About Us

Miżuri kontra l-Ħasil tal-Flus

L-evoluzzjoni rapida ta' theddid minn kriminali u terroristi kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll internazzjonali wasslet għall‑istabbiliment ta' diversi dispożizzjonijiet legali li huma speċifikament maħsuba biex jipprevjenu u jikkumbattu l‑ħasil tal‑flus u l‑iffinanzjar tat‑terroriżmu.

Il‑Liġijiet ta' Malta jinkludu:

  1. L‑Att Kontra Money Laundering, Kapitlu 373 tal‑Liġijiet ta' Malta
  2. Regolamenti Kontra Money Laundering u Finanzjar Ta' Terroriżmu, L.S. 373.01, Avviż Legali 372 tal‑2017
  3. Kodiċi Kriminali, Kapitlu 9 tal‑Liġijiet ta' Malta notevolment Subtitolu IV Artiklu 328A sa 328M
  4. L‑Att Kontra Money Laundering, Kapitlu 373 tal‑Liġijiet ta' Malta ‑ Regolamenti tal‑2018 dwar il‑Kumitat ta' Kordinament Nazzjonali biex jiġi Miġġieled Money Laundering u Finanzjar tat‑Terroriżmu

Il‑Kummissjoni tal‑Unjoni Ewropea (UE) tipprovdi standards internazzjonali u globali dwar il‑prevenzjoni tal‑ħasil tal‑flus fil‑livell tal‑UE permezz tar‑Rakkomandazzjonijiet tat-Task Force għal Azzjoni Finanzjarja (FATF).

Il‑Leġiżlazzjoni tal‑UE tinvolvi lill‑Istati Membri tal‑UE sabiex jippreżentaw u jibdew miżuri li jeħtieġu diversi persuni legali sabiex jieħdu ħsieb u jieħdu azzjoni xierqa ħalli jevitaw xenarju fejn dawn il‑persuni legali jintużaw għall‑iskopijiet ta' ħasil ta' flus jew finanzjament tat‑terroriżmu.

F'Ġunju 2015 kien hemm il‑pubblikazzjoni tar‑Raba' Direttiva kontra l‑Ħasil tal‑Flus u r‑Regolament (UE) dwar l‑informazzjoni li takkumpanja t‑trasferimenti ta' fondi li saru applikabbli mis‑26 ta' Ġunju 2017. F’Mejju 2018 kien hemm il-pubblikazzjoni tal-Ħames Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus li saret applikabbli mill-20 ta’ Ġunju 2018. Dawn id‑Direttivi u rRegolament jistgħu jiġu aċċessati permezz tal‑links li ġejjin: