Ekonomija

Tbassir fl-immedjat u fuq żmien qasir

Il‑Bank Ċentrali ta' Malta jissorvelja mill‑qrib il‑prospetti għall‑ekonomija Maltija u regolarment ifassal tbassir għall‑indikaturi makroekonomiċi ewlenin. Dan il-proċess jiddependi fuq mudelli u sorsi ta' data differenti li huma mfassla biex jipproduċu tbassir konsistenti, trasparenti u plawżibbli. L-ekonomisti tal-Bank Ċentrali ta' Malta jiddependu fuq mudelli differenti sabiex jipproduċu tbassir fl-immedjat u fuq żmien qasir tal-attività ekonomika li mbagħad jintużaw bħala inputs fil-proċess tat-tbassir. 

Mudell ta' fattur dinamiku (DFM) jintuża biex jipproduċi tbassir tar-rata tat-tkabbir tal-prodott domestiku gross reali fl-immedjat u fuq żmien qasir. Il-metodoloġija, simili għal dik addottata minn diversi banek ċentrali u istituzzjonijiet oħra madwar id-dinja, tisfrutta l-avvanzi riċenti f'metodi komputazzjonali u statistiċi. Id-DFM jisfrutta l-informazzjoni li tinsab f'settijiet ta' data medji u kbar li saru dejjem aktar disponibbli għar-riċerkaturi f'dawn l-aħħar snin. Tbassir bħal dan jirrifletti u jinkorpora l-fluss ta' informazzjoni li ssir disponibbli perjodikament. Id-DFM jista' jimmaniġġja frekwenzi mħallta li x'aktarx jeżistu f'settijiet kbar ta' data użati biex jagħtu sommarju tal-ekonomija Maltija u, bħala vantaġġ addizzjonali, kapaċi jittratta kwalunkwe passaġġ ta' dejta nieqsa. Din l-aħħar karatteristika hija ta' importanza kbira peress li l-ħruġ tad-data li tintuża biex jiġi aġġornat il-mudell ma sseħħx b'mod sinkroniku. Il‑qawwa tat‑tbassir tad‑DFM titqabbel ma' dawk ta' diversi mudelli oħrajn disponibbli fil‑Bank Ċentrali ta' Malta. B'mod ġenerali, ir-riżultati jindikaw preċiżjoni ogħla tat-tbassir tad-DFM f'orizzonti qosra ħafna filwaqt li, f'dawk itwal (erba' trimestri 'l quddiem), il-Bayesian Vector Autoregressions (BVARs) jidhru li huma aktar affidabbli.

Id-dettalji tekniċi tad-DFM jinsabu fil-WP/02/2022.

Id-dettalji tekniċi tal-mudelli tal-BVAR jinsabu fil-WP/04/2018.