliment ta' diversi dispożizzjonijiet legali li huma speċifikament maħsuba biex jipprevjenu u jikkumbattu l‑ħasil tal‑flus u l‑iffinanzjar tat‑terroriżmu.

Il‑Liġijiet ta' Malta jinkludu:

Il‑Kummissjoni tal‑Unjoni Ewropea (UE) tipprovdi standards internazzjonali u globali dwar il‑prevenzjoni tal‑ħasil tal‑flus fil‑livell tal‑UE permezz tar‑Rakkomandazzjonijiet tat-Task Force għal Azzjoni Finanzjarja (FATF).

Il‑Leġiżlazzjoni tal‑UE tinvolvi lill‑Istati Membri tal‑UE sabiex jippreżentaw u jibdew miżuri li jeħtieġu diversi persuni legali sabiex jieħdu ħsieb u jieħdu azzjoni xierqa ħalli jevitaw xenarju fejn dawn il‑persuni legali jintużaw għall‑iskopijiet ta' ħasil ta' flus jew finanzjament tat‑terroriżmu.

F'Ġunju 2015 kien hemm il‑pubblikazzjoni tar‑Raba' Direttiva kontra l‑Ħasil tal‑Flus u r‑Regolament (UE) dwar l‑informazzjoni li takkumpanja t‑trasferimenti ta' fondi li saru applikabbli mis‑26 ta' Ġunju 2017. F’Mejju 2018 kien hemm il-pubblikazzjoni tal-Ħames Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus li saret applikabbli mill-20 ta’ Ġunju 2018. Fit-12 ta’ Novembru 2018, is-Sitt Direttiva Kontra l-Ħasil tal-Flus ġiet ippubblikata u saret applikabbli mit-3 ta’ Diċembru 2020 u għandha tiġi implimentata mill-istati membri kollha sat-3 ta’ Ġunju 2021. Dawn id‑Direttivi jistgħu jiġu aċċessati permezz tal‑links li ġejjin: