News

News - Web Releases 2019

30/07/2019

Central Bank of Malta Public Finance Workshop

Fil‑5 ta' Lulju 2019, il‑Bank Ċentrali ta' Malta organizza workshop fejn ġew diskussi suġġetti relatati mal-finanzi pubbliċi, li segwa laqgħa tal‑Working Group tal‑Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) dwar il‑Finanzi Pubbliċi fl‑4 ta' Lulju.

Il‑workshop kien indirizzat minn Mr Alexander Demarco, id‑Deputat Gvernatur tal‑Bank responsabbli għall‑politika monetarja, u minn Mr John Caruana, Kap tal‑Monetary Policy & Operations and Eurosystem Relations Department.

Il‑workshop kien organizzat f'erba' sessjonijiet li jindirizzaw: analiżi bbażata fuq mudelli varji tal‑politika fiskali, ir-rabta bejn ħruġ tad‑dejn tal‑gvern u s‑settur privat, it‑tbassir u s‑sostenibbiltà tad‑dejn pubbliku, u l‑impatt tal‑politika fiskali fuq it‑tkabbir ekonomiku u l‑inugwaljanza.

B'kollox, is‑sessjonijiet inkludew disa' preżentazzjonijiet fuq xogħol li sar minn ekonomisti li jaħdmu l‑Bank Ċentrali ta' Malta, il‑BĊE, il‑Federal Reserve Bank of New York, il‑Kummissjoni Ewropea u numru ta' banek ċentrali nazzjonali u universitajiet Ewropej.

Id-diskussjonijiet kienu mmexxija minn membri mill‑Banco de España, mis‑Central Bank of Ireland, mill‑Ministeru għall‑Finanzi ta' Malta u l‑Queen Mary University of London.

Għall‑workshop attendew delegati mis‑Sistema Ewropea tal‑Banek Ċentrali, mill‑Kummissjoni Ewropea, mill‑Uffiċċju Nazzjonali tal‑Istatistika, mill‑Ministeru għall‑Finanzi u mill‑Kunsill Fiskali Konsultattiv Malti.

L‑aġenda tal‑workshop tinkludi links għal diversi preżentazzjonijiet u diskorsi li ngħataw waqt il‑konferenza, kif ukoll in‑noti bijografiċi tal‑kelliema.

Central Bank of Malta Public Finance Workshop

Central Bank of Malta Public Finance Workshop

Central Bank of Malta Public Finance Workshop

Central Bank of Malta Public Finance Workshop

Central Bank of Malta Public Finance Workshop

Back