News

News - Stqarrijiet tal-Aħbarijiet 2021

07/09/2021

Il-Bank Ċentrali ta’ Malta fost oħrajn jitlob lill-UE tikkonforma ma’ Basel III

Matul il-ħarifa, il-Kummissjoni Ewropea ser tippubblika proposta għal regoli aġġornati dwar l-adegwatezza kapitali għall-banek fi ħdan l-UE. Ittra konġunta issa tħeġġeġ lill-Kummissjoni tal-UE biex tibqa' konformi mal-ftehim ta' Basel III.

F'ittra konġunta, 25 bank ċentrali nazzjonali (inkluż il-Bank Ċentrali ta' Malta) u awtoritajiet superviżorji finanzjarji minn 20 stat membru fi ħdan l-UE issa qed jappellaw lill-Kummissjoni Ewropea biex tiżgura li l-proposta dwar regoli aġġornati dwar l-adegwatezza kapitali għall-banek fl-UE ssegwi l-ftehim globali magħruf bħala Basel III. B’mod aktar preċiż, aħna li qed niffirmaw l-ittra konġunta nixtiequ partikolarment nenfasizzaw li l-limitu minimu tal-produzzjoni għall-assi stmati abbażi ta’ riskju u l-metodu standard għar-riskju ta' kreditu għandhom jikkonformaw mal-ftehim internazzjonali u li l-UE m'għandha tintroduċi l-ebda devjazzjoni speċifika għall-UE mir-regoli. Id-devjazzjoni mill-ftehim ta’ Basel jista’ jkollha impatt negattiv fuq il-fiduċja kemm fis-settur bankarju Ewropew kif ukoll fil-qafas regolatorju tal-UE. Dan min-naħa tiegħu jirriskja li jwassal għal konsegwenzi negattivi għall-banek u l-ekonomiji b’mod ġenerali. Għalhekk huwa importanti li l-ftehimiet globali jintlaħqu b'mod sħiħ, fil-ħin u b'mod konsistenti.

Jekk jogħġbok aqra l-ittra konġunta hawn.

Lura lejn l-Arkivju